WONEN IN WEELDE

30 november 1998. Betreft: WONEN IN WEELDE Kenmerk: JH/LH981130. L.S. Nijmegen, Zondag 29 november 1998. Vanmiddag ben ik even op bezoek geweest bij meubelbedrijf Van der Heijden. Ten tijde van mijn familieonderzoek heb ik daar de afspraak gemaakt dat zij de Valkhofburcht zouden gaan meubileren in het Jaar 2000. Dat had ik zo geregeld met de heer Fer Boshouwers en de burgemeester.

Ik werd vanmiddag het meest aangesproken door de Windsor meubels. Dat gaf natuurlijk aanleiding tot een goed gesprek met de heer Jos van der Heijden. Zij lijken mij ook zeer geschikt voor de aankleding van de Eikenhorst. Zodra Het Testament wordt geopend mag ik aannemen dat daaruit dan wel middelen vrijgemaakt kunnen worden. Ze hebben er eveneens prachtige bedden. Ik heb er één uitgeprobeerd. Zodra ik daarop kan slapen houd ik automatisch weer voldoende energie over om weer voor een jaar of vijftien full time aan het werk te gaan. Ik hoop dus dat het je lukt om die zaak rond te krijgen in Wassenaar vóór de tiende december. Jou kennende moet dat voor jou geen probleem zijn. Ik heb nu alle voorbereidende activiteiten afgerond en voel er nog weinig voor om continu met bezigheidstherapie bezig te moeten blijven: brood op de plank dus! Zowel op jouw bord als het mijne. Ik heb nog enkele spelletjes jeu des dames gespeeld. Dat ging me goed af.

Utrecht, Maandag 30 november 1998. De andere betrokkene heeft uitsluitend behoefte aan samen verder werken. Ik heb de heren Th.J. van Egmond (familie van Anne) en J.E. van Thiel van Elbertz verhuizingen op bezoek gehad. De heer Van Egmond is de bedrijfsleider. De offerte is woensdag of donderdag klaar. De verhuizing is gepland in de eerste week van januari na terugkeer uit Schotland. Mijn aandacht werd vandaag ook gevestigd op het artikel over Toos en Gerrit van der Valk in de Telegraaf van vandaag. Ik ben benieuwd of Freek van der Valk een zoon van hen is. Ik verwacht namelijk veel van de samenwerking met dit concern. Hun dochter Marijke runt het motel Vught, samen met haar echtgenoot Harry Heinrichs. Die achternaam komt mij ook bekend voor. Ik heb hem al eerder in verband met jou horen noemen, voorzover ik mij kan herinneren. Dat maakt N.I.E.T.S. uit. Als het maar zakelijk blijft. Dan beschikken we snel ook over een eigen concern. Gerrit is een goede bekende van mij. Ik ging al dineren in zijn motel op de dag dat ik mijn M.O.-akte had behaald in 1977.

In Nuland had hij de gewoonte om zijn gasten persoonlijk te ontvangen. Hij is een zeer amabele persoonlijkheid. Wel jammer dat hij 140 miljoen heeft moeten afdragen aan de FIOD. Wellicht kunnen wij daar in een gezamenlijke inspanning weer tachtig à negentig van terugkrijgen. Dat moet wel lukken als jij je daar ook stevig voor inzet. Van de belastingdienst ontving ik ook een briefje terzake. Ik heb daar alsvolgt op gereageerd: Uw kenmerk 68187038. Guus Meeuwis kan nog niet optreden op ons feest. Hij is in het noorden des lands door een bierglas getroffen tijdens een optreden. Maar in het voorjaar bloeien de rozen opnieuw. Ik ben in ieder geval blij dat de belastingdienst thans aandacht besteedt aan mijn aanslag van 1996. Het heeft al lang genoeg geduurd. De heer Van Egmond suggereerde een huis aan de boulevard in Noordwijk. Het is natuurlijk ook een goed idee dat ik zou gaan wonen in het Huis met het blauwe dak.

Dan hebben we alles weer bij elkaar en laat ik een vergroting maken van mijn kerstkaart. Voor in de hal. Ik ben thans begonnen met joggen door de stad om de conditie te verbeteren en een overzicht te presenteren van de door mij gevoerde correspondentie na mijn reis naar Spanje in maart van dit jaar. Zodra de heer Zalm mijn rekening heeft betaald kan de stichting hem honoreren voor de verrichte werkzaamheden terzake. Hartelijke groet.

Bijlagen: Brochure Wonen in weelde; Brief Uw kenmerk 68187038 d.d. 30 november 1998, met bijlage.

1 DECEMBER 1998 SINT NICOLAAS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA