Meeting Point. Mevrouw M. Santpoort LEIDEN. Datum: 8 april 1998. Betreft: UW BRIEF VAN 6 APRIL Kenmerk: JH/MP980408. Geachte mevrouw Santpoort, Ik ontving Uw brief van 6 april jongstleden. Hiervoor mijn dank. In het bijzonder voor de uitgebreide aandacht die u aan mijn situatie heeft gewijd. Ik begrijp waarom de bijeenkomst in Leeuwenhorst geen doorgang kan vinden. Hoewel ik geen sterke affiniteit had met Afrikaanse dans had ik mij wel op de bijeenkomst verheugd. Daarom ga ik zo nu en dan eens dineren in een Zuid-Afrikaans restaurant. Aangezien ik de afgelopen jaren ten gevolge van opdringerige journalisten voortdurend genoodzaakt ben geweest om te dineren met een lege stoel heb ik thans wel behoefte om op zijn minst weer eens een keer te dineren met een dame die op mijn golflengte zit. U heeft wellicht begrepen dat ik dienaangaande zeer kieskeurig ben en heb er derhalve ook vertrouwen in dat u uw activiteiten in de toekomst met succes zult kunnen voortzetten. Uw brief ademt immers hetzelfde beschavingsniveau waarvan ik in Leiden en NOORDWIJK deelgenoot ben geworden in de tijd dat ik daar actief was. Ik wens u veel succes met MEETING POINT. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN