5 juni 1998. Betreft: REISPROGRAMMA Kenmerk: JH/LH980605. Beste Liesbeth, Gisteren heb ik de volgende brief voor de heer Breuker geschreven die hij morgen ontvangt: Cervantes Travels. Ik hoop dus dat de liefde niet op de tocht is komen te staan. In ieder geval tracht ik hiermee ook een definitief eind te maken aan het probleem dat jullie hebben gehad met de heer Breuker. Ik denk dat het een goede zaak is dat hij in dit verband ook deelneemt aan de Starter van het Jaar. Zelfs iemand van graniet is tot creatieve ideeën te bewegen. Als het maar een positieve uitkomst heeft. Een andere reis is mijn voorgenomen reis naar Althorp. Ik blijf erbij dat ik het belangrijk vind dat jij daarbij aanwezig bent. Wim Kok heeft op dit moment Tony Blair weer op bezoek in het Catshuis. Ik hoop dat zij onze reis bespreken conform hetgeen ik heb geschreven aan Frank de Grave in mijn brief van 28 mei jongstleden: "Tony Blair komt dan in een later stadium aan de beurt, aangezien ik José María eerder in het zadel heb geholpen dan hem. Ik ben echter wel van plan om op 1 juli naar het graf van mijn overleden partner te gaan in Althorp House. Bij die gelegenheid heb ik echter geen behoefte aan omstanders. Alleen haar directe familieleden, enige persoonlijke collega's en de Prime Minister. Wellicht kunt u de Minister-President verzoeken dit voor mij te regelen". Ik hoop dat de heren Kok en Blair dit onderling hebben besproken en ik van de Minister-President zo snel mogelijk weer een brief krijg met de aanhef "Zeer geachte Heer van der Heyden", alsmede een concreet aanbod. Wij werken er immers samen hard aan om ook hem in het zadel te houden, hoewel er nog enkele problemen zijn met defensie (Joris Voorhoeve). Wellicht kan Joris in de toekomst ook eens met de fiets van Leiden naar Noordwijk rijden in plaats van met de bus. Dan loopt hij niet het risico om met de omstanders te moeten communiceren. Op dat punt kan hij nog veel van jou leren: "Ik communiceer niet op de gang, John". Ik ben benieuwd hoe ik thans met jou verder kan communiceren, nu ik de afstand wederom tot nul heb gereduceerd. Het zou leuk zijn als er binnenkort van jou en mij ook zo'n foto in de Telegraaf komt als van Wim en Tony. Tenslotte zouden zij daar wellicht niet hebben gestaan als wij hen daar niet bij zouden hebben geholpen. Blair op bezoek bij Kok. Tony zal ongetwijfeld ook nog wel een reis maken naar Brussel en Madrid (en Parijs natuurlijk, want daar is nog een flink probleem op te lossen). Ik reken erop dat Tony tot wederdienst bereid is. Aangaande de Brusselse ontwikkelingen lees ik in het NRC van gisteren. Toezichtregels niet helder. Dat betekent dus dat ik dat proces nog kan beïnvloeden. In dat verband lees ik vandaag in de Telegraaf NEDERLANDSE BANK START GROOT CHARME-OFFENSIEF IN BELGIË. Daarom heb ik de heer Kalff vandaag de volgende brief doen toekomen: Steunbetuiging. Een andere reis gaat in gedachten uiteraard naar Münster. In dit verband lees ik vandaag in de Telegraaf Klokken herdenken de vrede van Münster. Hiervoor behoef ik niet ver te reizen. Op dit moment dringen de heldere tonen van het carillon van de Domtoren al diep binnen in de vertrekken van het nieuwe Nationaal Monument op de Neude. Wellicht zijn zij ook te horen door mijn goede vriend uit Houten, van wie ik nog geen reacties heb ontvangen tot op heden. Wellicht kunnen Wij de heer Tindemans eveneens in de Raad van Bestuur opnemen. Hij is immers een goede bekende 'in den Anvers'. Op dit moment ligt zijn taak evenwel in het onderhouden van de contacten met Frank de Grave en Ad Melkert. Zij hebben immers een accoord bereikt om vanaf 2001 commerciële verzekeraars te laten concurreren met de huidige vijf uitvoeringsinstellingen Gak, SFB, Cadans, GUO en USZO. Dat lees ik in "Beoordeling uitkeringen niet door apart kantoor". Tegen die tijd dient er dus ook een commercieel bedrijf met de naam Cervantes Verzekeringen aan de holding te worden gehangen. Dat lijkt mij eveneens een leuke uitdaging voor de heer Kalff. Uiteraard denk ik hierbij aan 1 juli. Deze afspraak vereist inderdaad de juiste precisie. Ik zou het derhalve op prijs stellen wederom over jouw agenda te kunnen beschikken, zoals vanouds. Het creatieve werk zouden we dan op de Baak moeten afmaken tussen 16.00 en 20.30 uur. Dan hebben We echter wel een probleem. Dat heeft de astroloog goed gezien. Ik stel echter voor dat jij mijn naambordje van de ANWB/Wegenwacht dan meeneemt naar Engeland en mij bij Harry en Edwin excuseert. En mocht jij nadien nog met mij in het huwelijk willen treden, dan zal ik dat ernstig in overweging nemen, want ook jij hebt wel eens een verzetje nodig. Het is maar een idee. Met hartelijke groet, JOHANNES L. VAN DER HEYDEN. P.S1. Wees zuinig op de enveloppen. Zij zijn een vermogen waard; P.S2. Ik doe mij thans weer tegoed aan Zalmsalade.

5 JUNI 1998 VOORBIJ HET WOORD