AND UNITED STATES OF AMERICA

22 november 2000. Betreft: TENDENZEN. Kenmerk: JH/HdK20001122. Torremolinos, woensdag 22 november 2000. Nieuwe luchtvaartmaatschappij breekt 'Spaanse' markt verder open.

Dutch Bird de lucht in. Een goede zaak. Het wachten is echter nog steeds op de luchtvaartmaatschappij met onze naam. KLM-zeggenschap Martinair nadert instemming Brussel Ik heb geen bezwaar tegen participatie van Singapore Airlines in ons luchtvaartbedrijf. Het lijkt kwalitatief het beste produkt ter wereld te bieden in de luchtvaartbranche. Bovendien lijkt mij een directe lijn naar Australië alleszins wenselijk. Gelet op het voorbereidende werk dat Diana daar inmiddels heeft verricht, alsmede ene Ian Bush. Zij werken inmiddels ook met een operator uit Torremolinos. Het lijkt onwaarschijnlijk dat KLM van zins is het belang Martinair te verkopen, zeker niet aan één van de grote concurrenten, zowel op passagiers- als op vrachtgebied. Daar ben ik het mee eens. De ontwikkelingen rond de Amerikaanse Presidentsverkiezingen verlopen geheel volgens plan.

Hof houdt VS in spanning
Dit doet mij denken aan de twee kaarten die ik in september 1997 van de British Embassy heb ontvangen.

Dan zal het wel druk worden op Schiphol. Laat dat maar vast weten aan Theo van Heijningen. Naar ik lees is Professor Van Schilfgaarde inmiddels ook in het geweer gekomen. Waarvoor mijn dank. WOL claimt vergoeding beleggers. Oneens. De brochure is maatgevend. Daar staat altijd alles in. In Amsterdam zijn er enige ontwikkelingen gaande die niet in overeenstemming zijn met mijn beleid. Fiscus moet soepel zijn voor coffeeshop. Dit is geheel in strijd met de Pluk Ze-Wetgeving van Ernst Hirsch Ballin. We zijn reeds vanaf 1993 aan het werk aan de zogenaamde Nul-optie. Met name Ed d'Hondt is daar in die tijd zeer stellig in geweest tijdens een gesprek in Buitenhof. Het jaar 2000 is het jaar van de totale afschaffing van de drugshandel in de Europese Unie. Bill Clinton is niet voor niets naar Colombia geweest. Het enige 'gedoogbeleid' is thans nog van toepassing op de activiteiten van de Spaanse overheid op het grondgebied van de Benelux. Maar ook daaraan komt ooit een eind. In de jaren tachtig trokken Nederlandse softdrugshandelaren al succesvol aan de bel bij het Europese Hof. Zij eisten toen van de fiscus terugbetaling van btw. Het Europese Hof stelde hen toen in het gelijk, omdat de verkoop van softdrugs als illegale activiteit geen toegevoegde waarde heeft. Ná die tijd hebben we het proces omgekeerd. Om precies te zijn vanaf 5 mei 1995. Ik ben derhalve van mening dat de in bovenvermeld artikel aangehaalde medewerker van de Amsterdamse Rechtbank met onmiddellijke ingang uit de Rechterlijke Macht dient te worden ontheven. Inmiddels ben ik mij weer gaan verdiepen in het leven van Gaspar. Uit zijn tijd blijkt er een landkaart te zijn ontdekt.

Oudste kaart van de Nederlanden. Van onze Haagse redactie. DEN HAAG - Medewerkers van de Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden hebben de oudste kaart van ons land ontdekt. De kaart dateert naar alle waarschijnlijkheid uit het jaar 1556 - toen was hij 26 jaar - en is tien jaar ouder dan de op één na oudste kaart van het gebied van de Nederlanden. Het eeuwenoude exemplaar werd destijds door cartograaf Arnout Nicolai uit Antwerpen gegraveerd naar een voorbeeldkaart van Jacob van Deventer. Van Deventer was in dienst als cartograaf bij Karel V. De kaart werd al een tijd geleden bij toeval ontdekt bij een antiquair in het Noord-Brabantse Chaam. Hij zat in een oud boek gevouwen. Na intensieve studie door onderzoekers bleek dat het inderdaad een verkleinde kopie betrof van een wandkaart die in het begin van de 16de eeuw in het stadhuis van Antwerpen heeft gehangen. K. Kind van de Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden is zeer blij met de vondst. "Het is echter niet zo dat de kaart een hele nieuwe visie geeft op de indeling van de Nederlanden in die tijd", aldus Kind. Die naam komt mij ook bekend voor uit Noordwijk. Leo Kind was in die tijd een van onze projectleiders bij Nieuw Elan, voor zover ik mij kan herinneren. De kaart blijft in particulier bezit en is niet voor de verkoop. Wel wordt de kaart op 24 en 25 november aan het publiek getoond in de Grote Kerk van Breda op de internationale beurs voor oude en antieke kaarten. Daar is ook het onderzoeksrapport in te zien. Leuk. Zo vond ik in mijn dagboek met de titel 'Plus Ultra' het volgende verhaal.

20-9-91. Gebeld. LH laat weten dat er een brief naar me onderweg is dat ik welkom ben voor een gesprek, "mits het gesprek een zakelijk karakter heeft". Afspraak: vrijdag 11 oktober 14.00 uur, te Noordwijk.

11 oktober 1991
"Alles zal naar u toegebracht worden....
U zult uzelf zijn..."

Noordwijk,

De antennes afgestemd

Gewandeld langs de zee....
Opnieuw binnen, bij de bron van Nuevo Espíritu....
"Je kunt meteen doorlopen.."
De deur stond open.
De Manager in telefonisch gesprek met Kind.
"Hallo...."
"Hai..."
"How is life..?"
Curro...
"De kleuren van Spanje..?"

Ik heb weer even gedronken aan de bron. Een uurtje. Rust. Berusting. Nieuwe toekomst. Wanneer maak je je keus? In het najaar begint de leerkoorts. Begin bij jezelf. Bouw op niemand anders. Omgezien en rondgezien. Boven "De Vlinder", onder De Advertentie van Nuevo Espíritu. Nog iets te vertalen. In rode inkt. Op mijn bureau: 5 rode en 5 roze rozen in wit lover....

Dat was het begin van dit bedrijf. En de ontwikkelingen gaan alsmaar verder. Latijns-Amerika verklaart geplaagde euro de liefde. Het Latijns-Amerikaanse bedrijfsleven verklaarde de geplaagde euro tijdens een heuse 'business summit' in Madrid Mercosur houdt de VS en Canada liever buiten de deur. Het wordt een vrijhandelszone van uitsluitend Spaanssprekende staatsburgers. Vandaar het eminente belang van ons bedrijf. Ik heb de indruk dat de heer Schraven nog een keer met Henk Lulofs om de tafel dient te gaan zitten op Sint Walrick of de Engelenburg. Vanmorgen kreeg ik namelijk wederom een mailtje uit de States:

Greetings!
Thanks, John. I'll let you know if I find some direction. I know, as an avid pursuer of research, you'd have an interest in the search for clarity. Gregory

Ik heb hier alsvolgt op gereageerd. Dear Gregory, Thanks for your reaction. I am getting interested in this conversation. Also the reaction of Teddie Anne Driggs about the development of the name Brown. "About the Brown Browne thing. This is the first I heard that Ann Browne Hutchinson was married before. You cited that she had been married before because her name is shown as 'Ann Brown'. In all the records I have researched, many of the old English names later were changed to the modern spelling, e.g. Browne -> Brown; Greene -> Green". I have a hypothesis that Dutch names as 'de Bruin' became 'Browne/Brown in English, Van der Heyden -> Hyde, Van den Broek (my mother's name as well as the familyname of our Princess MARILÈNE) -> Brooke/Brook (Earls of Warwick). Now I am studying the life of Gaspar van der Heyden, founder of the Dutch State's Church and fellow founder of the State of the Netherlands. In am interested in clarity indeed. Specificly a 'Candle in the Wind'. Yours, John. Hierbij moet ik uiteraard aan die rode inkt denken van 11 oktober 1991. Het is de inkt van een eeuwigdurend commitment. Ik hoop dat de heer Van Amstel dat inmiddels ook goed heeft begrepen. Gisteren heeft Isabel wederom mijn appartement schoongemaakt 'con toque de mujer'. Ze heeft twee koffiekopjes naast elkaar gezet. Wie weet met wie ik hier de volgende keer weer eens uit kan drinken.

Op het moment dat de heer Schraven actief was in Madrid, bezocht ik het Hotel Cervantes, aangezien dit binnenkort in goed overleg met het VNO-NCW en de CEOE tot Cervantes Management Centre omgebouwd moet worden.

De heer Casaubon was niet aanwezig. Na ruggespraak van de receptionist met zijn plaatsvervangend directeur kreeg ik echter bijgevoegde brochure mee. Dit geeft een goed beeld van onze nieuwe accommodatie.

Naar mijn mening behoeft er niet veel aan de accommodatie te worden veranderd. Het hotel voldoet naar mijn idee aan alle vereisten om daar de Spaanse versie van de Baak te implementeren. Zelfs de huiskleur kan blijven gehandhaafd zodra onze collega Ottenhoff zijn medewerking aan dit plan gaat verlenen. What about the English Dance Programme in New York? Met name in verband met mijn brief met de titel Upside Down. Vandaar dat ik ook nog mijn stuk van 18 oktober jongstleden naar het Haags Juristen College zal sturen met een begeleidende brief met de volgende tekst: PROCESSTUKKEN. Ten aanzien van de juridische afhandeling van deze aangelegenheid gaan mijn gedachten uiteraard uit naar de manager met het sterrenbeeld maagd. Verplichtingen en pleziertjes kunnen mijns inziens goed samengaan. Als het maar verantwoord gebeurt. Van Huub de Graaff heb ik nog niets vernomen, maar alles heeft zijn tijd nodig. Zeker als het jouw en zijn gewicht in goud waard is. Dansen is wel aardig, maar eerst de oplossing van het probleem. Hier wordt er al volop over meegedacht.

LIEFDE IS... ...LOVERS LANE AHEAD
EN
IEDERE MORGEN ZIJN
HOME PAGE OPROEPEN

Daar zal ik dus ook mee aan het werk gaan als er nog tijd over blijft.

HARTELIJKE GROET
EN NOGMAALS:

¡CERVANTES!

23 NOVEMBER 2000 25 JAAR DEMOCRATIE IN SPANJE