5 januari 1999. Betreft: ONDERZOEK Kenmerk: JH/LH990105. Beste Liesbeth, In dit verband heb ik gisteravond telefonisch contact met Peter Ottenhoff opgenomen. Op de eerste plaats zoek ik uiteraard een opslagplaats voor de bedrijfsinformatie van de holding. In het gesprek bleek echter dat wij sterk op verschillende golflengten zaten. Mijn voormalige collega hanteerde cliché's in zijn gesprek die ik liever niet aan het papier toevertrouw, aangezien dat Ruud bijna zijn baan gekost had. Hij heeft blijkbaar niet door dat ik hem tot op heden heb geïnformeerd en gerapporteerd vanuit een positieve grondhouding teneinde van de ervaringen uit het verleden te leren en in een gezamenlijke inspanning een mooie nieuwe organisatie van de grond te trekken. Hij heeft al mijn brieven - naar zijn zeggen - thans opgeslagen in drie ordners. Dat is op zich een goede zaak. Hij kan hiervan dus gebruik maken zodra de tijd daar rijp voor is. Mijn uitnodiging om maandag mee naar het concertgebouw te gaan heeft hij niet geaccepteerd. Reden waarom ik daarna een half uur durend telefoongesprek heb gevoerd met TMK. Wij hebben op woensdag 27 januari aanstaande om 17.00 uur hier in Utrecht afgesproken. TMK adviseerde mij jou niet te sterk te belasten met die dozen. Peter Ottenhoff zal ik - op zijn nadrukkelijk verzoek - voorlopig geen post meer doen toekomen. Zo'n reactie ontving ik vandaag in de postbus. Een brief van het Jubilani Saxophone Quartet, N.N. de Geest, Keizerstraat 15, 6834 CR Arnhem. De brief is gedateerd op 10 december 1998 en gericht aan PAN-FESTIVAL, Postbus 689. 3500 AR UTRECHT. Het doet mij uiteraard automatisch denken aan hetgeen ik je gisteren schreef over Peter Pan en de eerdere brieven die Pieter P. van der Heijden in 1996 uit Engeland had ontvangen (Please fly back to Kensington). In dit verband lees ik met belangstelling in de Telegraaf van vandaag Minister Chevènement terug op zijn post. Ik schrik dus wel even van wat er met de Franse Minister van Binnenlandse Zaken is gebeurd en ben uiteraard zeer verheugd dat hij weer is hersteld. Aangezien de astroloog aangeeft dat onderzoek de resultaten zal opleveren die je zoekt meld ik je in deze brief ook de mededelingen die ik terzake aan het departement van Justitie heb doen toekomen in 1998: PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (7). Evenals onze goede vriend Bolkestein heeft thans ook de Minister van Financiën kunnen genieten van een hem spontaan aangeboden taart. Het heeft hem goed gesmaakt. Hij zou het echter hoger op prijs hebben gesteld als die taart op een andere wijze zou zijn aangeboden dan thans het geval is geweest. Ik heb hier in directe zin niets mee te doen gehad. Ik hoop echter wel dat onze goede vriend Zalm vanaf nu wat meer tijd gaat krijgen om zijn verplichtingen na te komen jegens de business. Daarom vervolg ik hieronder mijn berichtgeving aan onze voormalige regering: De Minister van Binnenlandse Zaken 13 maart 1998 en 21 april 1998 10.40 uur. Het is dus een goed idee van Johan Kloosterhuis, Eefje Benning, Ruben Leijh en Niels de Geest van het JABULANI SAXOPHONE QUARTET uit Arnhem om hun diensten aan te bieden voor ons ophanden zijnde feest. Het zou aardig zijn als de heer Dijkstal daarbij zijn partijtje kan meeblazen. Dat zal ik zaterdag eens bespreken op de Engelenburg. Het kwartet is er immers bekend in de omgeving. Op de Reehorst is Harry goed bekend, naar de directie van dit bedrijf mij heeft medegedeeld. Hartelijk dank dus wederom voor deze voortreffelijke attentie. Reden waarom ik deze brief vervolg met mijn verdere berichtgeving aan de Nederlandse Regering gedurende het aftgelopen jaar: PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32. De voormalige minister heeft mij hierop op sympathieke wijze geantwoord dat zij van mijn aanbod geen gebruik zal maken.

Desalniettemin lijkt het mij goed dat er goede juristen aan het bedrijf worden verbonden. Wellicht kunnen ze de heer Chevènement daarbij van dienst zijn. Ik heb medelijden met de Britten nu de invoering van de euro al direct met sterke koersstijgingen gepaard is gegaan. De beurs van Londen doet niet mee aan de omschakeling naar de euro en daar werd de markt voor gestraft. De FTSE-index sloot zelfs met een licht verlies doordat beleggers Britse aandelen verkochten om de opbrengst in euro's te gaan beleggen. Ik hoop dat wij hen snel van hun problemen kunnen verlossen. Daarom ben ik gestart met het nuttigen van een Tagliatelle Softy Chicken en een Sorbet Royal in Grand Restaurant Le Connaisseur (Uit: Martin Guerre). Wie weet waar het goed voor is. Hartelijke Gruut, Ook aan Harry en Ruud. Bijlagen: 1. Brief met bijlagen van het Jabulani Saxophone Quartet d.d. 10 december 1998 gericht aan het Pan-Festival te Utrecht; 2. Ed; 3 Factuur Le Connaisseur ad 11 euro 68 (pro forma).

6 JANUARI 1999 TUSSEN HEMEL EN AARDE