7 december 1997. Betreft: CERVANTES PROJECT Kenmerk: JH/LH971207. Beste Liesbeth, Ik hoop dat je het sinterklaasgedicht hebt ontvangen. Ik heb er met veel plezier aan gewerkt. Ik ontving mijn aanmelding voor de Baak-kring. Dank voor je actie. Ik heb Ingrid Pieterse een voorstel gedaan voor een counsellinggesprek op 15 of 16 december en haar verzocht een counsellor te zoeken in overleg met jou, zodat ik op mijn dossier kan voortborduren. Dit voor de efficiency. Ik ben niet creatief op financieel terrein. Integendeel. Ik heb goede mensen nodig die mijn financiële belangen op een integere wijze behartigen. Er kan geld op komst zijn als bekend wordt dat Diana mijn huwelijksvoorstel had geaccepteerd. De snelle reactie van Mohamed Al Fayed - per kerende post - op mijn brief is een nieuwe indicatie in die richting.

Jij kunt de knuppel in het hoenderhok gooien door dit te bevestigen. Ik denk namelijk dat jij dat weet. Jij, Diana en ik vormden immers een nieuwe driehoek, de top van een nieuwe organisatie zoals afgebeeld op het schilderij dat ik op 22 april op KENSINGTON PALACE heb afgegeven en dat in dank werd aanvaard.

Al lijkt het idee van een huwelijk tussen Diana Spencer en John Van der Heyden voor velen een vreemde zaak, voor mij is dat absoluut niet het geval. Ik verwijs in dit verband naar de speciale bijlage in de Telegraaf van vandaag over de tentoonstelling over Frederik Hendrik (1584-1647) en Amalia van Solms (1602-1675) in het Mauritshuis met onder andere De kroning van Diana van Peter Paul Rubens en Frans Snijders. Ik lees in het artikel: 'Zowel Frederik Hendrik als Amalia had een uiterst fijn ontwikkeld gevoel voor schoonheid en goede smaak. Beiden hadden dan ook een uitstekende opvoeding genoten. Hij aan het Franse hof van zijn peetoom Hendrik IV en zij op het paleis van de keurvorst van de Palts in Heidelberg en Bohemen, waar zij kennis maakten met een luxueuze, zeer on-Hollandse hofcultuur.' Mijn vermoedelijke voorvader Gaspar van der Heyden (1530-1584) was leermeester van de keurvorst van de Palts in Heidelberg. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog heeft hij lange tijd in Middelburg gewoond. Aardig is dat mijn huidige Amway-uplines nu uit Zeeland komen. Ik kreeg deze week het officiële lijstje:

1. Jerry en Cherry Meadows, USA
2. Ron en Corina Huyers, Stabroek, België (RonCo International)
3. Ad en Jolanda Tempelaars, Hoogerheide (D.B.C. International)
4. Norbert en Anja Laufenberg, Stabroek, België (Dream International)
5. Giljam en Carolien op 't Hof, 's Heer Arendskerke (G & C International)
6. Patrick en Marleen Stokx, Middelburg (World Visions)
7. Huug en Manuelle Meijaard, Middelburg (Human Interest)
8. Camiel Mook en Sanne Korver, Utrecht (Watashitachi No Yume)
9. Mischa Mook, Utrecht (De Optimist)
10. John Van der Heyden, Utrecht (Cervantes Enterprises)

Ik zie inderdaad dat er magie in de lucht zit. Giljam op 't Hof hield afgelopen woensdag een presentatie. Hij is een zogenaamde 21 procentman en gaat voor miljoenen. Heer Arend moet ongetwijfeld ook een lid van de familie zijn geweest. In ieder geval droeg de stamvader van de Van der Heydens van Baak van Doornenburg deze naam en zij gingen allen trouw ter kerke. Ook de eerste lokomotief is Arend genoemd en de Van der Heydens zijn altijd nauw aan de spoorwegen verbonden geweest in heel Europa. Ik lees ook het artikel Rots is struikelblok Spaans-Britse relatie. Die 'rots' kan ook overdrachtelijk worden aangeduid. Voor Diana heb ik mij immers als rots opgesteld. Een rots waarop zij kon steunen. Net als jij. De rots van Gibraltar is na het verlies tegen de Brits-Hollandse vloot in het Verdrag van Utrecht in 1713 door de Spanjaarden aan Groot-Brittannië overgedragen. Daar word ik misschien nog op aangekeken. Daarom laat ik dat probleem graag over aan mijn goede vrienden in Londen en Madrid. Het maakt mij allemaal niets uit. Of ik nu met 'monos' te doen heb of met 'monkeys'. Als ze zich maar netjes gedragen. Daar draait alles om. Dat vind jij toch ook, of niet? In ieder geval was het een goed idee van de Roosevelt Stichting om Juan Carlos in Middelburg een cadeautje te geven. De zoen van Hare Majesteit heb ik daarom ingelijst. Die zoen is ook goud waard.

Uiteraard zit de magie ook in de ronde tafel.

Zondag, 7 december 1997
Vanmorgen heb ik in de Domkerk nog even met Peter Snel gesproken. Hij heeft mijn plan bestudeerd, maar snapt er niets van. Ik heb hem toegezegd om het te komen uitleggen. Vanaf volgende week ga ik naar de Holy Trinity Church. Aanstaande donderdag wordt hier in de Nobelstraat 2-4 een nieuwe Engelse pub geopend. Geheel in stijl en buitengewoon mooi. Vanavond wordt hier in de schouwburg een stuk opgevoerd van Haye van der Heyden over loslopende vrouwen. Leuk in het kader van mijn familie-onderzoek. Vandaag zal ik je helpen om de knuppel in het hoenderhoek te gooien. Bijgaande kerstkaart verzond ik vandaag aan enkele vrienden: staatshoofden, regeringsleiders en enkele onderdanen, zoals ELTON JOHN. Ik heb nog enkele exemplaren die ik meebreng naar de Baak. Leuk voor je relaties. Ik mis je.

9 DECEMBER 1997 CERVANTES FONDS