20 december 1999. Betreft: WERKVUUR. Kenmerk: JH/LH991220. Dear Elizabeth, Maandag 20 december 1999. 'VDH' weer fenomenaal en Nijmegen voert het hoogste woord kopt de Telegraaf vandaag. Ook Arbeidsvoorziening levert vandaag haar bijdrage aan paars onder Werkvuur! Dan wordt het hoogtijd dat Arbeidsvoorziening eindelijk haar activiteiten voor ons marktsegment onderbrengt in Cervantes Recruitment & Selection. Ik memoreer daartoe enkele brieven: INSTITUTO CERVANTES BENELUX, AM/ARV/96/166, UW KENMERK 96003365, SCHOLING ALLOCHTONEN, SOCIALE PARAGRAAF, BELEIDSPLAN (1), BELEIDSPLAN (2), BELEIDSPLAN (3), KROON OP HET WERK en MISSIE. De laatste twee brieven nog gericht aan onze goede vriend de huidige Minister van Defensie. Dat moet dus nu wel heel gauw gaan gebeuren. Onze markt breidt zich op dit moment al in duizelingwekkende snelheid uit. Mede getuige het artikel van vandaag: VEE- EN VISVOERPRODUCENT ZOEKT GROEI IN BELOOFDE LAND Nutreco wil activiteiten in Spanje fors uitbouwen. Een uitermate gunstige ontwikkeling voor ons bedrijf. Het is nu zaak om hier direct op in te springen en de heren Dijkhuizen en Moreno uit te nodigen voor een presentatie op ons congres. Een goede bekende van mij is Algemeen Directeur Veevoeders van CeHaVe Voeders BV in Veghel. Het is Drs. C.H.L. (Kees) Sijssens in MAARN. Ontwikkelingen bij British Airways vragen eveneens onze aandacht: 'British Airways schrapt banen'. De bezuinigingen moeten een bedrag van £1 miljard pond (3,5 miljard) opleveren. En Cervantes Recruitment & Selection een nieuw personeelsbestand van 8000 leden ten behoeve van Royal Cervantes Airlines. Regel dat maar met Daniel Cooke en Donald Foreman. Zij zijn bereikbaar via de Monarchist League. Ik ga vanmiddag nog even naar Urecht. Ik zal kijken of ik daar nog een kaart kan vinden met een Kikker. Daarvoor moet ik naar 's-Hertogenbosch, want die plaats staat vandaag aan kop. Daar staat ook nog mijn Oranje Paraplu.

Liefde is... ...een schietgebedje voor hem doen.
Dat is goed. Maar NIET met mijn paraplu. In Roosendaal heeft men tijdens een voetbalwedstijd alle paraplu's van de toeschouwers al in beslag genomen teneinde te voorkomen dat ze ermee zouden gaan schieten. Die van mij is echter ongeladen. Post nog niet gearriveerd bij Vredenburg. Besluit: naar Stonehouse in Woerden. Vertrek Dukenburg 14.40, Nijmegen Centraal 14.50. Kort voor aankomst in Utrecht belde Anja van Vredenburg op met de mededeling dat de software binnen is. Dus alleen even naar het postkantoor op de Neude. Postbus 689 was leeg. Postzegels gekocht bij oude bekende en trein van 16.17 naar 's-Hertogenbosch. Ik las daar in de Metro:
Privatisering Schiphol wellicht al dit voorjaar. Dat is een goede ontwikkeling. Ik ben van mening dat wij als holding eveneens een stevig belang in de luchthaven dienen te verwerven. De staat dient nog tot betaling van het aan mij, de stichting ofwel de holding verschuldigde bedrag te worden veroordeeld. Ik sta het bestuur van de holding hiermede toe een substantieel bedrag hiervan aan te wenden teneinde een eveneens substantieel belang in de luchthaven te verwerven. Dit mede ter ondersteuning van de ontwikkelingen rond Cervantes Air. Ik verzoek je dit aan Tineke Netelenbos en Theo van Heijningen te melden. Zij zijn immers van de plannen op de hoogte. Na een kort telefonisch onderhoud omtrent mijn oranje paraplu met mijn jongste zoon reed ik met de trein van 17.07 uit 's-Hertogenbosch naar Nijmegen Dukenburg. Naast mij zat een dame met haar kleindochtertje van twee jaar. Het kind droeg een gouden kroon. Zij stapte uit in Oss. De moeder van het kind stapte daar in. Het kind wilde graag prinses worden. Ik heb haar moeder daarbij de brief van St. James's getoond

