9 oktober 1999. Betreft: HOOFDLIJNEN Kenmerk: JH/LH991009. Dear Elizabeth, Nijmegen, zaterdag 9 oktober 1999. Liefde is... ...als enige in zijn boekje staan. Als enige heb ik in mijn boekje staan: Liesbeth 00.44.207.9304832. Dat is klaarblijkelijk niet jouw nummer, maar van jouw naamgenote. Wellicht kan de heer Drijber mij behulpzaam zijn om jouw nummer te verstrekken. Ik denk echter dat het eenvoudiger is als je mij gewoon jouw c.v. opstuurt, of mij woensdag geeft. Dat werkt een stuk eenvoudiger. Ik voel er weinig voor om zaken achter jouw rug om te regelen. Het was gisteren wel even schrikken toen ik bij de sauna in Oss aankwam. Ik had mij zeer verheugd op een saunabad. Eenmaal aangekomen zag ik echter een grote vlakte en het opschrift "Sauna Lucaya door brand verwoest" (24/25 juli). "De enige constante is verandering" heeft Henk ons nog laten weten. "De oude weg is weg en de sauna óók" dacht ik gelijk. Een vriendelijk heerschap bij de fietsenstalling verwees mij vervolgens naar Hotel Restaurant De Weverij aan de Oostwal 175. De beautisalon van Helen Rubinstein wordt daar alweer opgebouwd en overmorgen geopend. De herbouw van de sauna zal nog wel een tijdje duren. We kunnen uiteraard wel terecht in het Kurhaus in Scheveningen. Gerbine van de Veerdonk was druk in de weer om de laatste hand te leggen aan de nieuwe salon. Zij is al meer dan zeven maanden zwanger. Het was leuk Gerbine weer eens te treffen. Zij heeft immers 2 1/2 jaar geleden de oranje-paars-rode bikini voor Diana nog in een paars papiertje gepakt voor Valentijn. Ik heb Gerbine laten weten dat ik een brief van Prins Charles heb ontvangen, gezien het feit dat alles opnieuw moet worden opgebouwd, zowel in Oss als in Engeland.

Dus onverrichter zake terug naar Nijmegen. Daar zag ik de nieuwe Privé (week 41 - 16 oktober) met het opschrift Big Brother past regels aan. Dat ben ik echter geenszins van plan. Ik ben wel geïnteresseerd in het artikeltje Koningin Beatrix roept Máxima op het matje (rood en oranje aanhef). Ik ga er voorshands van uit dat Willem-Alexander een zakelijke relatie voorstaat met onze nieuwe medewerkster uitgaande van mijn fax met de mededeling Voor de Stichting Cervantes Benelux hebben zich nog geen geschikte bestuursleden aangediend. Vanuit deze invalshoek citeer ik enkele relevante passages uit het blad: KONINGIN BEATRIX maakt er geen geheim van dat zij erg ingenomen is met WILLEM-ALEXANDERS keuze voor Máxima. Dat is een positieve ontwikkeling. Ik denk dat zij zich ook gemakkelijk thuis zal voelen op het Malaca Instituto. Vooral tijdens de feestjes in en bij de bar Sin Problema.

Daar is de familie van Jan Pronk ook goed thuis. Het is alleen jammer dat Jan nog niet goed weet hoe hij zijn ontwikkelingsgelden het beste kan aanwenden. Daar kan Máxima hem wel een handje bij helpen. Dan heb ik dat beeldje ook niet voor niets ontvangen uit Royal Leamington Spa. Bovendien is het een goede zaak dat zij zich verder gaat ontwikkelen op de afdeling Investment Banking van de Deutsche Bank in New York. Van hieruit kunnen dan de investeringen worden gedaan in Cervantes USA conform de afspraken die in Stratford zijn gemaakt. Ik lees bovendien binnen dit zelfde beleidskader in het Nassaublauw: Willem-Alexander zoekt steun bij Emily. Voor de goede orde vermeld ik nog even de praktijkgegevens van haar vader: Dr L.M.H. Bremers, Groesbeekseweg 141, 6524 CV Nijmegen. Voorts is het een goede zaak dat Máxima bij Prinses Margriet te gast is geweest. In dit verband memoreer ik de brieven die zij van mij heeft ontvangen. Op de eerste plaats de brief die ik persoonlijk - na overleg in de rechtervleugel van Paleis Het Loo - op 29 juni 1997 in de Tuinmanslaan heb afgegeven: ANNOUNCEMENT. Op 26 september daaropvolgend zond ik haar de volgende brief: DANK. Deze week heeft de prinses de redactie van het weekblad Margriet een keer voor haar rekening genomen. De paarse steunkleur is daarbij opvallend. Bladzijde 24 van Privé vermeldt onder meer ook nog: "PRINSES MARGRIET was een van de voornaamste gasten die deze avond speciaal vrij had gemaakt voor de jubileum-voorstelling FEEST van het Introdans Ensemble voor de Jeugd in de Arnhemse Schouwburg. " Onze vriendenclub begint elkaar dus al aardig te vinden. Dat is goed voor de consistentie van mijn beleid. Lee Towers blijkt deze week ook te hebben gezongen op de ENGELENBURG in BRUMMEN.

