ZONDAG 25 APRIL 2010

De Telegraaf van vandaag vermeldt "za 24 apr 2010, 21:57 DUIZENDEN SPANJAARDEN BETOGEN VOOR GARZÓN: MADRID - Duizenden Spanjaarden zijn zaterdag de straat opgegaan om hun steun te betuigen voor Baltasar Garzón, de bekendste onderzoeksrechter van het Zuid-Europese land. Garzón is onlangs in staat van beschuldiging gesteld wegens machtsmisbruik omdat hij misdaden tijdens de Franco-dictatuur (1939-1975) had onderzocht. Volgens een rechtse organisatie die aangifte heeft gedaan, is dat onderzoek in strijd met een amnestiewet uit 1977. Die werd toen aangenomen om de vreedzame Transición (overgang) naar de democratie na de dood van dictator Franco te vergemakkelijken. De VN hebben Spanje op de vingers getikt vanwege de wet omdat amnestie voor marteling en het laten verdwijnen van personen in strijd is met het internationaal recht. Tot de mensen die zaterdag in een twintigtal Spaanse steden de straat op gingen, behoorde Pedro Almodóvar. Volgens de internationaal bekende regisseur staat de waardigheid van de slachtoffers op het spel. "Gerechtigheid is niet alleen een mooi woord", aldus Almodóvar. Garzón verwierf in 1998 wereldwijde bekendheid toen hij de Chileense ex-dictator Augusto Pinochet in Engeland liet arresteren." In mijn dossier is hij vermeld in 18 DE JULIO DE 1995 CONFIRMACIÓN DE LLEGADA (FAX), 18 DE JULIO DE 1995 CONFIRMACIÓN DE LLEGADA (CARTA), 31 JULI 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (3) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 4 DE NOVIEMBRE DE 1995 ATENTADO, 29 MEI 1998 MACHTSVERSCHUIVINGEN, 20 OKTOBER 1998 STERRENSLAG, 22 OKTOBER 1998 ELIZABETH, 23 OKTOBER 1998 HABANANANDA, 28 OKTOBER 1998 VERHUIZEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR FRANS EN DISTRICTLEIDER UTRECHT-NIEUWEGEIN, 4 NOVEMBER 1998 BIJZONDERE UITNODIGING, 26 NOVEMBER 1998 DESCANSA, 17 DECEMBER 1998 DESERT FOX, 25 JUNI 1996 PLANNING (2), 28 JUNI 1999 PARASOLORGANISATIE, 28 SEPTEMBER 1999 HAPPY ANNIVERSARY, 9 OKTOBER 1999 HOOFDLIJNEN, 21 OKTOBER 1999 SCHREINER EN CERVANTES, 21 NOVEMBER 1999 OPERATION PURPLE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 26 NOVEMBER 1999 PURPLE HEART OPERATION, 23 DECEMBER 1999 WISSELENDE CONTACTEN, 17 FEBRUARI 2000 BUILDING THE HOLDING X, 21 NOVEMBER 2003 DRIEMAAL IS SCHEEPSRECHT, 19 MAART 2004 OPVOLGING VAN DIANA, 20 MAART 20004 KROON OP HET WERK, 21 MAART 2004 DANK, 22 MAART 2004 AHEAD ONLY, 8 MAART 2005 TEKENINGSBEVOEGDHEID, 28 JUNI 2005 ALEXIA JULIANA MARCELA LAURENTIEN, 8 DECEMBER 2005 WAARDEBEPALING HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES BENELUX, 17 APRIL 2007 PRINCESA DIANA EN ERNA ZWART IN BRUMMEN, 7 JULI 2007 SETECIENTOS SETENTA Y SIETE DÍAS QUE NO NOS VEMOS, 11 AUGUSTUS 2007 VERHALEN VAN DE NUMBER ONE, 29 DE JULIO DE 2008 LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA, ENLACE ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES DE ESPAÑA Y EL INSTITUTO CERVANTES BENELUX, 30 JUNI 2009 ALKMAAR, en 8 JANUARI 2010: VITESSE OF AZ. Ik zag vanmorgen het interview met JEROEN SNEL in PALEIS HET LOO. Het programma begon op de plaats waar de heer STEURBAUT mij in 1996 heeft gevraagd: "Mijn Heer VAN DER HEIJDEN. Bent U van plan om het hele land over te nemen?" Het interview grijpt mij aan na al die jaren dat ik PALEIS HET LOO heb bezocht op 28 september. 9:50 Gezien de gevoeligheid van de materie heb ik besloten dit verhaal nu niet naar LIESBETH te sturen. Ik veronderstel het allemaal als meer dan voldoende bekend bij haar. En GIJS VAN AMSTEL heeft daar - naar ik aanneem - niet zonder reden een eind aan gemaakt.

DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE EN DERTIG JAAR KONINGIN BEATRIX OP DE NEDERLANDSE TROON