Dinsdag 15 oktober 2002 The Mirror: Diana's butler faces accusations at Old Bailey. Verzonden: Subject: Great News Story? Date: Tue, 15 Oct 2002 00:44:52 To: talkback@the-sun.co.uk Ref. www.trafford.com/robots/01-0341.html and http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/155212939X/avsearch-bkasin-20/0 14.30 Prins Claus is bijgezet in het familiegraf in Delft. Veel herkenning: AA93, tóch een paarse koets met de struisvogelveren van het Britse Hof, F. van der Heijden, sopraan en verder vele bij het Cervantesplan betrokkenen zoals Prins Charles. Hij moet nog een probleem oplossen. Goed dat Groothertog Henry van Luxemburg, Koning Albert van België en het Spaanse koningspaar met hun zoon Felipe aanwezig zijn. Na afloop van de dienst is er ongetwijfeld veel te bespreken. Het échte werk begint nu pas. Het nieuws van vandaag. Diana's butler voor de rechter De Daily Express van vandaag meldt terzake op de pagina's 6 en 7: Butler 'stole Di treasures' Caring Princess threw fur coat to tramp Charge sheet Alleged thefts from Charles, Alleged thefts from Diana, 284 items, Alleged thefts from Wiliam. Mijn reactie volgt hieronder. Rozen blijven nog onverkocht LPF-ministers roepen hulp bemiddelaars in Uitbreiding EU verdeelt kabinet. Die agressie voel ik inderdaad bij het lezen van de Daily Express en vraag mij in gemoede af "Who the hell is William Boyce?". Waar haalt hij het recht vandaan om zich ongevraagd meester te maken van de eigendommen die naar alle waarschijnlijkheid toebehoren aan de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales en/of ondergetekende. Het blad geeft immers al aan dat de betreffende goederen vanaf 1 januari 1997 in handen zijn geraakt van Paul Burrell. Het daadwerkelijke - door Anthony Julius opgemaakte - testament van Diana dateert van december 1996, mijn aanzoek van 28 december 1996 en mijn besluit tot de oprichting van het Instituto Cervantes Verenigd Koninkrijk van 17 december 1996, zoals vermeld op pagina 62 van mijn Letters. Ik plaats bovendien grote vraagtekens bij de waarde van deze juryrechtspraak. De jury bestaat immers niet uit juristen. Zij dienen dus eerst te begrijpen hoe de wet terzake werkt. Het Britse nieuwsblad maakt ook melding van "alleged thefts from Charles" tussen 1 januari 1997 en 30 juni 1998. De vraag is hierbij of dit bezittingen waren van Diana of Charles. Vanaf 28 augustus 1996 heeft Charles in formele zin geen enkele zeggenschap meer gehad over Diana's aangelegenheden. Ingeval hierover onduidelijkheid bestaat kan dat slechts het gevolg zijn van het valselijk gepubliceerde, verouderde testament van 1993 van de hand van het advocatenkantoor Boodle Hatfield waarvan ik prins Charles op de onwettigheid heb geattendeerd in mijn brief van 18 september 1998, waarvoor Hij mij middels aangehechte brief d.d. 13 oktober1998 heeft bedankt.

Ik citeer terzake hiertoe mijn brief aan mijn collega Drs. E.H. Halbertsma op dezelfde dag: GATEN IN DE PAARSE SOKKEN STOPPEN. Met name de Computer disk 'marked "Princess Private" is in dit verband van uitermate groot belang voor ons toendertijd geplande familiebedrijf. Trafford Publishing in Canada heeft de legitimiteit hiervan aangetoond in hun persbericht door te spreken over "Diana and Van der Heyden's proposed wedding day in The Netherlands". Ik heb Trafford voordien slechts in kennis gesteld van 'my proposed wedding day' in afwachting van Diana's reactie. De uitgeverij zal terzake dus zijn geïnformeerd teneinde dit bericht te accorderen, waardoor het juridisch honderd procent waterdicht is. Ook de 'Letters from Diana to John Major' zijn van uitermate groot belang. Ik heb de heer Major op officieel briefpapier van het Instituto Cervantes Benelux nog om parlementaire toestemming verzocht voor een huwelijk met Diana en daarbij onze toenmalige Minister-President Wim Kok ingeschakeld. Voordien had ik hem onder meer nog de volgende brief doen toekomen: NEW COMPANY In dit verband is het ook vreemd dat het artikel in de Daily Express ook melding maakt van "Alleged thefts from Wiliam, 22". Indien Paul Burrell op verzoek van Diana in het kader van Ons Beleidsplan goederen in beheer heeft genomen kan er mijjns inziens nimmer van diefstal sprake zijn. Ik stel het wel op prijs dat de rechtbank heeft zorggedragen voor een zorgvuldige inventarisatie. Die dient na een verklaring terzake, die door Liesbeth Halbertsma in goed overleg met Mr. G. van Amstel te Bunnik kan worden opgemaakt aan de inventarislijst van Instituto Cervantes Limited England and Wales worden toegevoegd. Voor zover dat nog niet is gebeurd. Aangezien ik Prins William op 28 december 1999 op Balmoral Castle te Schotland mijn testament heb bezorgd is er dan niets onrechtmatigs aan de activiteiten van de heer Burrell. Williams bezittingen komen dan automatisch weer bij hem terug zodra het testament van december 1996 is gepubliceerd. Verzonden: Subject: Publikatie Brieven aan Diana Date: Tue, 15 Oct 2002 20:51:31 To: Margit Kaper CC: Drs E.H. Halbertsma Beste Margit, Langs deze weg wil ik je - aansluitend aan mijn emailbericht van 16 september 14.05 - nogmaals hartelijk danken voor de genoten gastvrijheid op zondag 29 september jongstleden. Ik heb jouw advies opgevolgd en heb op 3 oktober een gesprek gehad met de heer Toine Lacet in Eibergen. Ik heb van dit bezoek - en hetgeen daaraan is voorafgegaan - het onderstaande opgetekend: "Ik ben hier (Het Jachthuis te Warnsveld) rond 10.00 uur naartoe gereden via Velp, waar Wim ten Hove bij L@rix een CD (H 01) heeft gebrand van 'NOUS MAINTIENDRONS'. De computer heb ik daar voor onderhoud achtergelaten. Aankomst Warnsveld 12.20. etc.