De heer Thomas Triebels ARNHEM Datum: woensdag 24 februari 2010 Betreft: BRIEF AAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN Kenmerk: 20100224JHTT

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Thomas, Aansluitend op onze AUTORIT DOOR DE GRAAFSCHAP en de telefoongesprekken die wij nadien hebben gevoerd als vermeld op SCHAVUIT VAN ORANJE DEEL 4, DE BRUG TUSSEN BRUMMEN OF SOESTDIJK EN ARGENTINIË

START VAN DE NIEUWE ONTWIKKELINGSFASE VANAF 14 FEBRUARI 2010 en DE ROL VAN DE MONARCHIE BINNEN HET INTEGRATIEPROCES VAN DE EUROPESE UNIE ontvang je hierbij afschrift van mijn brieven VIERDAAGSE 2010, BRIEF AAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DE HEER JOHAN AGRICOLA VAN DE ENGELENBURG TE BRUMMEN en BRIEF AAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA van vandaag aan Burgemeester Thom de Graaf van Nijmegen. HARTELIJKE GROET JOHN VAN DER HEYDEN CC JOHAN AGRICOLA, BURGEMEESTER THOM DE GRAAF, DRS LIESBETH HALBERTSMA.

13 JUNI 2010 OP WEG NAAR EEN NIEUWE PAARSE REGERING