Gaby van Baal Arnhem Datum: 14 januari 2002 Betreft: AHEAD ONLY Kenmerk: JH/GvB20020114 Nijmegen, maandag 14 januari 2002 Beste Gaby, Ik kwam in mijn correspondentie toevallig ook nog mijn brief aan jou van 11 juni vorig jaar tegen onder het motto AHEAD ONLY. Hierin lees ik "Zo ben ik ook al eerder gecharmeerd geraakt van een vrouwelijk naakt van de schilder Manuel Muñoz Ruiz in Puerto Banús bij Marbella.

Hij heeft mij echter niet toegestaan dit werk te fotograferen alvorens het in CERVANTES HOLDING zou worden ingebracht." Inmiddels heeft hij ons onlangs door een Britse dame laten fotograferen. Ik hoop dus dat mijn beoogde algemeen directeur van CERVANTES HOLDING terzake inmiddels tot actie is overgegaan. Tot op heden heb ik alleen nog maar brieven van haar/onze advocaat ontvangen. Je treft de foto op de volgende pagina aan. Het doet mij deugd dat je een aantal schilderijen hebt kunnen verkopen ondanks de zware tijden na 11 september. Zoals beloofd ontvang je hierbij een deel van mijn verslag aan de Minister-President van het bezoek dat ik op 17 oktober vorig jaar aan 's-Gravenhage heb gebracht. Alsmede zijn reactie.

Ik heb - in het kader van de vertrouwelijkheid - gekozen voor de eerste 9 bladzijden van het 22 pagina's tellende rapport. Jij staat hierin vermeld op pagina 3 onderaan. Wellicht heeft dit schrijven tot de verkoop van jouw schilderijen bijgedragen. Vrees niet. Ik zal geen commissie in rekening brengen. Wel ontvang je hierbij de informatie van Trafford Publishing in Canada aangaande de uitgave van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales. Hierop rust geen embargo. Ik wens je eveneens Het Beste. Hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN