Stichting Haags Juristen College. De heer Th.R. Sturman. Laan van Meerdervoort 415. 2563 AR 's-GRAVENHAGE. Datum: 13 februari 1998. Betreft: Uw brief van 12 februari 1998. Kenmerk: ICNBLEW/HJC980213. Geachte heer Sturman, Uw brief met bijlagen van gisteren heb ik in dank ontvangen. U treft het ingevulde "Change of particulars for director" hierbij aan. Ik denk echter dat op zeer korte termijn wederom een bestuurswisseling zal plaatsvinden en de limited zal worden omgebouwd in een Holding met werkmaatschappijen. Zoals ik al eerder heb gemeld had ik daartoe Lady Diana Spencer voorgesteld er een Family Company van te maken en derhalve met haar op 28 september 1997 in het huwelijk te treden. Daartoe had ik alle voorbereidende werkzaamheden afgerond op het moment dat zij in Parijs verongelukte. Ik heb Haar broer Charles laten weten dat hij namens Haar en mij kan gaan handelen als toekomstige President van die Holding. Het ziet er thans naar uit dat hij dienaangaande tot actie is overgegaan. Ik kan inderdaad bevestigen dat al hetgeen de heren Al Fayed, junior en senior, in hun hoofd hebben gehaald op pure fantasie berust en wishfull thinking. De vermelde feiten zijn inderdaad juist. Ik kan hier nog enkele feiten aan toevoegen. Aansluitend aan mijn brief VERDERE ONTWIKKELINGEN d.d. 23 januari 1998 heb ik op uw kantoor een exemplaar van mijn Letters to Diana, Princess of Wales aangeboden ten behoeve van het dossier. Hieruit is op te maken dat ik Lady Spencer al een huwelijksvoorstel had gedaan op 28 december 1996. Nadien heb ik onder meer ETON COLLEGE bezocht in april en augustus, mede ten behoeve van de opvoeding van prins William. De opmerking "she would NEVER have accepted a proposal without first consulting her sons - especially William" is in dit verband uitermate belangrijk. Tijdens mijn laatste bezoek aan Windsor heb ik uit gesprekken de indruk gekregen dat prins William op mij was gesteld. Ik ben ook zeer in hem geïnteresseerd, hetgeen bij Lady Di bekend was. Ik had derhalve goede hoop met haar op 28 september te kunnen huwen. Een huis had ik al op het oog in Royal Leamington Spa. Niet ver van waar zij nu ligt begraven. Met kerstmis heb ik mijn 'Letters' onder meer aangeboden aan BUCKINGHAM PALACE, The Office of Diana op KENSINGTON PALACE, Christie's 8 King Street (Lord Balfour, Diana's persoonlijke contact aldaar), 10 Downing Street (the Prime Minister) en Althorp House. Dit zijn naar mijn inzichten de enige valide gegevens met betrekking tot deze situatie. Alle fantasieën van de heren Al Fayed kunnen dus gevoeglijk naar het rijk der fabelen worden verwezen. Ik hoop Earl Charles op korte termijn als President van de Holding te kunnen begroeten. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlage: Change of particulars for director 288c van Companies House Cardiff d.d. 13-02-1998.

9 MAART 1998 BERICHTGEVING AAN COMPANIES HOUSE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN