Datum: Zaterdag 10 september 2005 Betreft: BRANTSEN VAN DER ZYP Kenmerk: 20050910JHLH Dear Elizabeth, Na LA IDENTIFICACIÓN TOTAL ter verzending in de brievenbus te hebben gedeponeerd ben ik donderdag 8 september met de trein van 11.50 via'-s Hertogenbosch naar Utrecht gereisd. Het zou een enerverende en ingrijpende dag worden. Ik zag daar in de Metro dat Steven Spielberg miljoenen heeft geschonken aan de Katrinaslachtoffers in New Orleans. Dit is inderdaad de man waarmee ik op 27 en 28 juli vorig jaar uitgebreid heb gesproken in Segovia. Of mijn visueel geheugen moet mij heel sterk in de steek laten. Ik had deze - sympathieke - man immers nog nooit gezien of gesproken. Ik hoop dat hij inmiddels een begin heeft gemaakt met de verfilming van ons boek. De postbus heb ik rond 13.00 uur geledigd. Ik trof er onder meer de uitnodiging voor het eNederland Congres van 10 november aanstaande in FIGI te ZEIST. Prijs EUR 495,- Ik zou er graag naartoe gaan. Het lijkt mij belangrijk voor Cervantesonline. Maar budgettair is het voor mij op dit moment niet verantwoord om in te tekenen. We hebben nu een bureau nodig dat zich gaat wijden aan de exploitatie van mijn domeinnamen www.cervantes.nu, www.cervantesweb.nl, www.cervantesweb.be, www.cervantesonline.nl, www.cervantesonline.be, www.cervantesonline.info, www.cervantesonline.biz, www.cervantesonline.tv, www.cervantesonline.co.uk, www.cervantesonline.com, www.cervantesonline.net, www.cervantesonline.name, www.cervantesonline.org, www.cervantes.be, www.cervantessite.nl, www.cervantes.eu, www.cervantesonline.eu en www.cervantesonline.ch. Zodra je mij zo'n bureau kunt aanleveren kan ik mij hiervoor intekenen. Vervolgens ben ik met de trein van 13.32 naar Den Haag gereisd. Eerst kort bezoek aan de Malietoren.

De receptionist liet mij weten dat er geen mensen meer werken van de Baak, maar dat de Baak nog wel enkele kamertjes heeft gehuurd. Zijn die toevallig voor mij bedoeld, zoals verzocht tijdens mijn deelname aan De starter van het jaar? Daarna heb ik een soortgelijke wandeling gemaakt als op zaterdag 27 maart vorig jaar als vermeld in Wit en Paars en Rood. Van 15.00 tot 15.45 heb ik gesproken met mevrouw Judith Moonen (dus geen Boone, zoals ik eerder had begrepen) van Reed Business Information. Ik heb haar laten weten dat ik al mijn bezigheden aan jou rapporteer. Zij herkende jou als de zus van Paul Halbertsma. Ik heb mevrouw Moonen de informatie verstrekt als vermeld in DE SCHOONSTE STAD VAN NEDERLAND, t.w. Idee: 3-daags congres. Opening door PWA en PFdeB. Plaats: Torremolinos Palacio de Congresos Costa del Sol. Tijdstip: November 2006. Thema: HET NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN IN SPANJE EN DE TAAL ALS MOTOR VAN DE ECONOMIE. Wat kunnen Nederlandse bedrijven betekenen voor Spanje (en Latijns Amerika). Doelgroep: Cervanteskring en Nederlandse Club Costa del Sol. Uitvoering: Lezingenprogramma en stands. Facultatief: excursies naar Sevilla en Granada. Risicodekking door sponsors (via VNO-NCW). Logiesaccommodatie: Hotel Cervantes (800 bedden) en zonodig overige hotels in Torremolinos en omgeving. Relatiegeschenk: Letters to Diana. Lezingen dienen vooraf te worden ingeleverd mét vertaling in het Spaans, Engels en/of Nederlands. Aanmelding m.b.v. website Cervantesonline. De presentaties worden in het Spaans en Nederlands gegeven. Vertalingen in het Engels en Spaans en/of Nederlands worden tijdens de presentatie simultaan vertoond. De Spaanse collega's die ik in Valladolid heb leren kennen zal ik bij dit congres betrekken. Het betreft dus op de eerste plaats een Nederlands-Spaans samenwerkingsproject. De Britten komen later in beeld. Jij beschikt over de capaciteitsgegevens die ik ten behoeve van jou na mijn gesprek met de heer Casaubon op 16 november 1999 bij de receptie van de Baak heb afgegeven voor Alouis Bisscheroux. P.M. Ronald Blankenstein. Baten dienen ten goede te komen aan de opbouw van de organisatie. Ik zal dit donderdag met Judith Moonen of plaatsvervang(st)er bespreken. Op 31 oktober 1999 ben ik al begonnen met het opstellen van een begroting. Ik neem mij voor die oefening over te doen en reken op jouw medewerking. Aangevuld met: Bezoekers: Leden van de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en overige Spaanse bedrijven en instellingen op het gebied van de werkgelegenheidsbevordering. Begrotingstechnisch kwamen wij tot de conclusie dat het de voorkeur verdient de nadruk te leggen op een beurs. Het dient een ontmoeting te worden tussen het Nederlandse en Spaanse bedrijfsleven waar contacten worden uitgewisseld en zakelijke afspraken kunnen worden gemaakt. Dit programma dient te worden aangevuld met lezingen, presentaties etc. in de verschillende auditoria van het congrespaleis. Mevrouw Moonen heeft mij toegezegd mij voor het eind van deze maand een offerte te doen toekomen. Ik zal mij met mevrouw Carmen Ciudad Banderas (vermeld in El Mundo de Mañana, Government Game, Liefde is... ...haar verrassen, Casaubon, Alle ballen verzamelen!, El Mundo de Mañana, De Kroonprins Connectie, Actualidades II, Van Work-Aholic naar Life-Aholic, Begroting, Prins Pieter, The Road Ahead en Cervantesonline) of haar eventuele opvolger in verbinding stellen zodra ik weer in Spanje ben. Ik heb Judith Moonen laten weten dat ik Harry Starren heb voorgesteld van de Baak-kring een Cervanteskring af te splitsen met op de Spaanstalige markt gerichte functionarissen. Ik hoop dat hij inmiddels zo ver is gevorderd en heb dan ook als eerste stap inzake ideeënontwikkeling voorgesteld een

BRAINSTORMSESSIE OP DE BAAK

te organiseren op soortgelijke wijze als de sessie voor de ANWB op 3 juni 1998. Het lijkt mij goed dat de geplande werkmaatschappijen van ons bedrijf zich tijdens deze manifestatie eveneens presenteren. Hierna heb ik een wandeling gemaakt door het Haagse Bos. 16.07-16.11 Kort bezoek aan Paleis Huis ten Bosch voor een traditioneel praatje met de wacht. Deze keer inzake mijn handelsmerk en mijn juridische collega's terzake. Vervolgens naar het Haags Juristen College op het Landgoed Marlot (16.33-16.50). Ik heb daar met niemand contact opgenomen omdat ik die verantwoordelijkheid aan jou heb gedelegeerd vanaf 2 september 1997.

Ik heb van hen het volgende bericht ontvangen. Thu, 8 Sep 2005 13:25:58 +0300 (EEST) From: "HJC Cyprus - Ina Bruchmann" Subject: Change of Tax District Date: Thu, 8 Sep 2005 13:25:59 8 september 2005 Betreft: Tax District Instituto Cervantes Ltd. Geachte heer van der Heyden, Graag willen wij u erop wijzen, dat Inland Revenue (de Engelse belastingdienst) de Tax district waarvan uw Limited Company deel uitmaakt, gewijzigd heeft. Dit houdt in dat het dossier dat Inland Revenue van uw Limited Company houdt is verhuisd naar een andere plaats en dat u een nieuw referentie nummer van hen heeft gekregen. U zult hier verder niets van merken, behalve dat het referentie nummer op de post die u van hen krijgt veranderd is. Het nieuwe adres van Inland Revenue is veranderd naar: Inland Revenue N.G. Crutchfield Kent Area Medvale House Mote Road Maidstone Kent, ME15 6AE United Kingdom Uw nieuwe referentie nummer is 579-67551-27448. Dit dient slechts voor uw eigen administratie en u hoeft verder niet op deze brief te reageren. In de hoop u hiermee vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben, Met vriendelijke groeten, Haags Juristen College (Cyprus) Ltd.

Om 17.03 kreeg ik bij de bushalte van Duindigt een lift aangeboden door een vriendelijke Haagse dame nadat twee politiefunctionarissen van de Politie Haaglanden in patrouillewagen mij op de dame hadden geattendeerd. Zij heeft mij op de hoek van de Bezuidenhoutseweg afgezet. Van daaruit ben ik ook nog even het gebouw binnengelopen waar tijdens ons Spanjeproject het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering was gevestigd toen George Görtemöller daar nog de scepter zwaaide. Hierin is echter thans het Mondriaan Instituut gevestigd. 17.22 Kort bezoek aan het Ministerie van Economische Zaken waar ik kort na de beëindiging van mijn dienstverband bij de Baak mijn beleidsplan heb besproken met Theodora Linck als onder meer vermeld in Carrièreplanning aan de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van AKZO-NOBEL, Ons gesprek van woensdag 18 februari 1998 aan Research voor Beleid en mijn bezoekverslag aan de economisch attaché van de Nederlandse ambassade in Madrid - de heer Frans Hulsman - op 21 mei 1992. Ik verwacht nu wel medewerking van de Exportbevorderings- en Voorlichtingsdienst (EVD) van het Ministerie van Economische Zaken. De contactpersoon voor Spanje is thans mevrouw E.E.J. den Hollander, tel. 070/3797838/3796651. Rond 17.38 liep ik toevallig ons aller Boris Dittrich tegen het lijf als vermeld in Bindend Advies, Partijen stemmen in met regeerakkoord, PAARS III EN IV, Olivier, English Breakfast, Warm welkom voor prinselijk paar, Paars II, Koninklijk Voetbal, Centraal justitieel incasso bureau, De Paarse Telefoon, Kingdom of Heaven, The Lady strikes again, Maximale Winst Prognose, Zeven Pepermuntjes, 31 augustus 2003, De Vergulde Sleutel en Wedden op het Winnende Paard. Ik heb hem geattendeerd op mijn website www.cervantes.nu en hij heeft hier kennis van genomen. Om 17.54 bereikte ik Hotel des Indes. De verbouwing was nog niet klaar. Bij het passeren van de Spaanse ambassade kwam een Spaanse functionaris met een medewerkster naar buiten. Ik heb hem herinnerd aan de gesprekken die ik daar met consejera cultural Alonso in het voorjaar van 1992 heb gevoerd inzake mijn Instituto Cervantes en hen nadien deze foto getoond.

Ik heb hem uitgelegd dat het Instituto Cervantes Benelux vanaf het begin een bedrijfskundige insteek heeft en hem in kennis gesteld van het voorgenomen congres in Spanje. Hij adviseerde mij daartoe mij te wenden tot de Spaanse economisch attaché bij hem op de ambassade. Naar zijn zeggen kunnen we daar ook van Spaanse zijde ondersteuning van dit project ondervinden. Vervolgens naar Noordeinde (18.08-18.13).Traditiegetrouw eindigde de wandeling om 18.21 op het terras van 't Goude Hooft. Daar heb ik de herbergier als aandenken aan Prinsjesdag 1996 deze foto verstrekt ten behoeve van het gehele bedrijf.

Ik heb het zeer op prijs gesteld dat men daar voor het gehele personeel DE PAARSE STROPDAS weer in ere heeft hersteld. Tot 22.00 uur ben ik in 't Goude Hooft gebleven. Mijmerend over onze familiegeschiedenis, de oude kastelen en de daarbij behorende geneugten des levens. Dit heb ik ook nog besproken met een lieftallige dame uit Senegal en ben daarna richting Centraal Station gelopen. Bij het overvolle Plein tegenover de Staten-Generaal ben ik gevallen rond 22.05 en heb daarbij mijn enkel verzwikt waardoor ik thans (zaterdag 10 september) enige dagen met het been omhoog moet. Een vriendelijke omstander heeft nadien mijn honneurs als cameraman even van mij waargenomen inzake het onderwerp Willem de Zwijger en Haagse Humor. Deze episode kan nu ook weer aan de Vaderlandse Geschiedenis worden toegevoegd. Het lukte mij nog net om met de laatste trein in Nijmegen Centraal te belanden alwaar ik per taxi wederom in Den Dukenburcht ben teruggekeerd. Onderweg raakte ik tussen Utrecht en Arnhem in gesprek met een jongeman met de familienaam Brantsen van der Zyp. Hij liet mij weten dat Diana ook bij zijn familie in Arnhem op bezoek is geweest. De Brantsen van der Zypstichting is nauw verbonden aan de familie Van der Heyden van Baak tot Doornenburg. De jongeman liet mij weten dat deze gebeurtenis altijd vertrouwelijk is gebleven. Maar het maakt mij wel duidelijk dat Diana in die tijd met mijn familiegeschiedenis aan het werk is getogen. De naam Brantsen van der Zyp komt ook voor in mijn brief Retour Nijmegen-Wassenaar II. Ik mag aannemen dat jouw advies om met Herman de Koning in contact te blijven een belangrijk doel heeft gediend. En we kunnen niet altijd blijven ZWIJGEN.

De statistiek van donderdag 8 september 2005. 746 bezoeken. Gemiddeld 539. Jaartotaal 182.601. In de Top 100 van 529 verwijzende pagina's speciale aandacht voor 54. De spijker op zijn kop. 63. Verjaardag. 72. Cervantes es mi Vida. 95. Correspondentie-overzicht aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Deadline. Nieuw in de Top 20 van 114 zoekopdrachten op 13. lucia flecha de lima. Zij is vermeld in THE REAL TRUTH ABOUT DIANA by Richard Kay NO ONE was closer to Princess Diana than Lucia Flecha de Lima, Diana, verhaal van een prinses (deel 4), Marktonderzoek, Marbella, A Royal Duty VI, In Koninklijke Dienst, De Open Deur en Día de Andalucía.

Zaterdag 10 september 2005. De statistiek. 757 bezoeken. Gemiddeld 560. Jaartotaal 183.353. In de Top 100 van 709 verwijzende pagina's vandaag op 16 speciale aandacht voor Get your kick... in the Klik. Morgen treedt Bryan Adams dus op in Mijas Costa. 39. FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN. 45. Een Kern van waarheid. 76. Cervantes USA. 78. Sunflower Power. 81. Trouw. 84. Villa Felderhof. 95. Selffulfilling Prophecy. 96. Back in the Netherlands en 98. THE REAL TRUTH ABOUT DIANA. Nieuw in de Top 20 van 131 zoekopdrachten op 2. joty bryant. Mijn contactpersoon bij Trafford Publishing. Zij is vermeld in BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD en ADVOCATENJARGON. 12. jerry meadows heeft alles te maken met Cervantes Enterprises en Cervantes USA. Daar ben ik al veertien jaar mee bezig vanaf jouw loopbaanadvies in 1991. Ik heb echter wel partners nodig die ook bereid zijn om te investeren. Ook het beheer van de financiën laat ik graag aan een betrouwbaar iemand anders over. Aan jou bij voorkeur. Zo ontving ik nu de facturen 256750 en 256722 groot EUR 29,74 en 81,93 samen EUR 111,67 van ICMC Hosting inzake de domeinnamen cervantes-online.nl, cervantessite.nl, cervantes.be, cervantesonline.nl, cervantesonline.be, cervantesweb.nl. Dit dient nog allemaal in een zuiver juridisch kader te worden geplaatst en inkomsten op te leveren. Ik kan niet voortdurend altijd alles blijven voorschieten.

NU ZIJN JULLIE AAN DE BEURT

Ik ben tot elke vorm van overleg bereid. Op de eerste plaats dienen alle domeinnamen die in strijd handelen met mijn handelsmerk te worden verboden. Zo ontving ik ook het volgende bericht. Fri, 9 Sep 2005 11:24:47 Subject: Uw domeinnaam cervantes-online.nl From: "Sales, ICMC Hosting BV" Geachte heer Van Der Heyden, Het is inmiddels één jaar geleden dat wij de domeinnaam cervantes-online.nl in uw opdracht mochten vastleggen. Heeft u inmiddels plannen voor een website waaraan deze domeinnaam gekoppeld zou kunnen worden? Dan bieden wij u ter gelegenheid van het 1 jarig bestaan van uw domeinnaam EUR 20 korting aan op één van de door ICMC aangeboden hostingabonnementen. Deze aanbieding blijft geldig tot 6 oktober a.s.! Ga naar http://www.icmc.nl/upgrade/?d=cervantes-online.nl en maak een keuze uit een van de abonnementsvormen. U ontvangt dan direct een offerte voor het gewenste abonnement per e-mail. Indien u reeds uw eigen webruimte heeft, bijvoorbeeld bij uw inbelprovider, dan kunt u cervantes-online.nl hier kosteloos aan koppelen, neem hiervoor contact op met ons. Deze domeinnaam - met het streepje - dient aan iedereen te worden verboden. Tot slot maken wij u graag attent op het Partner Programma. Hiermee kunt u interessante provisies verdienen indien u nieuwe klanten bij ICMC aanbrengt! Kijk voor meer informatie en een vrijblijvende inschrijving op http://partner.icmc.nl In het vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn geweest, Hoogachtend, ICMC Hosting BV Het Sales Team ICMC Hosting BV Bijsterhuizen 1160-d 6546 AS Nijmegen Zo kreeg en verwacht ik nog meer aanbiedingen van ICMC. Ik heb graag dat dit werk van mij wordt overgenomen in goed overleg. Ik ben niet tevreden met mijn gezondheid en niemand minder dan jij kan zien hoeveel tijd en energie ik steek in deze zaak. Nogmaals

IK KAN HET NIET MEER ALLEMAAL ALLEEN.

P.S. Bij het verlaten van 't Goude Hooft heb ik vergeten af te rekenen. Daarom heb ik hen vandaag nog telefonisch om de rekening verzocht. Die opmerking van Martin Metselaar omtrent mijn betalingsgedrag zit mij namelijk nog steeds niet goed. Die is toen echt verkeerd gevallen. Ik heb alleen betrouwbarwe medewerkers nodig. Ook in 's-Gravenhage. That's all!

11 SEPTEMBER 2005 THE FINAL QUESTION