MAANDAG 25 OKTOBER 2010

10:45 Nadat ik vannacht tot na 2:00 uur heb doorgewerkt na een telefoongesprek met THOMAS TRIEBELS over enkele emails die hij mij heeft gezonden en die ik niet wens te herhalen omdat hij familie is van DRIES VAN AGT vervolg ik mijn FEEDBACK OP DEN UYL EN DE AFFAIRE LOCKHEED. In de herhaling van aflevering 3 zie ik JOOP DEN UYL met zijn Minister van Defensie HENK VREDELING uit HUIS TER HEIDE. We zien De Volkskrant van DONDERDAG 26 AUGUSTUS 1976 met de mededeling DEN UYL LEGT VANMIDDAG VERKLARING AF. Ik was toen nog onderwijzer in hert basisonderwijs. In dit verband is het opmerkelijk dat er vanmorgen op het journaal een medeeling werd gedaan namens de vakorganisatie SBO. De SBO is in 1986 door mij opgericht. Ik verwijs hieromtrent in het bijzonder naar mijn brieven 5 JUNI 1998 BASISONDERWIJS TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN en 27 JULI 1998 STILLE RESERVE TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Ik vervolg met mijn feedback. De COMMISSIE VAN DRIE in de LOCKHEED-AFFAIRE stond onder voorzitterschap van MR A.M. DONNER, de vader van PIET HEIN DONNER, die van mij heeft twee brieven heeft ontvangen, t.w. 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER PIET HEIN DONNER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID en 14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER PIET HEIN DONNER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Terwijl MINISTER PRESIDENT DEN UYL na de herkenbare woorden - "Dit zal ongetwijfeld bijdragen aan zijn genezingsproces . Ik ben ervan overtuigd dat dit uitendelijk tot zijn volledig herstel zal leiden." - van KONINGIN JULIANA het dossier opbergt in een kluis eindigt de uitzending met de boodschap "De geheim gehouden bijlagen bevatten belastende informatie over smeergeld dat Prins Bernhard ook van de Northrop vliegtuigfabrikant had ontvangen. Zou Joop den Uyl er voor hebben gekozen om de documenten wel openbaar te maken ... ...dan is het de vraag of hij de monarchie nog had kunnen redden". In dit verband denk ik aan de boodschap die ik in 1993 van JAN WILZING heb gekregen: "John, zet je koffer in de kluis" en het verzoek van GERD WOUDSMA om de sleutel van die kluis te beheren. Dat verzoek heb ik indertijd van de hand gewezen. Vooral nadat de agenda van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN op de parkeerplaats tegenover PALEIS SOESTDIJK was gestolen uit de auto van het hoofd van de BEVEILIGINGSDIENST KONINKLIJK HUIS als vermeld in de brief van Commissaris W.J.M. Velings van de politie Gelderland Zuid d.d. 26 SEPTEMBER 1995.

Eerst op 1 AUGUSTUS 1996 heb ik op de camping van LALEHAM in Londen de woorden gesproken: "The only one who may have my keys is Queen Elizabeth". Ten tijde van mijn verblijf op het adres Neude 30C te Utrecht las ik in het NRC "Selfsupporting Floris redt de monarchie". We schrijven 18 mei 1998. Acht dagen later is FLORIS vredig ingeslapen. Inzake het bovenstaande ben ik van oordeel dat hetgeen geldt voor PRINSES MÁXIMA - dat zij niet verantwoordelijk is voor de handelingen van haar vader - ook geldt voor BEATRIX, IRENE en MARGRIET. Van BEATRIZ FLORES van SGEL in MADRID ontving ik om 14:18 een enthousiaste reactie op mijn bericht van gisteren beste MAAGD: Een ideale dag voor een presentatie of verkoopdemonstratie. Wees niet bang een publiek tegemoet te treden. U staat graag in het middelpunt en nu krijgt u de kans. Autoriteiten en andere besluitvormers zullen u zien en inder de indruk zijn. SCHORPIOEN: Let op uw uiterlijk; u kunt in de schijnwerpers terechtkomen. U zult hoe dan ook worden opgemerkt en uw baas zal niet voorbij gaan aan hetgeen u te zeggen hebt. Nieuwe zakelijke bezigheden zijn potentieel lucratief, u kunt iets winstgevend maken. Daarom schrijf ik THANS (13:00) mijn brief VAN BUITENVELDERT TOT BUITENKAAG.