WOENSDAG 8 SEPTEMBER 2010

Het nieuws van vandaag Tjeenk Willink benoemd tot informateur AMSTERDAM - Herman Tjeenk Willink is door de koningin benoemd als informateur. 9:52 Ik heb naar de laatste twee afleveringen van THE BOLD AND THE BEAUTIFUL gekeken. Aflevering 5174 roept bij mij associaties op met hetgeen er is gebeurd met DE PRINSES VAN WALES in de nacht van 14 op 15 juli 1997 in het huis van MOHAMED AL FAYED in SAINT TROPEZ. DE WERELD heeft het recht om dat te weten. Afspraak gemaakt met Dr. Dielissen om 14.50 uur. Mijn aanvraag duplicaat NS-voordeelurenabonnement 3528010404113967 gerricht aan NS Klantenservice, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 9033, 3500 ZA UTRECT heb ik om 10:50 uur - voorzien van onze postzegel - ter verzending in de brievenbus bij het postkantoor Nijmegen Dukenburg gedeponeerd. Om 11.45 heb ik bij het CVZ College Van Zorgverzekeringen aan de hand van hun brief ICB/ 1032521 d.d. 26 maart 2010 een nieuwe Europese verzekeringskaart (European Healthe Insurance Card ­ EHIC) aangevraagd. Deze wordt over vier tot zes weken naar Torremolinos gestuurd. 13:18 Ik heb de persconferentie van HERMAN TJEENK WILLINK gezien, gehoord en opgenomen. Opmerkelijk was de verwijzing naar EEN GLAS WATER in het begin van zijn betoog. Dit brengt mij in gedachten terug naar de bijeenkomsten op DE BAAK te NOORDWIJK met ADINE TJEENK WILLINK. Met name inzake mijn SLEUTEL NUMMER 14. Kort daarop (13:30) belde THOMAS TRIEBELS. Hem was geadviseerd een advocaat in te schakelen bij het invorderen van FACTUUR 001. Hij heeft echter besloten om op eigen gezag de Nederlandse Regering de betaling van 35 miljoen euro aan de STICHTING CERVANTES BENELUX middels een KORT GEDING af te dwingen. Het bedrag heb ik reeds op 13 SEPTEMBER 1996 per faxbericht verantwoord toenmalige MINISTER-PRESIDENT WIM KOK getiteld AGENDAMUTATIE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. THOMAS liet weten dat hij gisteren een goed gesprek met LIESBETH HALBERTSMA heeft gevoerd. Het voorgaande heb ik om 13:57 per email aan THOMAS met kopie aan LIESBETH doen toekomen. 15:31 Bezoek gebracht aan Dr. Dielissen. Hij heeft voor mij een VERWIJSBERICHT en een PATIËNTBERICHT geschreven onder afspraaknummer ZD1990435. Hierover heb ik telefonisch contact met het CWZ opgenomen. Oproep wordt door hen naar mij opgestuurd.

