ZONDAG 24 OKTOBER 2004

Deze website had afgelopen vrijdag 552 bezoekers. Het doet mij derhalve deugd dat er belangstelling is voor het Recht. Zo is vandaag de brief 'Plus Ultra' op plaats 84 binnengekomen van de Top 100 van 1816 verwijzende pagina's. Het is een uitermate belangrijke brief inzake 'Ethiek en Integriteit' bij het zakendoen. Gisteren heb ik in Het Lagerhuis de discussie gezien tussen Marcel van Dam en het Tweede Kamerlid de heer Van Baalen over het al dan niet ingrijpen in juridische processen. De heer Van Dam huldigde het standpunt dat men geen mededelingen over een zaak moet doen als deze onder de rechter is. M.a.w. de politiek dient zich daar niet mee te bemoeien. Ik ben dat eens met de heer Van Dam. Het zou de onafhankelijkheid aantasten van de Rechterlijke Macht. Zoals u aan mijn bericht van vrijdag heeft kunnen zien heb ik er eveneens voor gekozen lange tijd geen mededelingen te doen over zaken die mij aangaan en de ontwikkeling van ons bedrijf. Dat is wel een kwestie van geduld. Maar ook dat is een schone zaak. In dit verband doet het mij tevens deugd dat PRINSES MARGARITA de aanklacht tegen de staat heeft ingetrokken. Dat betreft immers een aangelegenheid die de Stichting Cervantes Benelux aangaat. Hierbij zie ik mij overigens wel voor een dilemma geplaatst. Kan ik hier nu mededelingen over doen of niet? De vordering ten behoeve van die stichting dateert al vanaf 1995. Dus ik mag nu wel aannemen dat Justitie daarover een besluit heeft genomen. Ik ben geen advocaat, maar respecteer wel de hiervoor benodigde termijnen al gaat het vaak traag bij justitie. Mijn Valentijnsbrief van 14 februari 1997 is nu op 86 binnengekomen. dat doet mij ook deugd. De Paarse Vlinder en Het Blauwe Licht (87) waren mijn codenamen voor Prinses Diana en Sylvia Tóth. Deze brief bevat ook uitzicht op een in het Slot ZEIST te voltrekken huwelijk. Ook de struisvogelpolitiek van ELTON JOHN komt in deze brief ter sprake. In de Top 20 van 56 zoekopdrachten zijn er twee nieuwe binnenkomers: 'Vivere Zulzeke' - hetgeen ik nog niet kan plaatsen - en Harrods. Vanaf 8 augustus 1997 heeft de directeur-eigenaar van dat bedrijf van mij de volgende berichten ontvangen: Participation, Confirmation, Information, Condolences, Letters to Diana, Princess of Wales, Windsor estate in Paris, Birthday, Christmas en Reward. Nadien heb ik die zaak overgelaten aan onze advocaten. Ik zie dat de Washington Post zich inmiddels achter ons beleid heeft geschaard.

25 OKTOBER 2004 BUCKINGHAM PALACE LETTERS