24 december 1999. Betreft: EEUWAFSLUITING Kenmerk: JH/LH991224. Dear Elizabeth, Vrijdag 24 december 1999. Dit wordt de laatste brief van deze eeuw. Gisteren heb ik de lege batterij opgeladen bij IXAT naast de Jan Massinkhal. In De Gelderlander las ik: Geen verhoor van ex-ministers. De voorlaatste alinea beschouw ik als 'extremely important'. Aangezien jij van mij wél een machtiging hebt ontvangen om voor mij alle mogelijke juridische handelingen te verrichten in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk, kan jij thans met Moszkowicz tot zaken komen en hem machtigen namens ons op te treden in het proces tegen Al Fayed. Hij kan thans de beslaglegging op de aandelen in Harrods en de Ritz in Parijs gaan voorbereiden. Ik mag aannemen dat de President van de Rechtbank te Leeuwarden vóór 20 maart een uitspraak zal hebben gedaan in de zaak Breuker. Strict genomen op woensdag 8 maart. In mijn brief van gisteren heb ik in verband met het bovenstaande ten onrechte de naam Jorritsma genoemd. Dit moet dus zijn: Van Mierlo. Excuus aan Annemarie en bij deze gecorrigeerd. Het was mij gisteren overigens een groot genoegen om op het beeldscherm vast te stellen hoe onze goede vriend Marcel van Dam de twee grootinquisiteurs van RTL op hun plaats heeft gezet. Daar kom ik nog een keer op terug zodra hij voor onze organisatie eveneens een keer een bijdrage levert. Onbetaald uiteraard, zoals hij onlangs ook in De Balie heeft gedaan, de voormalige basis van WickerWork.

Liefde is... ...samen Kerstmis vieren
Dat zou leuk zijn. Het is inmiddels alweer
negen jaar geleden dat wij samen kerst hebben gevierd op de Baak. Ik weet niet waar ik met kerst terecht kom. Wellicht rijd ik direct door naar Braemar. Het zal immers niet meevallen om in Edinburough een B&B te vinden op Tweede Kerstdag. In ieder geval stel ik vast dat binnenkort één van mijn erfgenamen de troon van Luxemburg zal bestijgen nu ik lees op de voorpagina van de Telegraaf:
Aftreden van groothertog Jan van Luxemburg aangekondigd. Een tweede bericht betreft Cervantes Air:

Van der Valk achter redding Air Holland. Hoewel ik niet direct een relatie zie met mijn eerder terzake ingediende plannen beschouw ik dit wel als een positieve ontwikkeling. Op de eerste plaats kunnen de bestaande crediteuren hiermee aan hun trekken komen. Zodra dit verlies is weggewerkt kan dan aan uitbreiding worden gedacht conform de ideeën die ik in een eerder stadium al heb geschetst. Ik denk dat het inderdaad goed is als je in de loop van de tijd eens in kamer 9 van Kasteel Terworm gaat logeren voor een diepgaand gesprek met de heren Van der Valk. Wellicht kunnen we dat samen doen na mijn terugkeer uit Spanje op 29 februari. Er schijnt daar - volgens Mieke - ook nog post van de Open Universiteit te zijn aangekomen. Ik ben geneigd hierop een brief naar Freek van der Valk te sturen. Ik doe dat echter niet met in gedachten de zin die Joop Tegels ooit heeft uitgesproken: "Tjeb is met zijn brief naar De Koning door onze plannen heen gefietst". Een dergelijke procedurefout tracht ik derhalve te voorkomen. Dit onder meer in verband met een ander proces dat nog dient te worden afgerond en waarvan de Telegraaf vandaag meldt: Hoofdofficier van justitie Vrakking hoeft niet weg. Uiteraard ben ik ook uitermate tevreden met deze ontwikkeling. Vooral in verband met de geplande samenwerking met de Baak. Ik moet er niet aan denken dat de georganiseerde criminaliteit nog één kans krijgt om in ons marktsegment te penetreren zonder zich aan onze beleidslijnen te conformeren. Zeker nu er twee uitermate betrouwbare collega's (jij en Ruud) de directie van de Baak hebben verlaten was het voor mij nog de vraag hoe jullie opvolgers zich aangaande deze problematiek zouden gaan opstellen. Criminelen hebben een fijne neus voor 'gaten in de markt'. Ik hoop dus dat Harry kan standhouden binnen de nieuwe constellatie. Dit is geen suggestieve opmerking richting collega's, die ik immers niet ken. Ik kijk slechts naar de markt. Hij zal de heer Vrakking thans in alle gevallen aan onze zijde weten. Daar ben ik van overtuigd. Ik heb de heer Breuker gisteren telefonisch nog eens benadrukt hoe belangrijk het is dat informatie terzake aan deze OvJ wordt overgedragen. Het artikel Vrakking wint op punten op pagina T19 beschouw ik als een overwinning van de goede zaak. Ik kan het mij niet veroorloven dat er opnieuw een Procureur Generaal handelt in strijd met mijn uitgangspunten van beleid. Hieraan valt niet te tornen. Dat geldt ook voor Jonkheer mr. Joan de Wijkerslooth de Weerdesteijn. Laat hem dat maar weten, voor het geval dat nog niet is gebeurd. In de Financiële Telegraaf heeft Herman Wijffels mijn aandacht als nieuwe voorzitter van de SER. Hij heeft goede ideeën over economie, natuur, milieu en welzijn. Ik ben benieuwd of hij al een aantal bestuursleden voor de holding heeft kunnen leveren. Mede in verband met de uitspraak: "Het is niet meer van deze tijd alleen naar winstmaximalisatie te streven zonder je als onderneming te bekommeren om je personeel en je omgeving". Hierdoor wordt het toezicht op ondernemingen belangrijker, aldus Wijffels. De naderende adviesaanvraag van het kabinet voor wetgeving rond corporate governance (vrij vertaald: alles dat met het besturen van een bedrijf te maken heeft) verwelkomt Wijffels dan ook. "Ik ben aanhanger van de gedachte dat je alles, en dus ook bedrijven moet zien in de relatie tot economische, sociale en ecologische kwaliteit en vitaliteit. Winst is een uiting van het economische gedeelte hiervan." Ik heb zijn echtgenote twee jaar geleden nog het volgende 'speelse' briefje bezorgd in Maarn: LETTERS. Helma lijkt inderdaad wel een beetje op jou. Ze zou familie kunnen zijn. Ook onze ideeën stemmen in veel opzichten met elkaar overeen. Ik ga straks mijn koffer pakken en zie wel wat er gebeurt. De Privé loopt al op mijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk vooruit met het artikel Leve de Windsors! Ik hoop er echter wel een betere indruk achter te laten. Ik hoop dat het niet lang meer nodig is om van de welwillendheid van jouw vader gebruik te moeten blijven maken. Wellicht kan ik de post naar jou ook sturen naar P.O. Box 689. NL 3500 AR UTRECHT The Netherlands. That's the Real Royal Number. See You Later

27 DECEMBER 1997 VAN AMSTERDAM VIA IJMUIDEN EN NEWCASTLE NAAR BRAEMAR