ZONDAG 27 FEBRUARI 2005

Het regent aan de Costa del Sol. Het is weer om in huis te blijven. Zoals zo vaak in Nederland. Ik ben benieuwd in hoeverre mijn collega's mijn beleidsinitiatieven hebben opgepakt en tot uitvoering zijn overgegaan. Zo kwam in Buitenhof vandaag de privatisering van Schiphol aan de orde. Die ontwikkeling ligt al weer jaren stil en dat is begrijpelijk. Met potentiële marktpartijen dient zorgvuldig te worden omgegaan. Ik denk in dit verband aan de brief die ik op 15 september 2001 aan Harry Starren heb geschreven met de titel I have a dream. Ik citeer.

Het grootste gedeelte van de luchtvloot stond aan de grond. Hieronder de Prins Johan Friso van Martinair. Bij het passeren van deze toestellen heb ik mij wel afgevraagd of ik hier de bedrijfsonderdelen zag staan van het nieuw op te bouwen bedrijf Royal Cervantes Airlines. Het positief denken ben ik nog niet verleerd. Over dit onderwerp raakte ik gisteren in gesprek tot in de kleine uurtjes. Met Gerard en Monique. Twee sympathieke nieuwe eigenaars van een bar aan Plaza de Andalucía in Torremolinos. Naast Queens. Monique had mij al eerder gevraagd of de naam van haar vriendin - met haar toestemming - op deze website mag. Zij heeft naar haar zeggen de bruidsjurk gemaakt van Mabel Wisse Smit thans Prinses Mabel.

Friso is dus nog steeds welkom in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Maar ik kan mij voorstellen dat hij zich - als commerciële man - meer aangetrokken voelt tot de holding. Vanwege zijn ervaringen bij Goldman Sachs in Londen is hij mijns inziens de meest aangewezen man voor een eigen bankbedrijf in Zwitserland. Hier zit heel wat wet- en regelgeving aan vast. Vooral het bankgeheim is van bovenmatig grote importantie. Vandaar dat ik niet alles vertel op deze website. Wel kwam uiteraard mijn op 31 augustus 1997 tijdens een ontvoeringspoging om het leven gekomen partner ter sprake. "Ik heb haar roze matjes nog in mijn bed liggen" liet ik Monique daarop weten.

"Ze wilde nog twee kinderen". "Van jou?" vroeg Monique. "Ja. Van wie anders?" was daarop mijn antwoord. "Dat is toch de normaalste zaak van de wereld in een nieuw familiebedrijf?"

Daarbij dacht ik automatisch ook weer terug aan mijn bezoek aan het 'Concert for Life' in de Pieterskerk te Leiden op 28 november 1997.

De organisator liet daar weten dat dat concert was georganiseerd met toestemming van H.R.H. The Prince of Wales. Daartoe was hij echter absoluut niet bevoegd. Diana was van hem gescheiden op 28 augustus 1996. Dat was een besluit van Zijn Moeder en geëffectueerd door advocaat Anthony Julius van het advocatenkantoor Mishcon de Reya, die in december 1996 ook Diana's laatste testament heeft opgemaakt. Dat testament ligt klaarblijkelijk nog steeds bij Anthony Julius in de kluis. Ik ben dan ook van mening dat de 'rotweiler' - zoals de toekomstige echtgenote van de vader van mijn Britse erfgenaam in het verleden door mijn partner werd aangeduid - geen rechten op Diana's nalatenschap kan doen gelden. Vandaar dat ik in de pauze van dat concert ook nog even heb gesproken met zangeres Lynne Dawson, die op 6 september 1997 ook nog heeft gezongen tijdens de begrafenis van My Lady. Ik had gisteren slechts 222 bezoekers. Met het Dossier Vitesse op plaats 3 in de Top 100 van 1224 verwijzende pagina's. Gevolgd door de Baak-kring/Cervanteskring. In dit verband is het aardig dat de heer G.W. Bush thans is uitgeroepen tot slechtste acteur. Veel verstand van zaken had hij niet. Maar ik moet toegeven dat hij aardig heeft bijgeleerd sinds hij - deze keer - op legale basis is herkozen tot President van de VS. Ik mag aannemen dat mijn boek nu ook in de Verenigde Staten kan worden vrijgegeven. De Russen blijven immers nog wat achter. Hoewel Business Class nu ook belangstelling heeft getoond voor de Russische hoofdstad.

The work continues vinden we op 8. Groeten uit Torremolinos op 34. Vorige week was het hier beter weer dan vandaag. Gelijk Spel op 37. Vanzelfsprekend blijven mijn gelukwensen gehandhaafd. Maar ik hecht wel aan uitvoering van de WET 'and further legal obligations'. Dus geen misstappen meer! Education is my core business! Lady Spencer staat in dit verband op 48. Kisses for you op 51. Alex en Diana op 87. Hierin ontbreekt de roze brief van de AEPE. Sir Michael Peat staat thans op 85. En zelfs Gijs van Amstel is binnengekomen op 93! Dat doet mij deugd! De brandspuit van Jan van der Heyden hebben we op dit moment niet nodig om een brandje te blussen. In Madrid is men inmiddels al begonnen met de sloop van de Windsor Toren naar men mij in bar Timeless heeft medegedeeld. Elke 28ste van de maand is een deadline. Morgen is het 28 februari. Dat wordt een historische dag. Men viert hier dan de 25ste verjaardag van Andalusië als autonome staat binnen het koninkrijksverband.

25 AÑOS DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA

Dit zijn geen hersenspinsels. Ik communiceer uitsluitend juridisch verifiëerbare feiten. Dat heb ik altijd gedaan. Het weer is er nu niet naar om te gaan joggen. Het is koud en guur. Het lijkt Noordwijk wel. Ik denk hierbij wel aan een belangrijk moment tijdens mijn bezoek in april 1997 aan Londen. Ik citeer in dit verband pagina 208 van mijn boek.

J.L. Van der Heyden
Manor Court Hotel
35 Courtfield Gardens
London SW5 0PJ

Earls Court, 18 April 1997

Dear Diana,

I like to relate you the experiences of this morning. I went jogging through Kensington Gardens and Hyde Park. At the statue of Peter Pan I met two nice Spanish boys from Málaga and told them that I am "Cervantes". I tried to follow a girl with a green shirt, but then I realised that my condition still is very bad. I will try to improve that the next coming days at Earls Court Gym. Jogging from Hyde Park to Kensington Park I realised that the Family in Kensington Palace must have been neighbours of the Family Hyde. So I went to the Oranjery of Your Palace and there I took an important decision. As from now I want You to be Head of my organization. We can count on the support of the Dutch Government as You can see regarding the photograph of the "Government Game". The Minister of Finances (Chancellor of the Exchequer) is still looking a little worried, but that situation will be improved very soon. I hope to see you next Tuesday. Yours, John Hyde. Given at St. James's Palace. London 18-04-1997. Encl. "Government Game Competitie: Regeren is vooruitzien!" (Reigning is looking forward) Deze brief ben ik persoonlijk gaan afgeven op St. James's Palace. Hij werd echter niet aangenomen nadat zich het volgende gesprek had voorgedaan met de paleiswacht: "I see you expected me already. I've come to deliver a letter for Princess Diana". "She does'nt live here anymore, Sir!" "But, she has got Her office here". "No Sir. She has'nt got Her office here anymore, Sir. That's been told to you yesterday!" "No sir. That's not true. Otherwise I wouldn't have come. So I have to deliver the letter at Kensington Palace?" "No Sir. You can post it by Royal Mail". "Thank you very much indeed sir. I will".

Vervolgens heb ik de brief in mijn eigen zandkleurige enveloppe van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX aangetekend ter verzending op het postkantoor van Lower Regent Street aangeboden met de boodschap 'I HAVE COME TO SOLVE A PROBLEM' Het was een soortgelijke enveloppe als deze d.d. 28 april 1998.

De rest van het verhaal kunt u lezen in mijn boek.

28 FEBRUARI 2005 25 AÑOS DE CONSTITUCIÓN ANDALUZA