ZATERDAG 25 NOVEMBER 2006

WAARDE COLLEGAE

EEN REPUBLIEK IS EEN LAND ZONDER STAATSHOOFD is een van de sterkste uitspraken van ONZE VOORMALIGE MINISTER-PRESIDENT EN STAATSMAN WIM KOK. Gisteren bereikte mij het nieuws dat ALITALIA een fusie voorbereidt met AIR FRANCE-KLM. Op de zender EuroNews zag ik dat zelfs de FRANSE PRESIDENT CHIRAC zich persoonlijk met de onderhandelingen bezighoudt. De fusie Air France-KLM is beklonken op 30 september 2003 door de heren Leo van Wijk en Jean-Cyril Spinetta. Geheel in strijd met de binnen het kader van ROYAL CERVANTES AIRLINES ontwikkelde strategische beleidslijnen. Als vermeld in RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR II en de hieropvolgende berichtgeving in GRAN HERMANO is een bijna fusie tussen de KONINKLIJKE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ en ALITALIA met succes voorkomen. Naar mijn bescheiden mening heeft Leo van Wijk het predikaat KONINKLIJK van de NEDERLANDSE LUCHTVAARTTROTS verkwanseld aan de Fransen. Bedrijfseconomische motieven hebben hierbij vanzelfsprekend een belangrijke rol gespeeld. Dat heeft ook resultaat gehad gezien de grote winst die de NEDERLANDS-FRANSE LUCHTVAARTCOMBINATIE in de afgelopen periode heeft geboekt. Tegen het gezamenlijk gebruik van de bestaande infrastructuur van KLM en AIR FRANCE heb ik geen bezwaar. Ik ben echter van mening dat thans het moment is aangebroken dat de fusie tussen beide bedrijven ongedaan gemaakt wordt en de besprekingen tussen KLM, IBERIA en BRITISH AIRWAYS binnen de opbouw van ROYAL CERVANTES AIRLINES dienen te worden hervat, zoals ik reeds op 19 AUGUSTUS 1997 op WINDSOR CASTLE heb besproken. De statistiek. Donderdag 761, vrijdag 874 bezoeken. Maandgemiddelde 794. Jaartotaal 235.764. In de Top 100 van 3634 verwijzende pagina's vandaag speciale belangstelling voor 48. VERZONDEN BRIEVEN REGERING NEDERLAND 61. MASSAGE OF SAUNA en 79. PLUS ULTRA Van de heer Ko Kooijman ontving ik gisteren onderstaand bericht van uitgever KEES DE BAKKER. CONSERVE UITGEVERIJ Postbus 74, 1870 AB Schoorl. 21 november 2006. Beste Ko, Nog steeds het keurige handschrift als bij CBS, terwijl het mijne... Als het brieven waren van Diana zelf zou ik het wel willen lezen. Brieven aan is niet zo interessant. Wil je hem vragen of hij ook brieven van haar heeft, voldoende voor een boek? Dan wil ik er wel naar kijken. Verder zit ik t/m 2008 vol tenzij hij een map met brieven van haar heeft. Verder (gelukkig) heel druk. Maar we hebben ook een huis op Bali waar Ingrid en ik 2x per jaar naartoe gaan. Houd je taai Ko, groetjes Kees. Naar aanleiding van dit bericht heb ik gistermiddag uitgebreid met de heer Kooijman van gedachten gewisseld. Opnieuw blijkt hieruit dat men in de regel meer belangstelling heeft voor brieven van Diana dan van de man die vanaf 1992 haar voornaamste inspiratiebron is geweest binnen haar QUIXOTIC QUEST.

JULIO IGLESIAS EN KO KOOIJMAN (FOTO OP VERZOEK VAN DE HEER KOOIJMAN GEPLAATST OP 8 AUGUSTUS 2008)

Ik beschik niet over een map met brieven van haar. In het licht van de door Diana gehanteerde communicatiestrategie ben ik ervan overtuigd dat de brieven die zij tot 4 maart 1992 aan de heer JAMES HEWITT heeft geschreven de facto voor mij bedoeld zijn geweest, zoals ik dat op 28 APRIL 1998 aan LADY SARAH MAC CORQUODALE heb laten weten. In dat verband ben ik uiteraard ook benieuwd naar Diana's dagboek en de rol die mijn brieven aan haar hierin vervullen. Volgens de heer Kooijman is KEES DE BAKKER bereid ons Nederlandstalige boek in 2008 op de markt te brengen. Op dit moment vind ik het echter van het grootste belang dat alle deadlines worden gehaald. 28 NOVEMBER wordt opnieuw zo'n deadline waarin een periode van tien jaar afloopt. Dit is meestel ook de periode van een verjaringstermijn. Om te voorkomen dat tien jaar geleden gestelde eisen ten gevolge van verjaring zouden kunnen komen te vervallen heb ik besloten vanaf heden in elk bericht mijn brieven en faxberichten van tien jaar terug in herinnering te brengen. Vandaag zijn dat mijn berichten van 25 NOVEMBER 1996, t.w. PETER PAN, ZAKENDINER, UW VERZOEK, ONTVANGSTBEVESTIGING, MIJN BRIEF VAN 16 NOVEMBER 1996 en DOING BUSINESS IN A RESPONSIBLE WAY. Ik vertrouw erop dat je hiervoor jouw verantwoordelijkheden neemt. In dit verband heb ik de heer Kooijman ook laten weten dat LIESBETH een collega heeft waarmee zij samenwerkt op het gebied van CHANGE MANAGEMENT: de heer ROBERT STAMBOLIEV in BERGEN AAN ZEE. Dat is niet ver verwijderd van SCHOORL en ALKMAAR, waar uiteindelijk nog steeds de VICTORIE dient te beginnen. Maar een situatie als in APRIL 1993 wens ik nooit meer mee te maken.

11 DECEMBER 2006 SHE BELIEVED IN ME