De Burgemeester van Nijmegen Mr Thom de Graaf Korte Nieuwstraat 6 6511 PP NIJMEGEN Datum: 24 februari 2010 Betreft: VIERDAAGSE 2010 Kenmerk: 20100224JHBvN

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer De Graaf (Beste Thom), Nu het kabinet BALKENENDE IV een voortijdig einde heeft gevonden is er een tijd aangebroken van bezinning, maar niet van stilzitten. Ik schrijf u deze brief vanuit mijn appartement in Torremolinos aan de Costa del Sol. Gisteren is de stekker ook uit mijn berichtgeving getrokken. Ik schreef daaromtrent vandaag in mijn DAGBOEK: "Ik ontving gisteravond bericht van het CERVANTES.NU Team dat de mailsettings van mijn mailbox zijn veranderd. Ik kan hier dus geen gebruik meer van maken. Bovendien ontvang ik regelmatig reclame voor VIAGRA vanuit mijn eigen emailadres, terwijl ik zelf geen mails verstuur. Wie er van het CERVANTES.NU Team deel uitmaken is mij nog niet bekend. Ik ben benieuwd. Op 9 JUNI 2010 worden de volgende parlementsverkiezingen gehouden. Ik hoor JOOST ORANJE nu al praten in de NRC-Nieuwsbrief over PAARS III bestaande uit VVD, D66 en PvdA. Dat sluit ik beslist niet uit. PAARS I is immers de meest succesvolle regering die wij hebben meegemaakt. THOMAS TRIEBELS belde mij gistermiddag al over de val van het KABINET BALKENENDE IV. Ik denk in ieder geval dat deze website een belangrijke rol gaat spelen. Het wordt dan wel een PAARSE REGERING met een INTERNATIONALE DIMENSIE zoals ik HILLARY CLINTON onlangs al heb laten weten met de woorden THE NETHERLANDS WILL BECOME THE LEADING NATION IN THE WORLD AGAIN. In de VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA verwacht men in dit verband nu reeds een domino-effect van de Nederlandse kabinetscrisis volgens het NRC van gisteren. Ik begrijp dat het CERVANTES.NU Team DE OPEN DEUR heeft dichtgedaan. Het INSTITUTO CERVANTES BENELUX is geen politieke organisatie. Zoals CARMEN CAFFAREL tijdens haar eerste toespraak als directora van het SPAANSE INSTITUTO CERVANTES trouw heeft gezworen aan de Spaanse Grondwet en aan de SPAANSE KONING zal het INSTITUTO CERVANTES BENELUX zich ook conformeren aan de Grondwetten van NEDERLAND, BELGIË en LUXEMBURG en trouw aan HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN en Haar collega's in BRUSSEL en LUXEMBURG conform het gestelde in mijn FIRST STATE OF THE UNION van 19 september 1996: "Ik zal mij blijven inzetten voor een persoonlijke betrokkenheid van onze vorstenhuizen bij mijn plannen. Het maatschappelijk draagvlak is daarvoor thans gecreëerd. Het respect voor de bestaande parlementaire verhoudingen zal daarbij worden geëerbiedigd." Insgelijks betuig ik hiermee als eigenaar van de LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES mijn loyaliteit aan HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II OF THE UNITED KINGDOM. De politieke realiteit van vandaag is echter wel dat er de facto op het gebied van de internationale samenwerking vanuit de Nederlandse regering geen activiteiten meer worden ontplooid en nieuwe initiatieven van de nieuw te vormen regering mogen worden verwacht. Gezien de contacten die het INSTITUTO CERVANTES BENELUX ten tijde van het eerste paarse kabinet met diens bewindslieden heeft gehad verwacht ik van een nieuwe PAARSE REGERING dan ook de belangrijkste steun in de komende jaren. PAARS is immers ook de HUISKLEUR van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Daarom sta ik vandaag ook nog eens stil bij de correspondentie die ik heb gevoerd met ministers van VVD, D66 en PvdA t.w. JO RITZEN, HANS VAN MIERLO, WIM KOK, HANS DIJKSTAL, WINNIE SORGDRAGER, GERRIT ZALM, ELS BORST, ANNEMARIE JORRITSMA, HANS WIJERS, AD MELKERT, GUUSJE TER HORST, RONALD PLASTERK, WOUTER BOS en de bewindslieden FRITS BOLKESTEIN en THOM DE