Directie de Baak
T.a.v. de weledele heer drs H.G. Starren Directeur Management Centrum VNO-NCW Koningin Astridboulevard 23 NL 2202 BJ NOORDWIJK Países Bajos
Datum: 25 mei 2000 Betreft: UITNODIGING Kenmerk: JH/HS20000525 Torremolinos, donderdag 25 mei 2000 Beste Harry, Graag breng ik hiermee ons gesprek - samen met Ed Hagendoorn - in herinnering, dat wij hadden op 24 november vorig jaar. Hierin hebben wij afgesproken onze relatie een half jaar te verbreken. Deze termijn is thans verstreken. Reden waarom ik mij hierbij wederom aanmeld als lid van de Baak-kring. Gaarne opname van mijn emailadres in de ledenlijst, alsmede verdere actualisering in nader overleg. Rond 29 februari van dit jaar heeft er een korte briefwisseling plaatsgevonden met advocaat Mr. G. van Amstel te Bunnik, voorheen WIJK BIJ DUURSTEDE. Het is voor mij een teken dat we samen nog steeds op de juiste koers zitten. Met de heer Van Amstel hebben wij goede ervaringen. Hij heeft mij in december 1991 geadviseerd een handelsmerk te deponeren. Hetgeen is geschied. Op 9 juni a.s. kom ik weer naar Nederland. Ik verzoek je hiermee rekening te houden bij het verzenden van de geagendeerde uitnodiging, die ik met belangstelling tegemoet zie. Voor de opbouw van het Cervantes Management Centre heb ik hier de noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Met hartelijke groet, John L. Van der Heyden CC HdK

15 JUNI 2000 ONTWIKKEL UW BEDRIJF TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN