VIERHONDERD DERDE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

ZATERDAG 10 JANUARI 2009

In de eerste week van augustus 1991 heb ik een case-study uitgewerkt als een soort management game, de voorloper van de latere GOVERNMENT GAME. Het is begonnen als een geanonimiseerde case study over het particulier onderwijs in Nederland in die tijd. In verband met de druk van de toenmalige advokwaduur was het in die tijd onmogelijk om man en paard te noemen. Pas nadat mijn voormalige medebestuurslid van de STICHTING CERVANTES BENELUX - de heer JAN WILLEM VAN AALST - mij in april 1993 had laten weten dat die maand DE MAAND VAN DE WAARHEID zou worden heb ik de daadwerkelijke namen van de 'poppetjes' in het spel vrijgegeven in het belang van de STAAT DER NEDERLANDEN en de STICHTING CERVANTES BENELUX. Voordien had ik alle poppetjes in het spel een fictieve naam gegeven. Daarbij had ik wel slechts één winnares op het oog en noemde haar ANGELA VINCENTE. Ik werd hier gistermiddag rond 16:00 uur aan herinnerd toen ik in de trein van NIJMEGEN naar ARNHEM op de hoogte van ELST met dikke zwarte letters op de betonnen geluidswal een opschrift zag. Het luidt ANGELA IS EEN SCHATJE. ANGELA VINCENTE betekent DE WINNENDE ENGEL. Het ziet ernaar uit dat zij inderdaad heeft gewonnen. CHANGE was reeds tijdens de bijeenkomst STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000 op 10 SEPTEMBER 1996 het belangrijkste thema. Ik heb het ook overgenomen in mijn FIRST STATE OF THE UNION van 19 SEPTEMBER 1996 ten behoeve van de TOENMALIGE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Ik citeer: We need a new infrastructure, a new nest of concepts. We need to reduce complexity by implementing new management and educational programs, pro-active partnership roles, with partners being capable to do the same things. We need to know the responsibilities in partnership, a proces of rationalization to achieve new challenges. Now we have to translate strategy into action. We have to put our partnership in proces, getting the actionplans into action. It's my role in leadership to put ahead the vision into development and to be aware that the first component to good leadership is not to be negative by translating leadership-issues into actions. We have to develop management skills in Dutch-Spanish intercultural management. I am aware of the necessity of efficiency, effectiveness and innovations and the necessary culture-shock of top management. The biggest problem anyhow is to get the bridge and to become the partner. Change is not determined by the changes of one element. We are equal because of the fact that managers are able to change because they are willing to do so, although business managers are confronted with a lot of problems in their own workfield. Not technology is the business, but the information is the business and justice will be served continuing the process of 'cleaning out the webs'.

EN HIERDOOR IS BARACK OBAMA DE NIEUWE PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA GEWORDEN.

De statistiek van vandaag. 240 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 2387 verwijzende pagina's 4. GEBED ZONDER VAN DEN ENDE 64. WINNENDE PAARDEN - WINNING HORSES 76. WERKVERSLAG SPANJE 2004.01 85. JOOST, TJALLING, BINNERT EN EELTJE HALBERTSMA UIT GROUW Nieuw in de Top 20 van 50 zoekopdrachten op 13. assurantiekantoren in de bilt is een indicatie dat men zicxh in De Bilt wijdt aan CERVANTES VERZEKERINGEN/SEGUROS -14. brantsen van der zyp 15. castilla la mancha georganiseerde reizen lijkt mij een uitstekende activiteit voor CERVANTES REIZEN17. claude zarrouk was een Egyptische free lance-medewerker van NIEUW ELAN uit Parijs. Ik was het niet met hem eens dat de klant altijd gelijk heeft. Hij is vermeld in VOORBEREIDING BEZOEK LEEUWARDEN TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN en OP DOOD SPOOR?

12 JANUARI 2009 GOLDEN GLOBE VOOR STEVEN SPIELBERG