Vrijdag 19 december 2003 Ik ben benieuwd naar het Britse onderzoek. Nu men over al mijn informatie beschikt geloof ik in een juiste uitkomst en verwacht ik niet meer te hoeven interveniëren. Ik mag aannemen dat Henk ter Borg in staat is mijn Letters to Elizabeth te vinden op mijn website. Ook een contact tussen hem en Liesbeth lijkt mij voor de hand liggend. Ik zie dat ik in de stamboom van de familie Halbertsma een fout heb gemaakt. Zo zou Ida Augusta van Regteren Altena (1900-1928) getrouwd zijn geweest met Dr Justus Johannes Halbertsma (1862-1932) en de zoon van hem en zijn tweede echtgenote Titia Takelina Barenbroek (1862-1959) Johannes Justus Halbertsma (Warnsveld 1892-1952). Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Dezelfde Johannes Justus Halbertsma staat ook te boek als echtgenoot van Jonkvrouw Gerardina Maria Bas Bakker (Apeldoorn 1900 - HEEMSTEDE 1977). Vandaag komt dus ook mijn relatie met Liesbeth in beeld.

1.1.1.10.1.1.2a.1.6.1a.1a.1 Elizabeth Henriëtte Halbertsma Drs

Geboorte Datum: 13 september 1956
Geboorte Plaats: TORONTO (Canada)
Beroep: Directeur Instituto Cervantes Holding Ltd.

Aantekeningen:
Andragologisch dra., organisatie-adviseur Adviesbureau Boer en Croon B.V. te Amsterdam, directeur stichting de Baak t/m 31 december 1998.

Zakenpartner: Johannes Lambertus van der Heyden
Geboorte Datum: 9 november 1947
Geboorte Plaats: Nijmegen
Beroep: Vice President Instituto Cervantes Holding Limited
Religion:
Church of England
Partner Vader: Floris van der Heyden (1917-1998)
Partner Moeder: Eliza Maria van den Broek (1919-)

Partner Aantekeningen:
1960-1965 HBS/B, Nijmeegs Lyceum
1965-1966 HTS Arnhem, afdeling bouwkunde
1966-1969 Peter Kanis Kweekschool, Nijmegen.
1970-1977 M.O. Spaanse taal en letterkunde, Katholieke Leergangen Tilburg/Katholieke Universiteit Nijmegen
1970-1979 Leerkracht basisschool Johanna de Lestonnac te Nijmegen
1977-1978 M.O.-A Engels, Katholieke Leergangen Tilburg/Katholieke Universiteit Nijmegen
1978-1979 Oprichter en studiecoördinator Wijchens Talen Instituut
1979-1981 Directeur Frans-Spaans Instituut BV thans Linguarama Nederland
1981-1987 Directeur/opleidingsmanager landelijk particulier taleninstituut
1982-1988 Bestuurslid van de Vereniging van Instellingen voor Buitenschools Mondeling Onderwijs
1984-1988 Lid werkgroep deficiënties Open Universiteit
1985-1988 Vertegenwoordiger International Association of Language Centres Madrid
1986 Door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht beëdigd tot vertaler in en uit de Spaanse taal
1986-1987 Oprichter/voorzitter STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN (SBO). Aanzet opleiding tot Internationaal Stafmedewerker.
1987-1988 Voorzitter/penningmeester Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Volwasseneneducatie ZEIST

1987-1988 Docent Spaans aan de opleiding voor het Staatsexamen Tolk-Vertaler (SBO)
1988-1989 Algemene managementopleiding, De Baak/Nieuw Elan/ VNO, Noordwijk
1988-1989 Projectmedewerker Nieuw Elan Internationaal: opleidingsproject voor werkzoekende academici in samenwerking met Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO), Nederlands Centrum voor Handelsbevordering en Spaanse werkgeversorganisatie (CEOE)
1989-1990 Docent Spaans HAVO/VWO aan het Goois Dag/Avond College te Hilversum
1989-1991 Stafmedewerker office- en informatiemanagement stichting de Baak/Nieuw Elan
1991-heden Ontwikkeling Instituto Cervantes Benelux
1993-1994 Briefwisseling met drs. T. Breuker te Groningen m.b.t. criminaliteitsproblematiek
1994 Medewerker Centrale Recherche Informatiedienst Zoetermeer afdeling Documentatie (ADOC)
1994-1995 Lid bestuur en redactie van de Vereniging Spaans op School
1995-heden Dissertatie 'De Van der Heydens in de Neder-Duits-Spaanse betrekkingen'.

2.1. DE PERSOONLIJKE BIOGRAFIE
"Ondernemen is een proces van elke keer opnieuw beginnen en het steeds beter doen".

1991: Van achter weer terug naar voor de schermen?
De laatste jaren zijn gekenmerkt door mijn werk achter de schermen. Er is toen een beroep op mij gedaan om achter die schermen vandaan te komen. Met dit levensverhaal zet ik de eerste stap.

20 DECEMBER 2003 ALEXANDER WEIJTS UIT LATHUM