COMMUNICATIE Subject: MIJN DAGBOEK VAN VANDAAG TOT 13:51 Date: September 8, 2010 1:57:04 PM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Cc: LIESBETH HALBERTSMA Als hierboven Subject: CULTURELE ANTROPOLOGIE Date: September 8, 2010 4:24:41 PM GMT+02:00 Subject: TELEFOONTJE UIT DE VERENIGDE STATEN Date: September 8, 2010 6:22:32 PM GMT+02:00 Subject: ROYALTIES Date: September 8, 2010 6:29:38 PM GMT+02:00 Subject: CONDITIO SINE QUA NON Subject: DANK Date: September 8, 2010 Subject: NOG EEN BERICHTJE UIT MADRID Date: September 8, 2010 10:08:11 PM GMT+02:00 Subject: NOG EEN BERICHTJE UIT MADRID Date: September 8, 2010 10:08:11 PM GMT+02:00 Beste Thomas, Ik stel het zeer op prijs dat je kennis hebt genomen van mijn initiatief tot de oprichting van het INSTITUTO CERVANTES in 1968. In dit verband ontvang je ook nog mijn bericht 9 MEI 2008 VEERTIG JAAR INSTITUUT CERVANTES. Het is THANS aan HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN en SU REAL MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA om vast te stellen wie de oprichter en initiatiefnemer is van het INSTITUTO CERVANTES en hoe WIJ de door mij geplande organisatie verder vorm kunnen geven nadat FACTUUR 001 is betaald aan de STICHTING CERVANTES BENELUX. HARTELIJKE GROET. JOHN L. VAN DER HEYDEN Date: September 8, 2010 10:38:25 PM GMT+02:00 THOMAS TRIEBELS Cc: LIESBETH HALBERTSMA On Sep 8, 2010, at 10:21 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: Hallo Jhon En dan weet ik nog niet alles. Morgen gaan we inkopen doen voor het feest. Het maakt mij niet uit hoeveel mensen er komen. Als het maar echte vrienden zijn. Ik ben benieuwd hoe de p.v.d.a dit gaat terug betalen? Dan word de p.v.da zelf aan het werk gezet. Ik moet de p..v.d.a aan het werk zetten. Of wij liever gezecht. De rollen worden nu dus omgedraaid. Bepaalde gegevens zijn al genoteerd bij de huis advokaten. Ik wens je een goede nacht toe! Op je huwlijk! m.v.g Thomas Hoi Thomas, Wat aardig dat je mij hebt aangeduid met Jhon. Dat deed MIEKE VERMEULEN ook in de tijd dat ik mij voor het eerst in TORREMOLINOS had gevestigd. Wat die partijen betreft: Mijn declaratie is inderdaad ook bekend bij de Partij van de Arbeid, zoals je kunt zien op 11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID. Mensen dienen zich aan DE WET te houden. THAT'S ALL. JOHN WELTERUSTEN! Subject: KASPAROV Date: September 8, 2010 11:52:12 PM GMT+02:00 Hi Thomas,Nog even voor het slapengaan. PAUW EN WITTEMAN hebben een goede schaker in hun programma. Dat was mijn collega PAUL KARIS ook, alsmede mijn voormalige Nijmeegse wiskundeleraar GEURT GIJSSEN als vermeld in 8 DECEMBER 2000 LUDWIG VAN BEETHOVEN. WELTERUSTEN JOHN P.S. Er wordt nog steeds teveel gedebatteerd over de kabinetsformatie. Wij hebben terzake staatsrechtelijke regels en ik denk dat het niet goed is dat mensen die regels doorbreken door hun commentaren af te geven via de media. In dat verband heeft Tjitse Breuker volkomen gelijk gehad toen hij de President van de Rechtbank in Leeuwarden heeft gezegd "Mijn Heer de President: Hare Majesteit heeft het deze week nog gezegd: De leugen regeert". In dit verband heb ik op dit moment geen moeite meer met de discussie die THANS in het programma PAUW EN WITTEMAN wordt gevoerd. Maar ik blijf wel van mening dat DE WET dient te worden nageleefd en FACTUUR 001 wordt betaald. Het is te gek voor woorden om de STICHTING CERVANTES BENELUX meer dan veertien jaar te laten wachten op de uitbetaling van een gerechtvaardigde declaratie als vermeld in 13 SEPTEMBER 1996 AGENDAMUTATIE KABINETSBERAAD TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Er worden aardige ideeën gelanceerd via het programma, Dat neemt niet weg dat ONZE onder mijn verantwoordelijkheid uitgeschreven DECLARATIE dient te worden vergoed aan de STICHTING CERVANTES BENELUX als vermeld in 31 JULI 1996 CONVOCATIES TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN. Welterusten, JOHN.

DONDERDAG 9 SEPTEMBER 2010 VALKHOFNIEUWS ONTVANGEN