19 december 1999. Betreft: THE LADY STRIKES AGAIN Kenmerk: JH/LH991219

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Zaterdag 18 december 1999. Het had weer heel wat voeten in de aarde om met de trein naar Brummen te reizen. De trein van 18.10 is niet komen opdagen vanwege een botsing tussen Oss en Nijmegen. Met een stevige vertraging bereikte ik eerst rond een uur of acht de Engelenburg. Het was er bijzonder sfeervol. Er waren twee parties gaande. Erna was ook aanwezig. Ze heet Hartlief tegenwoordig. Dat past wel bij haar. Ze bedankte mij ogenblikkelijk voor de brief die ik vorige week vrijdag voor haar heb achtergelaten. Ook stelde zij mij voor aan Imelda, de vriendin van Ramon. Hij schijnt jouw vader goed te kennen. Ik realiseer mij daarbij dat ik bij de reconstructie van het NIOW-talendistrictenstelsel een heel gebied heb overgeslagen: Twente. Inmiddels staat dat weer onder districtnummer 22 in mijn computer: 750 Enschede en 755 Hengelo, DL A.J. (Annet) Boers. Zwolle/Drente wordt dan 23, Groningen 24 en Friesland 25. Dat is dus bij deze aangepast. De lounge had ik geheel en al voor mezelf ter beschikking. Er kwam nog wel een heer binnenlopen die mij aan jouw toenmalige echtgenoot deed denken. Een aardige man. Ik zou hem echter niet meer herkennen als ik hem nog tegenkom. Dat was zelfs al met Gijs van Amstel het geval. Pas door het horen van zijn stem begreep ik vorige week dat ik met onze voormalige raadsman van doen had. Ook heb ik nog even met de heer De Lange gesproken. Hij had het uiteraard verschrikkelijk druk als gastheer van veelal Britse gasten. In Puerto Banús heb ik nog een foto gemaakt van de boot van The Countess of Arran. Op dat Schotse eiland is de heer de Lange gepromoveerd op het terrein van de Whiskylogie. Een aardige wetenschap. Vandaar dat ik ook nog een exemplaar van de door Sylvia van der Heyden en Roland van de Copyshop vervaardigde fotocollage heb achtergelaten alsmede een kopie van de brief van Ros Halley en een programma van het Teatro Cervantes in Málaga. Ik hoop dat je al ver gevorderd bent met de organisatie. Ik heb Erna laten weten dat ik op verzoek van onze collega's van de Baak het eerstkomende half jaar niet meer in Noordwijk kom, maar dat de organisatie van het Congres geen enkel uitstel gedoogt. Om 21.40 ben ik wederom met de trein naar Nijmegen getogen. Een jongedame stapte uit in Velp met twee kleine hondjes. Ik dacht ogenblikkelijk aan Macaroni en Spaghetti. Vannacht heb ik op de Nederlandse televisie via SBS6 vastgesteld op welke wijze in dit land alsmede bij onze Angelsaksische buren aan organisch netwerkmanagement wordt gedaan. In het verleden werkten wij slechts met behulp van kaarsjes. De directe methode blijkt hier thans echter ook te zijn ingevoerd. Vanmorgen ben ik wederom op mijn 'driver' uitgeweest. Hij is nog steeds niet gearriveerd. Het ziet ernaar uit dat ik hem zelf moet ophalen in ons mooie Limburgsje Lajnd. Ik loop nog even mijn brieven aan jou na teneinde ze op te bergen in de dossiers Elizabeth 25 Nov 99 en Elizabeth 26 Dec 99. Het verhaal van Esther Kleuver omtrent Prinses Marianne heb ik inmiddels in de familiegeschiedenis van Willem-Alexander ondergebracht. In het kader van de door de algemene opinie gewenste grotere openheid van het Nederlands Koninklijk Huis heb ik op de Engelenburg laten weten dat Hare Majesteit en Prins Claus uiteraard ook een uitnodiging tegemoet kunnen zien voor 9 november a.s. Uit het artikel "Wim Kok en zijn zonnestraal" maak ik op dat onze Minister-President er al rekening mee houdt, getuige zijn ontmoeting met Rita Reys. Rita is een gewaardeerde relatie van onze Nederlandse Club Costa del Sol, zoals je weet. Henrietta Rolston en Caroline MacMillan heb ik gisteravond niet getroffen. Ik mag aannemen dat zij de beschaafdheid in acht nemen om zelf contact met mij te zoeken zodra ik aan de overkant ben. Bij terugkeer in Nijmegen trof ik een bericht aan op de display van mijn GSM, van Mischa Mook. Hij is een bekende van de voorganger van de Samen-op-weg-kerk in Utrecht, die Hare Majesteit is voorgegaan op 1 december, toen zij in het paars was gekleed. 19.35 Nu zie ik dat er wederom onenigheid is bij het Openbaar Ministerie. Ons aller Jeroen Pauw - een goede bekende van mijn oudste zoon - laat weten dat onze nieuwe Super PG De Wijkerslooth thans onenigheid heeft met de Amsterdamse OvJ Vrakking, bekend uit het gedicht Sint Jaap. In dat verband attendeer ik je van ganser harte op de inhoud van de volgende brieven: Octopus. Ik heb hierop tot op heden nog geen reactie ontvangen. Vandaar dat ik twee maanden later de volgende reminder heb gezonden: ICB/OMA. Ook op deze brief ontving ik geen reactie. Vandaar dat ik de heer Vrakking kort daarop persoonlijk het volgende schrijven heb doen toekomen: Vonnis. De heer Vrakking blijkt vandaag te horen hebben gekregen dat hij over een half jaar dient te vertrekken. Hiertegen heb ik op zich geen bezwaar met dien verstande dat voordien het hierboven gesignaleerde probleem dient te zijn opgelost. Zoniet, dan dient hij te blijven. Het is een goede zaak dat mijn reeds eerder als nieuwe Minister van Justitie beoogde heer Boris Dittrich uit Alkmaar thans heeft geadviseerd de heren Korthals (Benk), De Wijkerslooth en Vrakking om de tafel te laten plaatsnemen. De heer Breuker heeft mij vorige week vrijdag - tijdens ons gesprek bij de chinees - toestemming verleend aan jou zijn brieven te citeren. Vandaar dat ik in eerste instantie nu verderga met het 'samenvoegen' van mijn brieven aan jou, terwijl ik tussendoor ook nog even naar Het Lagerhuis heb gekeken met ons aller Hans Dijkstal in de hoofdrol. De heer Dijkstal is gekozen tot politicus van het jaar. Ik hoop dat mijn beleidsplan hem daarbij een handje heeft geholpen. De modernisering van de monarchie kwam in het gesprek aan de orde. Er was een duidelijke tendens voor meer vrijheid van meningsuiting van het staatshoofd waarneembaar. Marcel van Dam was de ondankbare taak toebedeeld de "gekozen burgemeester" te verdedigen. Als uitgangspunt stelde hij dat dat usance is in grote delen van de Europese Unie. In dit verband merk ik op dat in onze toekomstige pleisterplaats in het zuiden van ons werkgebied er binnenkort - wellicht - een vacature ontstaat. Dit zal ik melden aan de heer Breuker in verband met zijn brief van 3 december jongstleden.

