14 december 1997 Betreft: COUNSELLING GESPREK Kenmerk: JH/LH971214

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Als jij als vanouds met mij zou willen samenwerken, dan zul je inderdaad hoog scoren. Het nemen van enig risico moet een mens inderdaad altijd. Risico's zijn echter wel in te calculeren. De Cervantes-organisatie zal een zeer professionele organisatie moeten worden. Dat wordt uiteraard de kern van het gesprek: de juiste professionals op de juiste plaats, 'the times they are a changing'. Je hebt enkele valkuilen kunnen omzeilen door de bijeenkomst van vanmiddag te verschuiven naar afgelopen dinsdag. Ik hoop echter wel dat die trucjes niet meer nodig zijn in de toekomst. Ik zal trachten mijn problemen in het juiste perspectief te zien. Dat Perspectief is Plus Ultra. Ik merk geen spanning met ouders of ouderen en ook geen jaloezie. Ik weet eigenlijk niet eens wat dat is, want daar heb ik nog nooit last van gehad (m.u.v. Dodi Fayed). Het doet mij echter wel denken aan mijn horoscoop van acht december: 'Collega's of klanten proberen u om de tuin te leiden'. Als ik toen naar de Baak had gebeld dan had ik nog op tijd gehoord dat de bijeenkomst van vanmiddag was verzet. Ik ben dus aardig om de tuin geleid door mijn collega's. In dit verband neem ik de tekst van mijn faxbericht nog even op in deze brief. Betreft: Baak-kring. Ik heb de dag verder benut voor een bezoek aan het Stadsarchief te 's-Hertogenbosch en het Noordbrabants Museum, waar mijn Britse avontuur is begonnen na een bezoek aan de tentoonstelling Uit Koninklijk Bezit. Onderweg kwam ik mijn goede collega Dirk Tuin tegen (Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen) met Prof.Dr. Gerard Westhoff (ook een oude kameraad). Dirk leidt mij niet om de tuin. Wij hebben een uitstekende verstandhouding. Ik dacht wel aan iemand anders bij de naam tuin: de latijnse vertaling Hortensius. Ik denk nog vaak aan Bert terug. Eind oktober 1989 had ik met hem en Joop Tegels hier een gesprek op Hoog Brabant. "We moeten John meer macht geven", zei Bert. Dat hebben ze toen gedaan en ik heb ogenblikkelijk de leiding van het bedrijf feitelijk in handen genomen. Twee dagen later kwam jij. De helft van die macht heb ik toen aan jou afgestaan. Bert ontving zestigduizend gulden per jaar om als boegbeeld dienst te doen en ik deed veel werk voor hem. Hij hoefde alleen zijn handtekening te plaatsen onder de brieven die ik schreef. Op een gegeven moment hield hij een speech in NOORDWIJK. Mijn naam werd daarbij niet meer genoemd. Dat vond ik vreemd. Er was immers ooit nog eens een foto van hem gemaakt, waarop hij op mijn schouders leunt. In mei 1993 heb ik hem nog een brief geschreven. Ik had hem na mijn Nieuw Elan-periode nog één keer gezien: op de fiets tijdens de fietsvierdaagse. Hij nam niet de moeite om even een woord te wisselen. Dat vond ik ook vreemd. Het maakt allemaal niets uit. Het verleden kan ik niet veranderen. Aangezien hij nauwe banden onderhield met de Nederlandse Spoorwegen heb ik daar mijn 'Leitmotiv' uitgehaald voor mijn nieuwe perspectief: Op het rechte spoor blijven. Dus ik voelde me weer in mijn element in de trein van 's-Hertogenbosch naar Utrecht. Nadien ben ik op bezoek gegaan bij de nieuwe pub Florin and Firkin.

Daar was het groot feest en ik heb met volle teugen genoten. Letterlijk en figuurlijk. Er stond een Londense bus voor de deur en ik heb meteen mijn visitekaartje afgegeven aan Ed uit Oklahoma. Ik heb hem verteld dat ik in Amerika ook nog een vriendje heb: Jerry Meadows van Amway Corporation.

"Amway, That's very good business", zei Ed. De Engelse manager van het bedrijf bezorgde mij daarna een warm onthaal. Vooral Di's Flower Power Tie deed het erg goed en ik heb gezellig meegezongen 'Yesterday, all my troubles seemed so far away'. I don't believe in yesterday. I believe in now. Ik zal mij vanmiddag verwennen met een bezoek aan de kapsalon naast mijn geliefde schoonheidssalon Liesbeth. Bijgaand ontvang je dienaangaande nog enkele foto's die ik de laatste weken heb gemaakt. Ten behoeve van het te voeren gesprek kan de foto van mijn flipover goede diensten verrichten. Ingrid Pieterse belde dat zij in overleg met jou het counsellinggesprek heeft gepland op 5 februari om 14.00 uur met Edwin de Beukelaer. Hartelijk dank hiervoor. Ik heb met Ingrid afgesproken dat ik je voortdurend blijf rapporteren. Op de eerste plaats zal ik al mijn in mijn brieven aan jou voorgenomen actiepunten in een database opnemen en op floppy zetten. Dat doe ik dan bij deze. Ter voorbereiding van het gesprek kunnen jullie daar dan een rangorde van belangrijkheid aan geven. Ik ontving ook een telefoontje van een heer Van den Broek uit Hilversum. Ik ga bij hem op bezoek op zaterdag 10 januari. Ik denk nog veel aan Hilversum. Met name aan de certificaatsuitreiking. Ik had nog leuke foto's van die feestelijke bijeenkomst. Van jou en van mij. Die ben ik ook kwijt. Ik heb er nu nog spijt van dat ik jouw uitnodiging voor een etentje toen heb afgeslagen omdat ik les moest geven. 'Het werk gaat voor het meisje' is mij altijd geleerd. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Na terugkomst van de kapper naast Liesbeth ontving ik van de heer Van 't Hooft een brief van 9.12.97

"Onderwerp regenjas. Geachte heer Van der Heyden, Ten vervolge op mijn briefje van 31 oktober j.l. bericht ik u hierbij dat de Baak inmiddels uw regenjas (via de heer Van Maanen) weer in huis heeft. Zoudt u zo vriendelijk willen zijn om het exemplaar dat in uw bezit is - bij voorkeur spoedig - bij ons aan te leveren en om te ruilen voor uw eigen regenjas? Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, A. van 't Hooft Hotelmanager.'"

Bij deze ook dank aan jouw hotelmanager. Zeer attent van hem. Trouwens die lepel op de achterkant van zijn brief doet mij nog denken aan een van onze laatste telefoongesprekken waarin je me adviseerde ervoor te zorgen dat ik nog kon blijven eten. Veel heb ik niet gegeten de laatste maanden, maar dat komt wel weer. De jas van de heer Van Maanen heb ik echter enige tijd geleden op de Baak bij de receptie afgegeven. Ik ben blij dat mijn jas terecht is. Ik heb hem nodig voor mijn reis naar Engeland. Omdat hij goed herkenbaar is in de Royal Palaces.

Ik zal hem dinsdag komen ophalen. Als jij nog bepaalde suggesties hebt voor mijn kerstmissie, dan verneem ik die graag bij die gelegenheid. Ik ben uiteraard erg benieuwd of jij actie hebt genomen op de machtigingen die ik jou in mijn noodsituatie heb doen toekomen. Ik vind het belangrijk om nu in Engeland te kunnen scoren. 16.15 Weer een andere Van den Broek uit Hilversum aan de lijn. Ik heb met hem op zaterdag 17 januari afgesproken. Dus de agenda krijg ik volgend jaar wel vol. Ook komen de reacties op mijn kerstkaarten binnen. Ik maak nog steeds erg graag foto's. Bij voorbeeld van een rozenkoopman op het Janskerkhof. Volgens twee vrouwelijke politeagenten zal de betreffende bloemenkoopman weldra beroemd zijn geworden.

Ook mijn oude makkers van de Nieuw Elanopleiding hebben een kaart gekregen. Van Jacomine Ravensbergen kreeg ik een hartverwarmende reactie. Zij heeft tussen de regels door begrepen dat ik werkzaam ben voor de European Cervantes Foundation. Het lijkt me leuk om haar verhaal ook in deze brief op te nemen:

"Hallo John, Leuk iets van je te horen. Ik begrijp tussen de regels door dat je werkzaam bent voor de European Cervantes Foundation. Cervantes klinkt mij wat Spaans in de oren, of in elk geval internationaal. Jouw opmerking 'Back in the Netherlands again' draagt daar ook aan bij. Ik hoop dat het je goed gaat. Zelf werk ik sinds augustus voor een andere organisatie: ZorgOnderzoek Nederland. ZON is een intermediaire organisatie (ZBO) tussen opdrachtgevers (in ons geval o.a. ministerie van VWS, verzekeringsorganisaties, Ziekenfondsraad) en onderzoeksinstellingen. Wij programmeren, bemiddelen, geven gerichte opdrachten en subsidiëren onderzoek naar allerlei volksgezondheidsvraagstukken, zowel op het gebied van preventie als zorg. Ik ben er programmasecretaris voor het programma effectiviteit en doelmatigheidsonderzoek van preventiemaatregelen. Een deelprogramma met een jaarbudget van 18 miljoen, dus ondergetekende heeft wat uit te geven zogezegd. Ik sluit onze algemeen folder bij. Hartelijke groet, het ga je goed, Jacomine."

Er zijn gelukkig nog meer engelen op de wereld. Ik zal namens het Cervantes Fonds een beroep doen op haar zorgorganisatie. Jacomine heeft inmiddels de titel Dr voor haar naam staan. Dat duurt voor mij nog wel tot het Jaar 2000. Ik stel overigens voor een door ons gezamenlijk samen te stellen boek uit te geven met de titel Diana, Her Quixotic Quest. Mijn reactie: Jouw brief van gisteren. Ik teken in deze brief nog enkele historische ontwikkelingen op die mijn aandacht hebben. NRC 11/12. Historische ontmoeting Adams-Blair. Dat is winst. Tevens Soevereiniteit Gibraltar delen. Hier zit dus ook beweging in. Voorts houd ik mij vandaag ook met enkele vorstelijke aangelegenheden bezig. Het artikel in het NRC van gisteren over de tentoonstellingen Vorstelijk Vertoon en Vorstelijk Verzameld. Dit is voor mij een nieuw referentiekader. Ik stel mij dezelfde vragen en koppel dit vervolgens aan het familie-onderzoek naar de relatie tussen de familie Van den Broek en Spencer. Interessant is de foto van Winston Churchill. Hij is familie van Diana en woonde geruime tijd op BLENHEIM PALACE, waar ik op 7 augustus vorig jaar het Wilhelminapepermuntje heb achtergelaten bij de foto van Di op het nachtkastje van de Duke of Marlborough, haar oom. Ik lees ook het artikel Zegetocht van het winkelwagentje met een foto van Dirk van den Broek sr. Het is precies mijn grootvader Johannes Lambertus, hoewel 'Jan' nog iets meer weghad van Sir Winston. Ik zie onmiskenbare familietrekken. Churchill zou evengoed 'Lord Brooke' kunnen zijn genoemd. Geen twijfel mogelijk. Zelfs de onafscheidelijke sigaar doet aan mijn grootvader denken. Ik zie ook het artikel Verliefd dus verloofd en de foto van Hans en de tekst 'PRINS MAURITS en zijn verloofde MARILÈNE VAN DEN BROEK en hun beide ouders. Een goed voorbeeld, vinden onze lezers.' 'Heideroosje' verwijst naar mijn bedrijf. Zeker de mooie paarse jurk. Ik lees ook: "Panorama, 84 e jaargang 10 december - 17 december 1997. De miljoenen erfenis van Prinses Diana. Geldzaken. De Volkskrant. Huisjuwelier schenkt 10 miljoen gulden Live Aid 150 miljoen gulden Diana Princess of Wales-fonds 300 miljoen gulden

Zondag, 14 december 1997. Ik denk dat ik ook rechten kan ontlenen aan de verkoop van Candle in the wind. Teneinde die rechten vast te stellen kunnen we wellicht worden geholpen door mevrouw Marina A. George, 5 Winchester Gardens, Canterbury, Kent CT1 3NA, UK. Ik zond haar op 31 juli het volgende faxbericht: Application. Ook L. Waller van Inland Revenue South East kan hierbij een belangrijke rol spelen. Op 29 juli zonden zij mij de brief met de tekst:

'Date: 29 July 1997. Our ref: 240/67551 27448/LW. Dear Sirs, Thank you for your letter dated 25 June 1997. I can confirm that your file has been made dormant and it will be reviewed in due course. Yours faithfully, L. Waller." De brief is afkomstig van Dover District, Centurion House, Bench Street, Dover Kent CT16 1RG, District Inspector G P Mitchell. In gemelde brief heb ik de heer Mitchell onder meer de volgende informatie verstrekt:

"ENQUIRIES ABOUT THE DIRECTORS. 1. Lady Diana Frances Spencer, Princess of Wales, KENSINGTON PALACE, London W8 4PX. Head of the organization. National Insurance number: N.A. Tax Office and reference: Great Britain. 2. Johannes Lambertus Van der Heyden, Neude 30 C, NL 3512 AG Utrecht, Netherlands. Manager Benelux. National Insurance number: N.A. Tax Office and reference: The Netherlands. The information I have given on this form is correct and complete to the best of my knowledge and believe.

Enclosed: Memorandum of Association Company No. 3300636. Articles of Association. 'Paars vol lof over Kok en Van Mierlo'. C.C. Lady D.F. Spencer, Princess of Wales. Stichting Haags Juristen College, Laan van Meerdervoort 415, NL 2563 AR The Hague."

12.30 Terug van de Holy Trinity Church. Zeer prettig. Aardige mensen. Dit spreekt mij wel aan. Om 19.00 ga ik naar de Christmas Carols luisteren. De actiepuntenlijst bevat wel werk tot het jaar 2000. Het belangrijkste is dat er nu geld op tafel komt. Daar kun jij voor zorgen door mij een verklaring te verstrekken dat Diana het met mijn plannen eens was. Dan hoef ik haar 'prullaria' niet te verkopen. Morgen ga ik naar de sauna. Dinsdag kom ik naar de Baak en dan ga ik mij voorbereiden op mijn kerstmissie in the United Kingdom. Je bent nog steeds welkom. Groetjes.

Bijlagen: Actiepuntenlijst, geprint en op floppy disk in ClarisWorks (Macintosh); Foto's van rood-geel-oranje-paarse driehoek, Sint Nicolaas bij Hoog Brabant, Paars en Rood van Kipling in de Drakenburg (IF), flipover, het schip naar Spanje, de Baak in het groen, Rolls Royce met kenteken JTL 304V, Collage, Wilhelmina-herdenking op 28 november, Paleis Noordeinde, het huis van onze kroonprins, 'The Kingmaker' in levenden lijve met kruisvaarders, groene bruidsjurk, Florin and Firkin, De Kracht van Teamwork.

15 DECEMBER 1997 KONINGINNENDAG DECEMBER 1997