7 januari 2001. Betreft: FINDER Kenmerk: JH/HdK20010107

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, zaterdag 6 januari 2001. Apreciado Amigo, Hopelijk heb ik je gisteren niet 'erschüttert' met het dikke pak dat ik bij jou in de brievenbus heb gedeponeerd, maar kunnen we er samen iets mee. Ik had op dat moment besloten om niet aan te bellen, aangezien het vrijdagavond was en jouw aandacht ongetwijfeld in jouw gezin wordt gevraagd. Desalniettemin ben ik vandaag weer verder aan het werk getogen na een zeer lange nachtrust. Vandaag kreeg ik post van Yoyo Olivier met de wijze uitspraak "Hou maar op met zoeken naar liefde: ontdek de barrières die je ertegen hebt opgeworpen. Volgende week zaterdag 13 januari heeft zij een Open Dag. Ik nodig je graag uit om daar samen te gaan kijken, gevolgd door een hapje op de Engelenburg in Brummen, op mijn kosten deze keer. Graag jouw reactie. De aanmeldingstermijn eindigt aanstaande dinsdagmorgen. Ik heb vannacht nog even driftig zitten nadenken over die Maaten van Liesbeth. De Finder op mijn computer zoekt in no-time alle informatie op die ik dienaangaande heb opgeslagen. Enkele voorbeelden Blauw Licht en Liesbeths Maten. Uiteindelijk heeft Mieke Vermeulen haar honneurs voor enige tijd waargenomen. Ik denk echter niet dat de desbetreffende bikini haar zal passen. Daar heb ik helaas geen zicht op. Zeker gezien al die verhalen over 'siliconas', die thans vooral aan de Zuidkust van Ons Imperium de ronde doen. Nochtans ontving ik vandaag van haar een leuke kaart. Althans van haar Hondt en haar goede vriend Ronald Blankenstein (van de satellietverbindingen en Gert Jan Dröge, die inmiddels ook bij ons een huis heeft gekocht in Marbella).

Ik denk dat we dit jaar dus wel van onze White Heaven gebruik kunnen gaan maken. Vooral nu het duidelijk wordt dat d'Hondt ook al helderder door zijn brillenglazen kijkt en We geen blauwe of gele glazen meer nodig hebben om de waarheid onder ogen te zien. Zo gloort er vanaf vandaag ook weer nieuwe hoop voor tienduizenden WAO'ers, zoals blijkt uit het Telegraafartikel 'Eigen bedrijf nieuwe kans voor tienduizenden wao'ers' door ALEX DE VRIES. Welaan een uitstekend initiatiefvan Karin Romme. Wellicht kan zij worden ingezet om mensen te motiveren de opbouw van onze werkmaatschappijen ter hand te nemen. Zo is er wederom belangrijk nieuws uit de markt van

1. CERVANTESONLINE
TROS in maag met WOL-miljoenen Dat bedrag kunnen ze dan het beste in onze holding steken ten behoeve van CERVANTES PRODUCTIONS onder leiding van John de Mol. Ik denk dat Ronald Blankenstein wel een oplossing weet voor dit probleem. Ik mag dus aannnemen dat Ruud Huisman thans beschikbaar is als bestuurder van CERVANTESONLINE. Het lijkt mij wel goed dat hij die ruzie nu bijlegt, zodat we met onze organisatie verder kunnen onder het motto PLUS ULTRA Ik verwijs derhalve naar mijn brief van 28 december vorig jaar, die je gisteren hebt ontvangen met de titel Paarse Petten. Het ziet er nu naar uit dat de Italianen zich nog niet in ons werkgebied manifesteren: WOL-eigenaar Tiscali aast op Liberty Surf. Hier kan ik geen bezwaar tegen aantekenen. Het maakt de samenvoeging na 30 april aanstaande een stuk gemakkelijker. Daarbij ga ik ervan uit dat het Bestuur van de Holding dan definitief door Liesbeth Halbertsma cum suis is geformeerd. Liefde is... ...altijd en overal samen. Dan moet er nog heel wat gebeuren. Ik ga nu (17.56) in ieder geval naar de sauna De Lingetuin in Elst.

Zondag 7 januari 2001
Daar heb ik mij goed vermaakt gisteravond. Ik raakte er onder meer in gesprek met een Arnhemse jongeman die een 'galerie' bezit met de naam Stijl. Deze galerie bevindt zich achter Musis Sacrum in één van de herenhuizen in 'Het Gulden Spijker', zoals dat nog wordt genoemd in 'Het Suideras en zijn bewoners' door Jonkheer Van Nispen tot Sevenaer.
Er schijnt ook nog een Van Nispen tot Sevenaer te wonen in Kasteel Lathum bij Doesburg. Ook weer een leuke bestemming voor een ritje derhalve. Met de eigenaar van 'Stijl' raakte ik onder meer in gesprek over het schilderij van Manuel Muñoz Ruiz in Puerto Banús bij Marbella. Ik heb Liesbeth daarover alsvolgt verslag gedaan: Lady in Blue and Purple. Van belang daarbij is of Liesbeth al of niet mijn adviezen inzake de aankoop van dat vrouwelijk naakt heeft opgevolgd. De eigenaar van Stijl was het met mij eens dat de toendertijd afgesproken overnameprijs van 8.000 pond - ik heb hem gisteren Hfl. 20.000,- genoemd - inmiddels wel zo'n kleine Hfl. 100.000,- waard is. Dit moet als aanvangskapitaal dienst doen voor de holding. Hij heeft mij derhalve uitgenodigd eens een kijkje in zijn galerie te komen nemen, mede vanwege het feit dat ik al eerder een schilderij via Lucaya heb gekocht dat zich thans in KENSINGTON PALACE bevindt. Ik heb de 'galería' van Manuel Muñoz Ruiz nog twee keer bezocht na 12 november 1999, t.w. op 18 februari 2000 na een bezoek aan een kantoor van Cervantes Helvetia Seguros te Marbella.

Het schilderij hing er toen nog en de verantwoordelijke jongedame heeft mij toen bevestigd dat het nog steeds was gereserveerd. De laatste keer dat ik er ben geweest was op 1 juni 2000. Ruiz Gallery was toen gesloten.

Wellicht vindt het verhaal thans een voortzetting in de Gelderse hoofdstad. De burgemeesters van beide steden zijn ook nog ter sprake gekomen, waaronder oud-burgemeester Drijber. Ik heb de avond afgesloten met het nuttigen van twee glazen rode wijn uit Zuid-Afrika onder muzikale begeleiding van een doedelzak. De Nederlandse Spoorwegen hadden de trein van 23.29 vanuit Elst naar Nijmegen voor deze gelegenheid een keer over het linkse spoor laten rijden, 'just like British Rail'. In de aansluitende stoptrein naar Dukenburg raakte ik nog in gesprek met een Nederlander en twee mensen uit Turkije. De Nederlander vroeg zich daarbij af waarom er zo weinig Turken in Spanje wonen. Daarop heb ik hem het antwoord gegeven. "Zij zijn in 1571 bij Lepanto definitief uit ons werelddeel verdreven dankzij de heldendaden van Cervantes." Het is maar een weet. En alles dankzij THE FINDER

8 JANUARI 2001 ABIDE WITH ME