8 april 1998. Betreft: THE OSTRICH Kenmerk: JH/LH980408. Dear Elizabeth, Woensdag 8 april 1998. Om mijn hoofd niet in het zand te steken ben ik gaan eten in The Ostrich. Ik heb daar even kunnen bijpraten over Engels-Zuidafrikaanse zaken. Het advies van de restauranthoudster is het boek voorlopig nog niet te publiceren. Ik heb eerlijk gezegd ook nog niet zoveel behoefte aan wereldwijde publiciteit op dit moment. Graag kleinschalig beginnen. In dit verband lees ik vandaag in de Telegraaf "Utrecht schenkt dertig hoog opgeleide werklozen Fl. 10.000. Van onze correspondent. UTRECHT, woensdag. B en W van Utrecht willen dertig hoog opgeleide werkzoekenden elk maximaal Fl. 10.000 toestoppen, om ze aan een baan te helpen. Als het ongeveer een jaar durende experiment slaagt, krijgt het een groter vervolg. De stad Utrecht telt momenteel circa 4000 afgestudeerde HBO'ers en academici, die niet aan het werk komen. Zij ontvangen allemaal een uitkering van de sociale dienst. De gemeente wil volgens woordvoerder Peter Budel alles in het werk stellen om deze werkloze 'intellectuelen' aan werk te helpen. Niet alleen voor omscholing of het volgen van cursussen trekt de gemeente tien mille per man of vrouw uit. "Als iemand van de doelgroep een goed ondernemingsplan indient, kan wellicht een eigen zaak worden begonnen. Al die ideeën worden door een deskundig panel op hun haalbaarheid bekeken", zegt Budel." Vandaar dat ik ogenblikkelijk de volgende brief heb verzonden Hoog opgeleide werkzoekenden. Ik heb met jou geen romantische relatie. Helaas. Dus deze brief is puur zakelijk. Mijn aandacht werd gisteren wel getrokken door een artikel in het NRC van 6 april. Blow-up. Van mijn operatie 'Spider in the World Wide Web' beschik ik, naast mijn verhaal, over een schat aan - chronologisch gerangschikte - foto's. Ik denk dat het goed is dat er een film wordt gemaakt van mijn 'avonturenroman' met Mario Testino in de hoofdrol. Als alle binnen dit scenario voorkomende personages een rol wordt toebedeeld, kan dat een megaproduktie van de eerste orde worden. Ik zie dat onze Minister van Justitie vijftig jaar is geworden en de heer BOLKESTEIN zich voor het hoofd slaat tijdens zijn eerste grote verkiezingsdebat. Ik denk dat zij ook een belangrijke rol kunnen spelen in de film. Dan wil ik wel helpen bij de regie. Ik denk dat het goed is dat Peter toegeeft dat ik zijn bedrijf heb opgericht. Daarbij heb ik toendertijd geen enkele partij geschaad. Ik heb uitsluitend mensen gemotiveerd om iets nieuws te beginnen. Daar komt bij dat ik in 1991 mijn werk ben kwijtgeraakt ten gevolge van de concurrentie van het instituut dat ik zelf heb opgericht en waarover hij de leiding heeft. In de fotoreportage van gisteren heb ik het naambordje van het IBO opgenomen. Dit is een bedrijf dat ooit door mijn mede-aandeelhouders is opgezet. Ik vond het daarom ook een normale zaak om iets nieuws te bedenken in de tijd dat het ernaar uitzag dat mijn bedrijf moest worden afgebouwd. Peter heeft zich in die tijd niet aan mijn gezag onderworpen. Dat heb ik hem vergeven. Ik verwacht nu dus ook zijn medewerking. Van Meeting Point kreeg ik de volgende brief. "Betreft: Bijeenkomst Leeuwenhorst. Leiden, 6 april 1998. Geachte heer Van der Heijden, In dank ontvingen wij uw brief van 31 maart met daarin uw definitieve aanmelding voor de bijeenkomst van 24 mei. Helaas is in de achterliggende weken gebleken dat wij wat te enthousiast zijn geweest met het aanbieden van 6 verschillende data. Daardoor zijn de aanmeldingen dermate verspreid geraakt dat wij voor geen enkele bijeenkomst het minimum aantal deelnemers bereikten. Met name voor de bijeenkomsten in de Leeuwenhorst bleek de belangstelling gering. In verband met onze financiële verplichtingen en ook vanwege de duidelijkheid voor de deelnemers, hebben wij besloten om slechts 1 bijeenkomst te houden, en wel op 10 mei in Akhnaton te Amsterdam. In de Leeuwenhorst zal vooralsnog geen bijeenkomst plaatsvinden. een aantal inschrijvers voor andere data is akkoord gegaan met verplaatsing naar 10 mei, de overige hebben hun inschrijving ongedaan gemaakt. Tevens hebben wij nieuwe aanmeldingen ontvangen. Daar u in deze tijd in het buitenland verbleef, hebben wij geen contact met u kunnen opnemen over de nieuwe datum en locatie. Uit uw brief van 26 februari maakten wij echter op dat uw belangstelling specifiek de bijeenkomst in de Leeuwenhorst gold. Ook was uw inschrijving tentatief, afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Om deze reden waren wij van mening dat wij er niet voetstoots van uit mochten gaan dat u zou instemmen met verplaatsing naar 10 mei en Amsterdam. Inmiddels heeft het aantal mannelijke inschrijvers voor 10 mei het maximum bereikt en adverteren wij nu alleen nog om het corresponderende aantal vrouwen te verkrijgen. Gezien het voorgaande en het feit dat uw inschrijving een voorlopige was, moeten wij u dus meedelen dat de bijeenkomst waarvoor u zich had opgegeven geen doorgang zal vinden, en dat voor de vervangende bijeenkomst inmiddels geen mannelijke inschrijvingen kunnen worden aangenomen. Uiteraard vinden wij het heel spijtig dat wij in ons enthousiasme een aantal mensen hebben moeten teleurstellen en bieden u onze verontschuldiging aan. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons gesteld hebt. Met vriendelijke groet, MEETING POINT. Margriet Santpoort."

Ik heb hier de volgende reactie op gezonden: Uw brief van 6 april. Ik zie wel hoe het zich verder ontwikkelt. In ieder geval hoop ik dat het College van B&W positief op mijn voorstel ingaat. Ik kan dan uitgaan van het Nieuw Elanmodel. Dus eenvoudig starten met een project à la AtM van de Stichting Cervantes Benelux. Voor die stichting heb ik dan op de eerste plaats bestuursleden nodig. Het zou een goede zaak zijn als de heren die zich oorspronkelijk bereid hadden verklaard lid te worden van het bestuur van de Stichting Nieuw Elan in het bestuur van mijn stichting stappen. Dat geeft dan een solide basis voor een professionele aanpak. De eerste activiteit van de stichting kan dan worden de Managementopleiding Spanje. De deelnemers kunnen dan op stagebasis aan het werk om het bedrijf gestalte te geven. Ik reken dienaangaande op jouw ondersteuning van dit project. Met hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN.

9 APRIL 1998 VREDESPROCESSEN