en haar dochter gezegd: "Dan zorg ik wel voor het paleis". Vervolgens heb ik de moeder ingelicht omtrent het valse testament van Diana en laten weten dat ik dat beschouw als een "crime against my organisation", zoals ik dat aan Her Majesty's Tax Collector (Correctie 23 september 2003: Companies House Cardiff) heb laten weten. Zij is goed bevriend met een lid van de Beveiligingsdienst Koninklijk Huis. Met name met de bewaking van Prinses Margriet. Ik mag dus aannemen dat zij van de situatie op de hoogte is. Haar dochtertje heet Linda. Ik heb haar laten weten dat dat het Spaanse woord is voor "mooi". "Princesa Linda" dus. Dat stelde zij zeer op prijs en stapte uit in Ravenstein. Ik trof in de Telegraaf van afgelopen zaterdag nog een knipseltje over Di's diamanten. Uit het boek van Christopher Andersen heb ik begrepen dat Her Royal Majesty al naar Parijs had laten bellen om zich daarover te ontfermen. Op dat moment moet het de Koningin al duidelijk zijn geweest dat ik de rechtmatige eigenaar ben van die juwelen. Er is dus weer heel wat werk aan de winkel voor Anthony Julius en Abraham Moszkowicz. Laat ze dat maar weten. Jij bent uiteindelijk de baas. Na aankomst in de keizerstad heb ik bij Vredenburg het schijfje opgehaald. Hij was toegezonden in een enveloppe met als poststempel MAASTRICHT 17.12.99, Boschstraat 21, 6211 AS. FR 61306 geadresseerd aan Dhr./Mevr. Dixons Nijmegen, Zwanenveld 9084. NL-6538 SK Nijmegen. C.ID: 1625. Hiermee ben ik ogenblikkelijk aan het werk gegaan met de installatie van de software voor de printer. Dat lukte niet zo best. Daarom heb ik daartoe rond 18.45 de heer Peter Kanters gebeld in Venray. Al snel werd ons gesprek onderbroken door het geruis van een computersignaal. Duizenden bits per second overstemden ons gesprek. Een alleraardigst vrouwelijk stemgeluid heeft nadien het gesprek overgenomen. Ze had zo ongeveer de stem van Elektra King. Wel in het Nederlands. Ik ben vervolgens met mijn schijfje naar de Primafoonwinkel gegaan. Een medewerkster heeft mij daar gedemonstreerd op welke wijze de software dient te worden geïnstalleerd. Hij doet het nu nóg niet (21.06). In de lift trof ik wel het volgende bericht aan:

"Beste Medebewoners,
Steeds weer gebeurt het dat medebewoners de toegangsdeur open maken zonder te weten wie er binnenkomt.
Het gebeurt al jaren, dat de jeugd c.q. anderen er een sport van maken om in onze flat binnen te dringen met het doel de "Kerst-en overige Versieringen" te bewonderen. Helaas komt het daarbij steeds vaker voor dat Uw en onze eigendommen vernield of meegenomen worden. Vorig jaar: Oudejaarsavond/Nieuwjaarsnacht VUURWERK in de flat en brandstichting bij de videotheek. Regelmatig wordt op de bovenste etage (ketelhuis) gebivakkeerd met daarbij de nodige overlast. Houdt A.U.B. rekening met Uw en Onze Veiligheid. Bestuur Bew.Ver.

Naar aanleiding van dit bericht heb ik een medebewoonster in kennis gesteld van hetgeen ik heb meegemaakt in april/mei 1993. Ik hoop hiervan nu verschoond te blijven. Ik heb geen behoefte om nóg een keer anderhalf jaar voor joker in een ziekenhuis te gaan zitten. De ontwikkeling van het bedrijf heeft al te veel vertraging opgelopen. Daar dient een substantiële tegenprestatie tegenover te staan. Aan Jan Wilzing heeft het niet gelegen. De rekening dient echter wél te worden betaald. Zaken zijn Zaken.

21 DECEMBER 1999 VERTROUWEN

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN