Datum: Woensdag 24 februari 2010 Betreft: BRIEF AAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN Kenmerk: 20100224JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Aansluitend aan mijn brief SOESTDIJK OF BRUMMEN ontvang je hierbij afschrift van mijn brief VIERDAAGSE 2010 van vandaag aan Burgemeester Thom de Graaf van Nijmegen. Van de VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN ontving ik een rekening van 160 euro inzake mijn lidmaatschap. Ik hoop dat ik dit bedrag ten laste kan brengen van CERVANTES HOLDING. Ik heb het vanmiddag om 16:45 uit privé voldaan om de relatie in stand te houden. HARTELIJKE GROET JOHN VAN DER HEYDEN CC BURGEMEESTER THOM DE GRAAF, JOHAN AGRICOLA, THOMAS TRIEBELS

1 MAART 2010 EXPERIENCIAS HISPÁNICAS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA