Maandag 11 juni 2001
Gisteren ben ik om 14.11 naar Ellecom vertrokken. In de trein had ik een stevig onderhoud over het beleid van de directie van de Nederlandse Spoorwegen. Ik heb hen uiteengezet hoe belangrijk het is om bij een veranderingsproces 'from scratch' eerst bij zichzelf te beginnen. Het 'rondje om de kerk' is daartoe de beste aanzet. Aangaande het directiebeleid qua aankopen: "Geen onrendabele lijntjes kopen in Polen. Wij zijn de Spin in het Web van de Europese Unie. Hier komen alle lijnen samen. Dus investeren in de grote lijnen. Daarna gaan werken aan de aansluitng van de deelplannen. Daaraan kunnen de lokale bestuurders van de NS nu gaan werken." "Dat is de eerste keer dat ik dat hoor zeggen" liet mij de conducteur van de trein weten. Hij droeg een kaart op zak met de beeltenis van President-Directeur Huizinga, gericht aan Tineke Netelenbos. Ik heb hem mijn verhaal verteld. Die kaart hoeft hij dus niet meer te versturen, tenzij hij er een gespreksrapportage aan toevoegt van de rit tussen Nijmegen en Dieren (v. 14.26, a. 14.56). In de sauna was het rustig. De eerste bekende was de heer E. van het Koninklijk Huis. Hij merkte al direct op dat ik weer uit Spanje terug was. Ik heb de voormelde discussie met hem voortgezet met het verhaal "Een collega van mij heeft mij ooit het advies gegeven: Bouw op jezelf en op niemand anders". Daar had Erik volop begrip voor. Ik heb hem daarop ook laten weten dat het moment thans is aangebroken dat de holding van start kan gaan."10 juni 2001 is een uitstekende startdatum: het begin van de nieuwe dienstregeling. Alles heeft immers met elkaar te maken en dient op elkaar aan te sluiten" Bij het verlaten van de sauna wenste hij mij "nog prettige dagen" toe en verdween in het kleedvertrek met een glas helder water in de hand. Het deed mij uiteraard aan mijn eerste faxbericht aan onze kroonprins denken: GELUKWENS: Op Uw gezondheid drink ik thans een Spaans glas helder water P.S. Voor de Stichting Cervantes Benelux hebben zich nog geen geschikte bestuurders aangediend. Reden waarom ik deze keer een sorbet bestelde aan de bar. Schuin links tegenover mij had een dame en een heer plaatsgenomen die bij nader inzien een echtpaar bleken te zijn. Hetgeen niet zozeer gebruikelijk meer is in deze tijd. Althans tot op heden niet meer is geweest. De dame had wel iets van Gaby van Baal weg. Maar zij was het niet. Terwijl de jongedame achter de bar alle soorten fruit bijeenzocht teneinde mij met een Heerlijke delicatesse te vergasten, verzocht de dame aan de bar er namens haar nog twee druiven aan toe te voegen. Ik heb ze met veel genoegen genuttigd, alhoewel ik mij veel moeite heb moeten getroosten om de laatste druif onder uit het glas te verwijderen. Na deze geslaagde operatie heb ik mij vervolgens naar de saunacabine begeven. Daar trof ik het voormelde echtpaar aan. De heer was afkomstig uit Apeldoorn en de dame uit Elst. Zij was een goede bekende van Gerbine van de Veerdonk, de dochter van de eigenaar van Lucaya, naar haar zeggen. Zij waren beiden naar de sauna gekomen nadat zij de kamer van hun achtjarige dochter roze hadden geschilderd. "Ik heb ook nog een paar roze cadeautjes thuis liggen. Roze matjes.'" "Van een dame?""Ja, van een dame. Daarvoor ging ik af en toe ook eens naar Apeldoorn".

Zo heb ik hen de ontwikkelingen uiteengezet aangaande het toendertijd op 28 september 1997 op Paleis Het Loo te starten familiebedrijf Van der Heyden/Spencer. Te beginnen met een wervings- en selectiebureau op Schiphol - waar de desbetreffende heer werkzaam is naar zijn zeggen - en Heathrow onder de naam Cervantes Recruitment & Selection. Vervolgens betrad de heer 'Sjakie' de saunacabine. Van de aandelentransacties. Ik heb hem ogenblikkleijk laten weten dat ik heb besloten de waarde van mijn handelsmerk te ontkoppelen van de waarde van de aandelen van de Staat in KPN. Op deze wijze ben ik in staat om uitendelijk het concern zélf over te nemen of althans in de holding onder te brengen. Wij waren het er beiden over eens dat de onverkwikkelijke koersdaling van KPN moet zijn voortgekomen uit irrationele schrikreacties van de aandeelhouders. "Grote verantwoordelijke voor dit probleem is de heer Arthur Docters van Leeuwen. Nadat hij zich aan het gezag van onze Minister van Justitie Winnie Sorgdrager heeft onttrokken is hij thans opgedoken als medewerker van de Stichting Toezicht Effectenverkeer. Zelfs de heer Cor Boonstra heeft hij op dat punt al in een onverkwikkelijke positie gemanoeuvreerd." Sjakie: "Maar het klopt wel." "Onzin. Zo kan hij iedereen die over mijn Businessplan beschikt wel van handel met voorkennis beschuldigen. Alles is terug te voeren naar mijn Plan. Dat is het Begin. Sylvia Tóth is een van de eersten die ik het plan heb toegezonden nadat mijn rechten op het handelsmerk definitief waren gevestigd." "Toch klopt het niet. Ik heb zelfs gelezen dat Boonstra de opbrengst van de verkoop van zijn aandelen Endemol bij een Belgische Bank heeft ondergebracht en daarbij om discretie heeft verzocht." "Dat is logisch. Dat is ook de taak van een bank. Het Belgische Creyf's had Sylvia Tóths Content overgenomen. Uiteindelijk moet Creyf's ook weer in de holding komen en daar is geld voor nodig. Er is niets mis mee om dat een tijdje op een Belgische bank te parkeren." Sjakie was van mening dat hiermee het probleem is opgelost. Resteert het probleem KPN. "Zodra Paul Smits het besluit neemt om zijn bedrijf samen met Telefónica onder de naam Cervantes Communications in de holding onder te brengen, zullen zijn koersen ogenblikkelijk gaan stijgen." Het betreffende echtpaar heb ik hierna medegedeeld dat zij getuigen waren geweest van Het Eindspel. Evaluatie heeft nadien plaatsgevonden in aanwezigheid van Erik van RailConsult uit Dieren en een bokser van 31 jaar die mij enkele goede tips heeft gegeven om de conditie te verbeteren als voortzetting van de eerder in gang gezette Heart Fitness in Earls Court Gym te Londen. Liefde is... ...beter dan iedere training. Meer heb ik dan ook niet te bieden op dit moment. Het laatste gesprek vond in de nevelen van het Turks bad plaats met een jongedame. Ik heb haar uiteengezet dat in het jaar 2005 in Latijns-Amerika Mercosur van start gaat en dat we daarom de relatie met de landen in Zuid-Amerika dienen te verbeteren. "Onze Kroonprins heeft al een goed voorbeeld gegeven door te kiezen voor een jongedame uit Argentinië"

"Daar weet jij zeker ook meer van?" was daarop haar reactie." Hier laat ik mij niet over uit (op dit moment)." Vervolgens ben ik met de trein van 22.07 naar Nijmegen teruggekeerd. Aankomst Dukenburg 22.50. On Time! Hier vond ik nog een artikel. Emoties lopen op in clickfondszaak. Indien zij op deze wijze een bijdrage hebben geleverd aan het beëindigen van de criminele activiteiten in dit land, kijk ik daar anders tegenaan. Als ik mij niet vergis heeft de zaak een aanvang genomen op het moment dat ik op het Damrak aanwezig was, t.w. op 17 juli 1997, kort voordat ik mijn voorgenomen huwelijk met The Princess of Wales bekend zou maken in de Scientology Church.

De Telegraaf opent vandaag met de kop BEATRIX GEROYEERD. Het is Hare Majesteit derhalve niet meer vergund met haar kinderen te overleggen zonder te worden afgeluisterd. Daar heeft de Dierenbescherming een punt achter gezet. Het is Mosterd na de maaltijd. Ik mag immers aannemen dat alle beleidsbelissingen in het kader van 'Nous Maintiendrons' inmiddels zijn genomen en we weer verder kunnen bouwen onder het motto PLUS ULTRA EN AHEAD ONLY In dit verband werd ik vandaag blij verrast door het bericht BA en KLM spreken weer over fusie. Dit probleem zal door Royal Cervantes Airlines eenvoudig kunnen worden opgelost zodra alle contracten zijn getekend. Daarom zond ik Gaby van Baal vanmiddag (15.28) het volgende bericht: AHEAD ONLY. Op dit moment brengt de illegale President van de Verenigde Staten een bezoek aan een van onze Constitutionele Monarchen binnen de Europese Unie. Uiteraard heeft zijn bezoek aan Europa een aanvang in Madrid. Het middelpunt van Onze Organisatie. Het bezoek valt samen met de executie van Timothy Mc Veigh (14.00 uur) die als reactie op het optreden van dienaren van de Amerikaanse Staat in Waco, waarbij 80 mensen in vlammen zijn opgegaan, zich verantwoordelijk heeft gesteld voor de bomaanslag op het overheidsgebouw in Oklahoma City op 19 april 1995, dat 168 mensenlevens heeft gekost. Ik hoop dat de heer Bush nog veel kan leren van Zijne Koninklijke Majesteit Don Juan Carlos de Borbón. Ik heb vastgesteld dat ik mijn informatie uit Reunion al direct op het internet kan zetten door het laten aanmaken van Web-pagina's. Dat heeft thans derhalve mijn aandacht voor vandaag. 18.38 In The Bold and the Beautiful is Trevor thans in beeld gekomen. Het woord is derhalve thans aan Trevor Rees Jones before The Magistrate. De reactie van George W. Bush op de executie van McVeigh heb ik gezien: "Hij heeft de gevolgen ondergaan van de keuze die hij in 1995 heeft gemaakt." Dat kan ik niet ontkennen. Er kan er maar één het laatste woord hebben. Na mijn presentatie van afgelopen dinsdag ontving ik van de President van de Lionsclub Maarn-Maarsbergen een fles rode en witte wijn. De witte wijn, een 'Rueda 1998' uit de streek tussen Valladolid, Segovia en Ávila heb ik vanavond genuttigd tijdens de uitvoering van Calígula op de Spaanse televisie. In deze tragedie bracht de hoofdpersoon zijn partner in de kleuren rood en paars om het leven, waarna hij door de overblijvenden van het drama werd doodgestoken. Vervolgens zond men een reportage uit van de Comunidad Autónoma de la Rioja. De voornaamste beelden kwamen uit de stad Nájera met vertrouwde situaties uit 1974.

12 JUNI 2001 BUSH BEZOEKT EUROPA