Instituto Cervantes Benelux. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. TELEFAX Bestemd voor: Hare Majesteit Koningin Beatrix. Betreft: HUWELIJK Afzender: J.L. van der Heyden. Datum: 12 januari 1997. Aantal pagina's: 1. Majesteit, Langs deze weg wil ik U en Uw ouders gaarne van harte geluk wensen met het 60-jarig huwelijk van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard. Gedurende de kerstdagen heb ik de eer gehad in de residentie van Uw voorouders te mogen vertoeven op het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden op uitnodiging van Prinses Diana. Dit heeft ertoe geleid dat ik nadien een dagelijks groeiende liefde voor de Princess of Wales heb opgevat en graag met Haar in het huwelijk treed indien en zodra Zij daartoe bereid is. Ik beschik hiertoe echter nog niet over de financiële middelen, maar denk aan de oprichting van een Prinses Diana Fonds en een Cervantes Fonds. Het eerste om de Princess of Wales in de gelegenheid te stellen in Nederland charitatieve projecten te ondersteunen. Het tweede om de start van het Instituto Cervantes Benelux mogelijk te maken. Ik hoop terzake op Uw ondersteuning te mogen rekenen. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN

26 JANUARI 1997 LANDGOED DE HORSTEN TE WASSENAAR (3) TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN