VRIJDAG 9 MAART 2007

Ik zag KAREL VAN DE GRAAF gisteren met een vooraankondiging op de televisie. KAREL was ook zeer nadrukkelijk aanwezig tijdens de bijeenkomst KROON OP HET WERK op 22 APRIL 1998. Hij zat mij voortdurend aan te kijken. Het was nog in de tijd dat ik enigszins gebiologeerd was door KALE MANNETJES. Hij liet weten dat hij op 15 MAART AANSTAANDE bekend zal maken wie DE MOL is. Het ligt voor de hand wie dat is. Zijn voornaam is immers JOHN. DE STATISTIEK: 931 bezoekers. In de Top 100 van 2252 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 6. CERVANTESONLINE 21. SUNFLOWER POWER 27. SU MAJESTAD EL REY 59. VOSSENJACHT 66. M484 KKG 67. VERZONDEN BERICHTEN REGERING NEDERLAND 77. CERVANTESONLINE BELGIË MY ROYAL MISSION 83. SELFFULFILLING PROPHECY 90. CERVANTESONLINE BELGIË BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) 93. CERVANTESONLINE.BIZ DE ONTVOERING VAN DIANA 95. CERVANTES.NU DE ONTVOERING VAN DIANA 96. VAN DE ZEVENDE NAAR DE ACHTSTE HEMEL en 98. DE DA VINCI CODE Top 20 van 202 zoekopdrachten 1. diana spencer 2. elka stegeman 3. princesa diana 4. jonikal 5. lady sarah mac corquodale 6. peter-vincent schuld 7. tjeb maris 8. adriaan blankenstein 9. interacademie hulscher 10. john wright band 11. lady d.f. spencer 12. landgoed althorp engeland zoeken 13. 30 princess diana wales14. afnemersanalyse 15. alcala de henares 16. alex oostvogel 17. anton busselman luzac college 18. dit -moi -oui engagement ring 19. drs. anton busselman 20. entrelan ADRIAAN BLANKENSTEIN tref ik in mijn bestand niet aan. Het lijkt mij een combinatie van ADRIAAN VAN TOOR en RONALD BLANKENSTEIN van BLANKENSTEIN SATELLITE SYSTEMS. Ik heb RONALD vermeld in HOTEL CERVANTES, PLUS ULTRA, PROBLEEMOPLOSSING, BRAINSTORM, PRIMAVERA, SAMEN WINKELEN IN PARIJS, PUNTKOMMA, HEYDENS WERK, NO PROFIT LIKE NON PROFIT, KWARTETTEN, THE ROAD AHEAD, RETOUR NIJMEGEN-'s-GRAVENHAGE, ZEVEN, ONTWIKKELINGEN, SLEUTELFUNCTIES, FINDER, PRESIDENTSWISSEL, ONTKNOPING, VERTREK GEORGE CAREY, REIS NAAR SEVILLA OP 24 EN 25 APRIL 2002, FC CERVANTES ARNHEM (1), NIEUWSBRIEF 004 EN 005, BERICHT AAN DE DIRECTIE 001, BERICHT AAN DE DIRECTIE 001, EEN VERHAAL UIT CYPRUS, GOED NIEUWS VOOR VRIENDEN EN BEKENDEN, SAMEN OP WEG, CERVANTESONLINE, KIEZEN OF DELEN, ALLE BALLEN VERZAMELEN, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, REDDINGSPLAN VITESSE, IN VERBAND MET MORGEN, ZOEKEN NAAR GEZAMENLIJK BELANG, DOMEINNAMEN CERVANTES, DE IVOREN TOREN, OP WEG NAAR KERST 2003, CATHARINA-AMALIA BEATRIX CARMEN VICTORIA, GROETEN VAN SJAAK, VERTROUWEN WINNEN, EN NU DE WEBSITE......, WERKVERSLAG SPANJE 2004.01, RAPPORTAGE, MORGEN BEN JIJ DE BRUID, AHEAD AGAIN, ROYAL WELLECOM SPA, BLANKENSTEIN, WERKEN MET ONTWIKKELINGSTRAJECTEN, KINGDOM OF HEAVEN, WETTELIJKE KADERS, THE GREEN GREEN GRASS OF HOME, CONGRES VOOR HET NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN AAN DE