Woensdag 11 april 2001
21.20 Na een lange dag te gast te zijn geweest bij de Technische Dienst van Stonehouse in Woerden de nieuwsanalyse van vandaag uit de Telegraaf.
Toestemming voor huwelijk van prins. Goed geregeld. Minder plezierig is de berichtgeving over een beoogd nieuw bestuurslid van onze holding. Mogelijk één-tweetje met Sylvia Tóth Boonstra beticht van voorkennis bij aandelenkoop. De Financiële Telegraaf meldt hierover PHILIPS TOPMAN KIEST PUBLICITEIT UIT ANGST VOOR LEK JUSTITIE Voorwetenschap Boonstra stuurt afscheid in de war. Voor zover ik heb begrepen vormt dat voorval voor Creyf's geen beletsel meer om als werkmaatschappij van onze holding onder de naam Cervantes Recruitment & Selection verder te opereren in de Benelux en Spanje. Persoonlijk vind ik het een verstandige zet van de heer Boonstra om de valse tenlastelegging persoonlijk bij het Openbaar Ministerie aan te geven. De vraag is immers steeds "wat is er het eerst, de kip of het ei?". Welnu, het eerst is het Business Plan Instituto Cervantes. Alle ontwikkelingen die zich nadien in de markt Nederlands-Brits-Spaans arbeidsmarktbeleid hebben voorgedaan komen uit dat plan voort. Het ligt dus voor de hand dat Telefónica tot overname van Endemol heeft besloten nadat de heer Boonstra in het kader van mijn beleidsontwikkeling tot overname van aandelen Endemol is overgegaan. In dit geval kan er nimmer sprake zijn van handel met voorkennis. Ik ben derhalve van mening dat er een structurele maatregel doorgevoerd dient te worden teneinde te voorkomen dat elke geïnteresseerde investeerder in ons strategisch plan voortdurend door de Stichting Toezicht Effectenverkeer wordt lastig gevallen. Ik heb gekozen voor inpassing van de beginselen van Corporate Governance - zoals die door de Commissie-Peters van de Amsterdamse Effectenbeurs is geformuleerd - juist teneinde dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. Elke verdere interventie terzake door de STE dient dan ook ten stelligste te worden bestreden. Daartoe voeg ik een overzicht bij van de correspondentie die ik heb gevoerd met de heer Herman de Koning vanaf het moment dat ik de berichtgeving aan uw cliënte Drs. E.H. Halbertsma heb gestaakt (1 maart 2000). Vanaf 1996 heb ik die rol van Prins op het Witte Paard voor mijn rekening genomen.

Ik ben nu ook benieuwd naar de Prinses op het Witte Paard. Na de dressuurkunst van Ellen Bontje en Anky van Grunsven te hebben bewonderd, ben ik nu ook benieuwd hoe mijn collega Halbertsma het in die tak van sport eraf brengt. Een uitnodiging voor een van haar optredens zie ik graag van haar tegemoet. Liefde is... ...hem de auto laten kiezen. Dat heb ik al gedaan bij Hessing in De Bilt. Het is de Rolls Royce Silver Seraph. De brochure heb ik medio augustus 1998 ter attentie van uw cliënte in het kader van het Business Plan Contest - waaraan ik buiten mededinging heb deelgenomen - afgegeven bij de receptie van de Baak.

12 APRIL 2001 BOONSTRA BENADEELT CERVANTES HOLDING