TWEEHONDERD ZES EN ZESTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

WOENSDAG 19 MAART 2008

WAARDE COLLEGAE

Vanaf 27 februari heb ik geen informatie meer aan deze website kunnen toevoegen doordat de verbinding op een - bijna - onverklaarbare wijze is verbroken. Ik heb mijn bezigheden echter wel vermeld in mijn dagboek vanaf die tijd en zijn te vinden op VERBINDING VERBROKEN, LIEFDESBRIEF VERZONDEN, CLANDESTINO, MET DE ALTA VELOCIDAD (AVE) NAAR CÓRDOBA, ZESTIEN JAAR VRIJGEZEL, HILLARY IN ALLE STATEN, AMBASSADEURSSCHAP, DE VUIST VAN CERVANTES, VERZONDEN: COMPANIES HOUSE EN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE - A SPECIAL EVENT, BRASILIA AND THE PURPLE BIKINI, OPNIEUW 22 APRIL, DEADLINE 14 MAART 2008 en mijn brieven EEN BIJZONDER WEEKEND MET DE PIANOMAN aan DRS E.H. HALBERTSMA en REISVERSLAG GRONINGEN-UTRECHT-NIJMEGEN aan DRS. T. BREUKER. Van Miranda de Kort van de Open Universiteit ontving ik het volgende bericht: Mar 17, 2008, at 5:49 PM: Geachte mijnheer Van der Heyden, Ik heb uw brief ontvangen en besproken met onze beleidsmedewerker internationalisering. Wij hebben reeds nauw contact met onze zusterinstellingen in Spanje (zowel de UNED als de UOC) en werken op een aantal terreinen samen. Een presentatie over de Open Universiteit en de samenwerkingsmogelijkheden met de UNED op het congres van de AEPE lijkt ons daarom geen toegevoegde waarde te hebben.

Met vriendelijke groet,
Miranda de Kort
woordvoerder
Open Universiteit Nederland
tel. 045-5762392

Mijn reactie: Geachte mevrouw de Kort,

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik respecteer uw standpunt. Ingeval een presentatie van mij geen toegevoegde waarde betekent zal ik een dergelijke presentatie uiteraard achterwege laten. Persoonlijk ben ik echter wel geïnteresseerd in de vormen van samenwerking die op dit moment reeds plaatsvinden. Graag verzoek ik u mij hierover iets nader te informeren. Bij voorbaat hartelijk dank. Ik stel echter wel vast dat de Nederlandse Open Universiteit nog geen opleidingen heeft die passen binnen het beleidskader van het INSITUTUTO CERVANTES BENELUX. Van Bill Clinton ontving ik het volgende bericht: From: info@hillaryclinton.com Subject: Obama's advantage Date: March 18, 2008 7:45:54 PM

De statistiek. 1387 bezoeken. In de Top 100 van 3039 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 59. JOOST 86. VERHUIZEN en 88. 7 TOT EN MET 12 FEBRUARI 2008 De Top 20 van 616 zoekopdrachten 1. niels stemerdink 2. bankafschrift 3. peter vincent schuld 4. creditnota 5. haags juristen college 6. tjalling ten cate 7. trefpunt la carihuela 8. alex oostvogel 9. iberdrola removables 10. neude lady 11. paul schaling 12. prioriteitsaandelen 13. quote 14. speech huwelijk 15. vanessa loudon 16. brasilia bikini vormen 17. edward van cuilenburg 18. engeltjipipi 19. jan louwers malaga 20. lansberghe TOELICHTING: 11. paul schaling is vermeld in FC CERVANTES VITESSE, FC CERVANTES ARNHEM (3), FC CERVANTES DOSSIER VITESSE, NIEUWE BAAN, JAN SNELLENBURG, LAMBERT VAN BODEGOM, PAUL SCHALING, HET SUIDERAS IN VIERAKKER EN WILHELMINA VAN PRUISEN, DERDE DOCHTER VOOR MÁXIMA EN WILLEM-ALEXANDER, DE WEG NAAR GERECHTIGHEID, HARRY STARREN EN HEIN VAN HOECKEL MALAGA, VOORBEREIDING OP DE AUDIËNTIE AAN HET SPAANSE HOF, OPNIEUW TREVOR REES JONES, BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NIEUWE BANKENCOMBINATIE OP DONDERDAG 1 NOVEMBER 2007, REEDS LANG BEOOGDE BANKENCOMBINATIE STEEKT VAN WAL, BEZOEK AAN UTRECHT, AMSTERDAM EN ZANDVOORT, DE TEMPELIER, SCHERVENGERICHT, VOORBEREIDING 10E E-NEDERLAND CONGRES, 10E E-NEDERLAND CONGRES, JOHN VAN DER HEYDEN 60 JAAR, KPN SLUIT U AAN, FACTUUR 273632 BETAALD, BIG BROTHER en SERVERRUIMTE OVERSCHREDEN. 17. edward van cuilenburg is vermeld in FC CERVANTES VITESSE, FC CERVANTES DOSSIER VITESSE, SHAKESPEARE EN CERVANTES, HET PALEISDAK OP, DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE 2007, EDWARD VAN CUILENBURG en HOOGTIJDAGEN DER NEDERLANDSE DIPLOMATIE. Aan mijn LIEFDESBRIEF van 29 FEBRUARI. Hieraan zijn vanzelfsprekend ook zakelijke en beleidsmatige aspecten verbonden zoals hierboven door Bill Clinton verwoord. Wat Hillary voor Bill betekent, betekent Liesbeth voor mij. Voor het eerst sinds het jaar 2000 krijgen WIJ thans de gelegenheid om de visie die WIJ in de jaren 1988-1991 hebben ontwikkeld tot uitvoering te brengen in de BENELUX, SPANJE, het VERENIGD KONINKRIJK en THE UNITED STATES OF AMERICA.

20 MAART 2008 VOORSPRONG OBAMA VERDAMPT