ZATERDAG 10 OKTOBER 2009

WAARDE COLLEGAE

De statistiek van vandaag. 480 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 3688 verwijzende pagina's 92. MONNIKENWERK en 94. NIEUWE STOFZUIGER. Het is geen toeval dat deze twee documenten vandaag komen bovendrijven. Zeker gezien de beraadslagingen van afgelopen donderdag in de TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Voor het eerst sinds het jaar 2000 stonden er wederom partijen op die hevige pogingen ondernomen om te tornen aan de bevoegdheden van ONS STAATSHOOFD. Het is begrijpelijk dat het geheugen van nieuwe jonge parlementariërs niet verder gaat dan hun eigen levenservaring. Maar het gaat mij echt iets te ver dat zij proberen de wet voor te schrijven aan onze MINISTER-PRESIDENT. Nadat JAN-PETER BALKENENDE verwees naar de besluiten die in het jaar 2000 ten aanzien van de positie van HET STAATSHOOFD in het Nederlandse Staatsbestel zijn genomen en nadien na een brede maatschappelijke discussie door 90 procent van de Nederlandse bevolking is ondersteund waagde een parlemenariër dat gegeven aan te duiden met "een stuk uit het jaar 2000". Het is met name HET STAATSHOOFD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN dat zich heeft sterk gemaakt voor een stabiele Europese Unie zoals Zij dat heeft verwoord in Haar toespraak tijdens de toekenning van de KEIZER KARELPRIJS in Aken op 16 MEI 1996. Ik denk dat het goed is dat ook deze nieuwe generatie zich rekenschap geeft van de VISIE-ONTWIKKELING die in het jaar 1990/1991 in een achterkamertje van het kantoor van NIEUW ELAN op de Paralleboulevard in Noordwijk een aanvang heeft genomen onder de bezielende leiding van mijn collega LIESBETH HALBERTSMA. Dat mag wel eens gezegd worden. Daarom eindig ik dit korte bericht vandaag met

EEN PLUIM OP DE HOED

voor

LIESBETH

11 OKTOBER 2009 CERVANTESWEB