TWEEHONDERD DRIE EN ZEVENTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

DONDERDAG 27 MAART 2008

WAARDE COLLEGAE

De statistiek. 1746 bezoeken. In de Top 100 van 4593 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 32. EL ERASMISMO Y CRISTIANISMO NUEVO EN EL DON QUIJOTE DE LA MANCHA DE DON MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA en 100. TIJSSEN ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS. Top 20 van 871 zoekopdrachten 1. nassaublauw 2. peter vincent schuld 3. niels stemerdink 4. bankafschrift 5. creditnota 6. haags juristen college 8. tjalling ten cate 9. trefpunt la carihuela 10. peter-vincent schuld 11. prioriteitsaandelen 12. stichting wereld kinderfonds 13. alex oostvogel 14. cesar rennert 15. dr heydanus 16. iberdrola removables 17. lieke gaarlandt 18. neude lady 19. paul schaling 20 quote Het is mij nog steeds volstrekt onduidelijk waarom ik in 2002 een bedrag van 7008 euro heb moeten betalen aan de Nederlandse belastingdienst terwijl de Nederlandse belastingdienst tot op heden niet aan haar verplichtingen heeft voldaan jegens de STICHTING CERVANTES BENELUX en ik de voormalige en huidige MINISTERS VAN FINANCIËN altijd volledig heb geïnformeerd. Dat geldt zowel voor WIM KOK, GERRIT ZALM als WOUTER BOS . Een stukje wandelen. Naar ons bruggetje op DE WELLENKAMP

DEADLINE 28 MAART 2008