Ik mag aannemen dat hij thans begrijpt waarom ik het met hem eens ben dat The Power of Love de sterkste kracht is die mensen met elkaar verbindt. Gisteravond heb ik een bezoek gebracht aan de sauna hier in Nijmegen naast de Jan Massinkhal. Het is eveneens een prima 'Anlage' en grenst met de tuin en het buitenbad direct aan het Sanadome. Reden waarom deze stad met recht Bad Nijmegen mag worden genoemd. Ik ga daar maandagmiddag weer naartoe. Over de hierbovenvermelde thematiek heb ik verder van gedachten gewisseld met twee aanwezige heren. Meer gasten waren er niet. Alsmede met de jongedame van de bar. Met name in verband met mijn brief From Fort William to Prince William en mijn 'ultimate objective': "Getting William on that throne!". Professionele zakkenrollers zijn eerder op informatie uit dan op geld. Zo zullen er inmiddels al heel wat kerstkaarten van mij zijn doorverkocht voor grof geld zonder dat ik daar weet van heb. Men heeft immers niet voor niets gezegd dat mijn pen met paarse inkt al meer dan een miljoen waard was in de tijd dat Diana nog leefde. Dus kijk maar uit. Ondanks al onze rijkdom is mijn liquiditeitspositie nog niet om naar huis te schrijven. Ik zal mijn bonnetjes van de afgelopen weken weer eens gaan inboeken voordat ik weer naar Noordwijk kom. Dan kun je dat vast verwerken in de boekhouding en - wellicht - tot uitbetaling overgaan onder aftrek van mijn verblijfskosten op de Baak. Vanmorgen had ik een gesprek met acquisiteur 420 van abonnementenverkoop rayon 07 (Jurriën) van de Telegraaf. Ik heb bij hem weer een contract afgesloten vanaf 16 november tot 1 febuari 2000. Hij verstrekte mij ook de Privé week 38 - 25 sept 1999. met de schreeuwende kop "ORANJEBRUID Máxima PREUTS!" en de daarbij behorende artikelen op de pagina's 1 t/m 12. Een aardig thema hierbij is de vraag "Hoe maakt Máxima van Alex een droomprins?" Ik denk wel dat zij dat weet als zij eens een gesprek gaat voeren met kapper Mario Testino. Volgens een van de twee saunabezoekers van gisteren - met belangrijke privécontacten in Italië (Adriatische Zeekust) behoort Mario tot een bekend Italiaans adellijk geslacht. Diana ging af en toe in Rimini naar de kapper. Vandaar de treffende gelijkenis naar ik aanneem. De betreffende heer is goed bekend met de familie Nassau Dietz. Voor het DNA-onderzoek kan ik in dit verband bij Dokter Dofferhoff terecht. Dit weekend krijg ik bezoek van oude bekenden uit Renkum. Die heb ik inderdaad al niet meer gesproken sinds mijn HTS-periode in Arnhem. Bij 'een oudere' denk ik in dit verband aan jouw Uncle Job: "Hobby's: daarvoor heeft de heer Drijber (te) weinig tijd. Deze zijn: geschiedenis, postzegels verzamelen, tuinieren, veel wandelen en fietsen." Het lijkt mij leuk om daarover eens een boom met hem op te zetten. Annemarie Buyinck uit BRUSSEL (St. Pieters Woluwe) kwam ook uit Arnhem (correctie 15 september 2003: zij kwam uit Groningen maar had familie in Arnhem Presikhaaf). Zij heeft mij als eerste geïntroduceerd bij de Roy d'Espagne.

Haar vader was in de Belgische hoofdstad werkzaam als consulent van de Nederlandse Spoorwegen. Ik had haar in de zomer van 1967 leren kennen in Torredembarra aan de Costa Dorada, waar ook de familie Aznar op gezette tijden vakantie hield.

In de herfst van dat jaar heb ik nog veelvuldig contact met haar gehad totdat ik haar als 'Groningse brandnetel' klaarblijkelijk verkeerd had vastgepakt. Wat mijn eveneens van Groningse origine voormalige DL betreft stel ik vast dat hij wordt herinnerd aan zijn verantwoordelijkheden jegens de Flexwet nu ik lees Flexwet oorzaak revolutie bij or in uitzendbranches. Vanmiddag kreeg ik in dit verband ook nog een uitnodiging aangereikt door twee lakeien teneinde een banenmarkt te bezoeken van Tempo Team. Ik ben echter slechts geïnteresseerd in Cervantes Empleo. Dat bureau kan hier ook goed terecht in het Triavium. Wij worden daar al verwacht vanaf het moment dat Mr. Pieter van Vollenhoven daar op bezoek is geweest na mijn gesprek met Mr. Röell in BRUSSEL in november 1996. Ik denk dat Peter Ottenhoff in dit verband maar eens een keer moet gaan praten met Lodewijk de Waal. Daar schijnen immers ook nog enkele brandjes geblust dienen te worden. Ik ga hier verder niet op in, maar voeg wel het betreffende artikel bij in deze brief. Verder heb ik kennis genomen van de beslissing dat Pinochet uitgeleverd mag worden aan onze goede vriend Baltasar Garzón in Madrid. Dit past binnen het kader van mijn First State of the Union van september 1996. Dit geldt eveneens voor de Val van Thatcher zoals die bij het artikel van Petra Janbroers treffend is uitgebeeld. Handenklappend gaat zij met haar vriend ten onder, like the Titanic in former days (zie bijlage). Tenslotte stel ik vast dat in Seinpost onze vuurtoren inmiddels ook paars is gekleurd. Slapend rijk? Géén probleem! Ik heb het beddegoed dus niet voor N.I.E.T.S. naar Spanje gestuurd. Dat is om tot rust te komen. WITH LOVE AGAIN! Bijlagen: 'Flexwet oorzaak revolutie bij or in uitzendbranches' (De Telegraaf, 9 oktober 1999); 'Hague 'ouderwets' anti-Europa; Organogram.

10 OKTOBER 1999 HET ELFDE GEBOD