VRIJDAG 24 NOVEMBER 2006

WAARDE COLLEGAE

Gistermiddag en vanmorgen ben ik naar Málaga geweest teneinde mijn Nederlandse rijbewijs om te ruilen bij de Jefatura de Tráfico voor een Spaans rijbewijs waarvoor een naast de jefatura gelegen bureautje gistermiddag al een gezondheidsverklaring heeft opgemaakt. Tot op heden heb ik er mee gewacht omdat mijn Nederlandse rijbewijs hetzelfde adres bevat als de enveloppen die ik na het overlijden van mijn BRITSE PARTNER namens de BRITSE KONINKLIJKE FAMILIE in september 1997 heb ontvangen. Ik heb van hen zowel privé als zakelijk een dankbetuiging voor mijn deelneming ontvangen. Het adres Neude 30C heb ik inzake mijn verhuizing van Nijmegen naar Utrecht per 1 juni 1997 ook vermeld in mijn brief AANMELDING aan de voormalige BURGEMEESTER VAN UTRECHT. Bij het verlaten van het station zag ik een aankondiging van de film THE QUEEN van STEPHEN FREARS. Hoewel ik niet meer in toeval geloof vind ik dit wel een zeer bijzondere samenloop van omstandigheden en ik ben benieuwd of mijn verhaal hierin uiteindelijk aan de orde komt en welke rol mijn brief van 27 augustus 1997 aan HER MAJESTY THE QUEEN uiteindelijk vervult. Op dinsdag 28 november aanstaande wordt in Málaga het nieuwe ESTACIÓN MARÍA ZAMBRANO officieel geopend. Men werkt hier met man en macht om het geheel op tijd klaar te krijgen. Volgend jaar vertrekt hier ook de hogesnelheidstrein ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA naar Madrid. Het traject kan dan in twee uur worden afgelegd. Dat brengt de SPAANSE HOOFDSTAD weer iets dichterbij. Bovendien zal het de economische ontwikkeling van de COSTA DEL SOL in sterke mate positief beïnvloeden. De datum 28 november is uitstekend gekozen. Ik heb PRINSES DIANA immers op 28 NOVEMBER 1996 uitgenodigd voor een diner op het STADHOUDERLIJK HOF IN LEEUWARDEN om ONZE TOEKOMSTPLANNEN te bespreken. Van die datum dateren ook mijn brieven EEN NIEUW VERHAAL, UITSTAANDE VORDERING (1), NIEUWE STRUCTUUR en CHRISTMAS. Inzake de uitgave van de Nederlandstalige versie van mijn boek heb ik vandaag - na overleg met de heer Ko Kooijman - ook een exemplaar aan de heer KEES DE BAKKER van UITGEVERIJ COMPUSERVE doen toekomen.

JULIO IGLESIAS EN KO KOOIJMAN (FOTO OP VERZOEK VAN DE HEER KOOIJMAN GEPLAATST OP 8 AUGUSTUS 2008)

25 NOVEMBER 2006 EEN KONINKLIJK PREDIKAAT