Zondag 19 december 1999. Ik heb mij vannacht en vanmiddag gewijd aan de beantwoording van Tjitse Breukers brief van 15 december jongstleden. Hij is nog niet klaar. Eerst de verdere nieuws-analyse. Zo lees ik van het bureau YOUNG EXECUTIVE RECRUITMENT de advertentie:

'HOLDING-CONTROLLER
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, Hilversum.

Endemol Entertainment is een van de grootste onafhankelijke televisie producenten en distributeurs in Europa met kantoren in 14 landen. Met circa 2000 werknemers, een omzetgroei van meer dan 30% afgelopen boekjaar (omzet ca.1 miljard) en continue internationale acquisitie-activiteiten is Endemol Entertainment volop in beweging. Ter uitbreiding van ons team zoeken we een Controller. In samenwerking met collega's verantwoordelijk voor het adviseren van de Financieel Directeuren van de werkmaatschappijen, het maken van financiële analyses en rapportages, het informeren van Boardmembers en het aansturen van en participeren in financiële due diligence bij acquisities. Regelmatig bezoeken van werkmaatschappijen in binnen- en buitenland. Rapporteert aan Hoofd Controlling. Gevraagd: Economie, bij voorkeur aangevuld met RA of RC. Minstens 4 jaar relevante werkervaring, liefst als (Holding)-Controller bij een projectmatig werkende organisatie. Analytisch sterk, gevoel voor ondernemen.Vloeiend in Nederlands en Engels. Hij/zij is een sterke persoonlijkheid, flexibel en stressbestendig en pragmatisch. Leeftijd tot circa 32 jaar.
Consultant (Amsterdam): Wiltfried Idema". Zo iemand hebben wij ook nodig. P.M. dus.

Zond TB kaart met volgende tekst: "19 december 1999. Beste Tjitse, Brief 15 dec. ontvangen. Zodra mijn nieuwe printer werkt stuur ik je mijn reactie. Korte punten: 1. In mijn visie niet meer relevant. Uitspraak rechter is bepalend. 2. S.v.p geen gebiedende wijs! Daar ben ik allergisch voor. 3. Boosheid ben je zelf verantwoordelijk voor. 4. Accoord. 5. Graag brieven 75 t/m 83 (p. 314-364) opsturen. 6. Hogmanay vieren. Graag commentaar op Brits stuk + Andersen in het Engels. Vertrek 25 dec. 7. Zodra Liesbeth meewerkt. 8. Dank voor deze stukken: Zeer verhelderend. CEOE had klaarblijkelijk op mij gerekend. Perez Infante haakte af. Ik spreek hem waarschijnlijk weer eens in Madrid. Fijne Kerst. Succesvol 2000! John."

Liefde is... ...de bankzaken samen doen.
Laten we dat maar doen. Vooral nu ik lees: 'ING richt aandacht eerst maar even op Iets Anders. Ik ben dus benieuwd hoe en wanneer de contacten met Bank Cervantes Helvetia tot stand worden gebracht. Uiteindelijk is dát in mijn optiek de bank die voor de uiteindelijke financiering van belang gaat worden. BBL en ING liggen dus op de loer in Genève, als het goed is. Ook Frankrijk is nu duidelijk in beeld. Het ziet ernaar uit dat ik zélf mijn Brief aan Oom Piet zal moeten vertalen in het Frans. Dat laat ik toch bij voorkeur aan Drs P. over. Ik zal hem een kaartje sturen. Ik houd echter wel de marktontwikkelingen in de gaten, zoals
KLM/Alitalia wil nu ook Spaanse partner er bij. Ik vind het bepaald onwenselijk als de KLM buiten ons businessplan om een potentiële partner binnen Cervantes Air naar zich toetrekt. Mijn vriend Loek van Munster - gezagvoerder bij de KLM en op veiligheidsgebied via INALFA directe collega van Mr. Pieter van Vollenhoven - heeft mij in de periode 1991/1992 nog aangeboden de kosten voor het handelsmerk voor zijn rekening te nemen. Hij is dus volop van de situatie op de hoogte. Het lijkt mij een goede zaak als de KLM (met Martinair en Transavia) een minderheidsbelang neemt in Cervantes Air Holland ofwel Cervantes Air Benelux en Britsh Airways (Daniel Cooke) in Cervantes Air UK. Ofwel de gehele 'melting pot' in Cervantes Air. Het idee van Pieter Bouw past uitstekend in mijn totaalconcept. Fundamentele keuzes zijn daarbij van cruciaal belang voor het succes van onze onderneming. De heer Breuker heeft mij toestemming verleend te citeren uit zijn brieven. In zijn laatste brief van 15 december schreef hij onder meer:

"3. Jij neemt een geheel andere positie in, evenals andere ex-cursisten, docenten en medewerkers van de Baak/Nieuw Elan die ik heb leren kennen. Ik ben ook weer jouw naam vele malen tegengekomen tijdens het doorspitten van diverse volle dozen met materiaal, waaruit ik uiteindelijk een rechtsstuk van 90 bladzijden en 164 bijlagen heb samengesteld gedurende ruwweg 10 weken. Ik ben daarover tevreden, hoewel dingen altijd beter lijken te kunnen worden uitgevoerd."

Vervolgens volgt er een tirade waar ik geen kant mee uit kan en plotseling komt mij het gesprek weer boven waarin de heer Van Munster mij heeft geadviseerd een punt te zetten achter dit contact. Het is dus een goed advies van de astroloog aan jou om iemand een berisping te geven als ik denk aan al hetgeen ik in De Danser heb gelezen. Ik heb daarom besloten nog even te wachten met het verzenden van mijn reactie. Van een hoger belang is het bericht: Cruzcampo mag naar Heineken. Een goede sponsor voor ons congres derhalve. In Een kwestie van kiezen had Jeroen Pauw ons aller Frank de Grave in het programma. Jeroen schijnt nog niet veel van mijn lange termijndoelstellingen te weten. Deze zijn immers nog steeds niet geformaliseerd. Het lijkt mij wel goed om die in een contract vast te leggen conform mijn State of the Union van 19 september 1996, met als wezenlijk uitgangspunt:

"Besluitvormingsprocessen. Democratische besluitvormingsprocessen zijn onontbeerlijk voor een actieve participatie van alle positieve krachten die onze samenleving herbergt. Enige sturing in het kader van een Strategisch Perspectief naar het jaar 2000 is daarbij noodzakelijk teneinde de Europese identiteit van alle participanten zo zorgvuldig mogelijk tot haar recht te laten komen en de grenzen van de Europese Unie te bewaken."

De vraag of er voor het Nederlandse leger een taak is weggelegd in Tsjetsjenië is vanaf nu dus overbodig. Frank de Grave heeft hem dat inmiddels duidelijk gemaakt. Ik mag aannemen dat deze boodschap onderwerp van gesprek is geweest in de Ministerraad. Ik reken daarom op een uitstekend contract. Tot morgen, Actiepunten: SCHOTLAND Hans Wijers uitnodigen in de BV Nederland Bus op 13 en 14 november naar Sevilla. LADY IN RED Afspraak maken met Johannes Drijber i.k.v. dissertatie. AUTOWEG Prins Claus en Echtgenote uitnodigen in het Teatro Cervantes op 9 november 2000. KONINGSCHAP EN TRANSPARANTIE Jan Pronk inschakelen bij de organisatie van het Congres. JH/LH991219 Air Europa opnemen in totaalconcept Cervantes Air. P.S. Iets Anders is mij ook geadviseerd in Huis ter Duin op 15 november van dit jaar.

20 DECEMBER 1999 WERKVUUR

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN