ZONDAG 4 DECEMBER 2011

WAARDE COLLEGAE

Gisteren ontving ik van HET NEDERLANDSCHE MUNTENHUIS het "Jan Steen Tientje" met onderstaand begeleidend schrijven.

Ik citeer: "'Nederiandse herdenkingsmunten in zilver'

Zilveren I 0-Guldenstuk schilder Jan Steen

Geachte heer Van der Heyden,

Het zilveren 10-Guldenstuk dat wij u vandaag mogen toesturen is in 1996 geslagen ter gelegenheid van de grote tentoonstelling 'Jan Steen, schilder en verteller' die van 21 september 1996 tot 12 januarl 1997 in het Rijksmuseum te Amsterdam werd gehouden. Jan Steen heeft vooral bekendheid verworven met zijn uitbundige genrestukken, waarin hij op nimmer geëvenaarde en humorvolle wijze het dagelijks leven uit zijn tijd heeft vastgelegd. In het omschrift van de munt staat "Wij Scrouwe Als Leuwe' Jan Steen. Dit gezegde is ontleend aan Steen's schilderij 'Prinsjesdag" en staat in relatie met de charismatische gelaatsuitdrukking van de luitspelende schilder. Het is niet de eerste keer in de Nederlandse muntgeschiedenis dat een schilder onderwerp is van een wettig betaalmiddel. Frans Hals ging hem voor op een 10-Guldenbiljet uit 1968 en Rembrandt wordt geëerd op het biljet van 1000 Gulden dat in 1956 werd uitgegeven. In 2003 was het de beurt aan Van Gogh op de gouden en zilveren Euromunten. De ontwerper van het Jan Steen tientje is de Nederlandse beeldhouwer en medailleur Eric Claus. Claus volgde aanvankelijk de grafische school en studeerde vervolgens aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Hij was een van de kunstenaars die werd uitgenodigd voor het ontwerpen van de circulatiemunten van Beatrix, het 50-Guldenstuk uit 1982 dat bekend is geworden als de bicentennialmunt en voor het ontwerpen van het 50-Guldenstuk dat in 1987 werd geslagen ter gelegenheid van het gouden huwelijk van Juliana en Bernhard."

Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2997 bezoeken. Nieuw in de Top 30 van 11531 URLs 16.

23.

Nieuw in de Top 182 van 886 verwijzende pagina's 39. CERVANTESWEB NEDERLAND 5 DECEMBER 2006 GEEN SINTERKLAASGEDICHT DEZE KEER 56. CERVANTESWEB BELGIË 14 JANUARI 1999 TOQUE TOQUE TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA. That's all for today

MAANDAG 5 DECEMBER 2011 SINT NICOLAAS EN HET HUISJE VAN JAN STEEN