Directie de Baak T.a.v. de weledele heer drs H.G. Starren Directeur Management Centrum VNO-NCW Koningin Astridboulevard 23 NL 2202 BJ NOORDWIJK Datum: 15 juni 2000 Betreft: ONTWIKKEL UW BEDRIJF Kenmerk: JH/HS20000615 Nijmegen, donderdag 15 juni 2000 Beste Harry, Vanmiddag had ik een telefonisch onderhoud met de heer Wouter Limmen in verband met de cursus Ontwikkel uw bedrijf. Wij kwamen al snel op het idee dat het programma geschikt is voor implementatie in het programma van het Cervantes Management Centre in Torremolinos. Op dinsdag 27 juni heb ik met hem en Coen van Ruiten om 13.30 uur afgesproken op de Baak. Voorts bericht ik in aansluiting op mijn brief UITNODIGING dat ik van ons aller heer Mr. G. van Amstel bijgaande brieven ontving d.d. 16 februari 2000 inzake 'Halbertsma/Stalking'. Hierop heb ik op 1 maart daaropvolgend gereageerd met bijgevoegd Sluitstuk. Op 9 maart zond hij mij bijgevoegde reactie. Hierop heb ik alsvolgt gereageerd: The Dragon Vision Wizard of Oz. Hierop ontving ik van hem de volgende reactie:

"Bunnik, 15 maart 2000. Geachte heer Van der Heyden, Uw brief met bijlagen van 11 maart jl. heb ik ontvangen. U wenst van mij een rectificatie van een door mij gebruikte term. Dit is niet goed mogelijk en wel om het volgende. Eén zelfde feit kan door twee mensen verschillend beoordeeld worden. Zo'n beoordeling is vaak uiterst subjectief, zoals in dit geval het oordeel rapportage of stalking. Van uw zienswijze heb ik goede nota genomen. Daarbij is het mij duidelijk dat er zeker argumenten zijn die uw zienswijze kunnen onderbouwen. Even zo goed zijn er echter argumenten die mijn zienswijze zouden kunnen onderbouwen. Net zo min als ik u in redelijkheid kan sommeren uw zienswijze te wijzigen in de mijne, kunt u mij sommeren mijn zienswijze te wijzigen in de uwe. Wij verschillen simpelweg van inzicht, zoals dat dagelijks tussen mensen pleegt te gebeuren. Zodra uw rapportage tot een einde komt, is dat wat in mijn ogen aardige overeenkomsten met stalking vertoonde, beëindigd, waardoor vanuit twee verschillende visies toch weer één zelfde doel wordt bereikt. Wat het invorderen van een openstaande post betreft moet ik u verzoeken daarvoor iemand anders te benaderen. Hoogachtend, G.van Amstel."

Aangezien ik in de regel graag het laatste woord houd heeft hij daarop de volgende reactie ontvangen: Van der Heyden/Halbertsma. Hoewel mijn trein wel eens een momentje stil kan staan in Bunnik, rijdt hij nadien gewoon weer door. Vandaar dat ik vanaf dat moment mijn rapportage heb voortgezet in de richting van een voormalige gemeenschappelijke collega, de heer Herman (H.D.J.) de Koning, te NIJMEGEN. Het betreft voornamelijk feedback op de ontwikkelingen in de markt. Met name ten aanzien van de fusiebesprekingen tussen KPN en Telefónica en KLM, British Airways en Iberia. Ik heb de heer de Koning hierbij toestemming verleend hieromtrent met de heer Van Amstel alsmede de directie van de Baak te communiceren. De brieven van februari hebben mijn belangstelling voor het opgevoerde item echter wel gewekt. In dit verband viel gisteren mijn oog op de kreet "Stalker bedreigt Maxima" in een suggestieve gele steunkleur. Achteraf bezien is het niet zo'n slecht idee geweest van Liesbeth om dat thema aan de orde te stellen. Ik verwacht echter wel dat zij medeverantwoordelijkheid neemt bij de opbouw van ons bedrijf. Aangaande onze geplande bespreking zie ik jouw agendavoorstel met belangstelling tegemoet. Het heeft geen haast. Als het maar degelijk is. Daar heb ik alle vertrouwen in. Als plaats van bespreking stel ik voor om dat deze keer eens op neutraal terrein te laten plaatsvinden. T.w. Kasteel Landgoed De Engelenburg te Brummen. Ik denk dat het goed is dat Liesbeth daar dan ook bij aanwezig is, aan mijn rechter zijde. Om te notuleren. Op onze komst wordt al gerekend. Hartelijke groet, John L. Van der Heyden.

26 JUNI 2000 APPELTJE VOOR DE DORST TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN