15 september 1995 TELEFAX Bestemd voor: Politie Nijmegen T.a.v.: J.J.Th. Stoutjesdijk. Afzender: J.L. van der Heyden. Aantal pagina's: 1. Geachte Heer Stoutjesdijk, Betreft uw brief d.d. 7 december 1994/Telegraafartikel "Moorden met goedkeuring van IRT?". Afgelopen zaterdag heb ik kennis genomen van het schokkende artikel op blz. 5 van De Telegraaf waarin mij duidelijk is geworden dat de Rijksrecherche mijn verzoek om de moord op de heer J. van der Heiden te Alkmaar in april 1993 op te lossen serieus ter hand heeft genomen. Deze persoon is in het boek Operatie Delta van Middelburg en Van Es onder de naam J. van der Heijden opgenomen. De redactie van de Telegraaf is thans zo kies geweest om het slachtoffer aan te duiden met Jaap van der Heiden. Dit voorkomt verdere verwarring zoals die is ontstaan na een artikel in De Telegraaf in de derde week van april 1993, waarin een oud-rector van het Westfries Dag-Avondcollege te Hoorn, de heer Kray, verklaard heeft dat het onderwijs "gecriminaliseerd" zou zijn. Uw medewerker Janssen heb ik ooit van dit artikel in kennis gesteld. Ik verwijs U naar door mij eerder aan Uw bureau aangeleverde informatie en verzoek U thans vanaf heden mij tot in detail te informeren over de verdere onderzoeken, conform Uw toezegging in Uw brief d.d. 7-12-1994. Ik betreur het dat Uw Haarlemse collega's Straver en Langendoen door deze aangelegenheid in de problemen zijn geraakt, maar vind dit geen rechtvaardiging om mij van verdere informatie m.b.t. dit onderzoek te voorzien. Hier zijn belangrijke internationale belangen mee gemoeid. Ik meld U overigens een adreswijziging: Vanaf 29 september a.s. luidt mijn nieuwe woonadres: De Wellenkamp 15-30. 6545 NM Nijmegen. Ik hoop ook daar wederom op Uw ondersteuning te kunnen rekenen. Met de meeste hoogachting, J.L. van der Heyden.

4 FEBRUARI 1996 UW BRIEF 95/1438/M-95-4 AAN COMMISSARIS VAN POLITIE W.J.M. VELINGS TE NIJMEGEN