COSTA DEL SOL (2), DE MANNEN VAN DIANA DEEL 1, DE SCHOONSTE STAD VAN NEDERLAND, TREVOR REES JONES, BRANTSEN VAN DER ZYP, INSTITUTO CERVANTES LIMITED ENGLAND, ZUID-AFRIKA, 28 SEPTEMBERBORREL, ALUMNIDAG 2005, DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM, DOORNENBURG, WINNING NOTIFICATION, EN DAN NU.... HET SYSTEEM, EARL CHARLES SPENCER EN RONALD BLANKENSTEIN, OSS WEST THUIS BEST, ONS WERELDELFTAL, EMAILEN VIA AMAZON, JUS D'ORANGE, EMMA SOPHIE LOUISE, AEPE-CONGRES IN MALAGA en CERVANTES VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. ADRIAAN VAN TOOR is vermeld in INSTITUTO CERVANTES BENELUX EN VERENIGD KONINKRIJK DRS ANTON BUSSELMAN treffen we op BUSINESS CLASS en 28 SEPTEMBER 2002 TER ATTENTIE VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND terwijl het LUZAC COLLEGE verder is vermeld in DERDE BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD, VIJFDE BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD, JAARVERGADERING VDSN, VERVOLG INZAKE HANDELSMERK, HUWELIJKSDATUM VERPLAATST, KEIZERSTAD EN LUZAC COLLEGE, LICENTIE-OVEREENKOMSTEN en POST UIT BUCKINGHAM PALACE. Ik hoop dus van ganser harte dat de LICENTIE-OVEREENKOMSTEN thans zijn gesloten. Opmerkelijk is de binnenkomst van de JOHN WRIGHT BAND. Ik heb deze Schotse groep leren kennen in KING ARTHUR'S PUB toen ik nog in UTRECHT woonachtig was. Zij zijn vermeld in KEERPUNT 98, INITIATIEF, PAUL RIEGEN, SCHOTLAND, ZELFONDERZOEK, VORSTELIJKE ZAKEN, VERBINDINGEN, MAIN STREET, DE LAATSTE CENT, KWARTETTEN, CASAUBON, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD, VERTROUWEN, OVER THE BORDER, DE WIND IN DE ZEILEN, BUILDING THE HOLDING V, BUILDING THE HOLDING VI, BUILDING THE HOLDING VIII, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN, PREPARING FOR DINNER, SU MAJESTAD EL REY, CAMILLA SHAND, HOE LANG ZAL HET NOG DUREN DAT DEZE WAO'ER EEN MILJOENENBEDRIJF GAAT RUNNEN?, BERICHTGEVING AAN MIJN WERELDWIJDE NETWERK, CONGRES SPAANS TE UTRECHT EN DE BILDERBERGGROEP, LILLIBET, THE FINAL FLING, THE LAUNCH OF THE 2002 ALTHORP GIFT SHOP, WARM WELKOM VOOR PRINSELIJK PAAR, KONINGINNENDAG, WERELD HARTDAG, IN KONINKLIJKE DIENST, ICH DIEN, BRUSSEL, CERVANTESONLINE en KISSES FOR YOU. Tot slot: dit -moi -oui engagement ring Dit vraagstuk is behandeld in een redelijk aantal documenten in mijn dossier. Maar om wille van de tijd - het is nu 21:24 - beperk ik mij tot de brief UW BRIEF VAN 12 FEBRUARI 1998 aan het HAAGS JURISTEN COLLEGE. In mijn optiek heeft de heer Al Fayed senior er te weinig rekenschap van gegeven dat Diana reeds een huwelijksvoorstel had ontvangen en zij de veelbesproken ring uitsluitend zou hebben geaccepteerd als zichtbaar teken van Dodi's participatie in ONS BEDRIJF. Een oordeel hierover laat ik echter graag over aan THE MAGISTRATE. Mjn CLAIM OP HARRODS blijft daarbij onverkort gehandhaafd.

10 MAART 2007 DIT MOI OUI ENGAGEMENT RING