GRAAF. ERNST HIRSCH BALLIN heb ik in mei 1993 als eerste minister van justitie aangeschreven en hij beschikt dus als demissionair minister voor JUSTITIE en BINNENLANDSE ZAKEN over mijn dossier. Na de verkiezingen van 9 JUNI 2010 dient het nieuwe managementteam van CERVANTES HOLDING zich op ZONDAG 18 JULI 2010 te kunnen presenteren op de trappen van KASTEEL ENGELENBURG. Dit idee heb ik onlangs gemeld aan de heer JOHAN AGRICOLA, directeur van KASTEEL ENGELENBURG te BRUMMEN en de heer THOMAS TRIEBELS in Arnhem in verband met zijn voorgenomen optreden tijdens de komende Vierdaagsefeesten. Mijn collega LIESBETH HALBERTSMA heb ik verzocht zich vanuit haar adviespraktijk in Buitenkaag te wijden aan de totstandkoming van een bestuurlijke structuur van het geplande internationaal opererende bedrijf CERVANTES HOLDING. Ik zou het daarom op prijs stellen een deel van de openingsplechtigheden - t.w. een parade van de ROYAL GUARDS van BUCKINGHAM PALACE - op ZONDAG 18 JULI 2010 te laten plaatsvinden op het landgoed ENGELENBURG te BRUMMEN ter gelegenheid van de installatie van het bestuur van CERVANTES HOLDING zodra mevrouw HALBERTSMA haar opdracht heeft voltooid. Ik hecht aan CONTINUÏTEIT VAN BELEID en memoreer hierbij derhalve de correspondentie die ik inzake de ontwikkeling van het INSTITUTO CERVANTES met uw voorgangers ED D'HONDT en GUUSJE TER HORST ten tijde van hun burgemeestersschap heb gevoerd, t.w. WAPEN VAN HEYDEN, MIJN BRIEF VAN 29 APRIL 1995, BRIEF BD14r/jr TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, CORRECTIES TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN, HET CAPITOOL, UW BRIEF KENMERK BD11/AS, UW BRIEF BD11/AS D.D. 14-09-95, INSTITUTO CERVANTES/EURO-MILJOENEN VOOR ARNHEM-NIJMEGEN, HERBOUW HET VALKHOF, ARTIKEL TELEGRAAF TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, UW BRIEF D.D. 18 JANUARI 1996, VALKHOFBURCHT, GESLACHTSNAAMWIJZIGING TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN GERICHT AAN DE HEER G. SCHOONDERBEEK, CORRESPONDENTIE-OVERZICHT D.D. 17 DECEMBER 1996 TEN BEHOEVE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN GERICHT AAN DE HEER G. SCHOONDERBEEK, BRIEF VAN 18 DECEMBER 1996: UW KENMERK PD20/GSch. TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN GERICHT AAN DE HEER G. SCHOONDERBEEK, ADRESWIJZIGING NIJMEGEN - UTRECHT D.D. 23 MEI 1997, ADRESWIJZIGING NEDERLAND - SPANJE D.D. 28 JANUARI 1999 TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, DE TERUGKEER VAN DON QUICHOT, VREDE VAN NIJMEGEN, WIJKBEZOEK 17 FEBRUARI 2004 UW KENMERK: P400 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER GUUSJE TER HORST VAN NIJMEGEN, DE 'BEETJE INTEGERE' NIJMEEGSE POLITIEK TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER GUUSJE TER HORST en WIJ HEEREN VAN NIJMEGEN. Op 14 MAART 2010 kom ik weer naar NEDERLAND terug. Ik hoop op uw medewerking te kunnen rekenen. Met hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN P.S. Op 3 MAART AANSTAANDE worden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het doet mij deugd dat men nog niet heeft geopteerd voor de gekozen burgemeester. Want ik houd u nu graag nog een flinke periode aan als BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN. CC. JOHAN AGRICOLA, DRS LIESBETH HALBERTSMA en THOMAS TRIEBELS.

ZATERDAG 13 MAART 2010 Ontvangen:

Datum 02-03-2010 Ons kenmerk A51 0/ Contactpersoon Liesbeth Garretsen Onderwerp Vierdaagse 2010 Datum uw brief 24-02-2010 Geachte heer Van der Heyden, Hartelijk dank voor uw brief van 24 februari jl. Ik zal niet op uw verzoek ingaan, daar ik deze periode erg druk ben met de Vierdaagse activiteiten. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, de Burgemeester van Nijmegen, mr. Th.C. de Graaf

17 JUNI 2010 TROOPING THE COLOUR IN BRUMMEN