HONDERD NEGEN EN ZEVENTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

ZONDAG 8 JULI 2007

De zeven wereldwonderen zijn opnieuw vastgesteld. De Telegraaf. zo 8 jul 2007, 01:45 Zeven nieuwe wereldwonderen gekozen Het ALHAMBRA IN GRANADA is dus niet in de prijzen gevallen. Dat neemt niet weg dat ik dit oude moorse paleis nog steeds als HET BELANGRIJKSTE WERELDWONDER beschouw binnen het kader van ONS COMPLETE CERVANTESPLAN. Mijn acties tijdens MIJN REIS DOOR SPANJE IN 1992 heb ik indertijd al aangeduid met LA RECONQUISTA DE GRANADA. Ik hanteer derhalve andere criteria dan de hierboven vermelde jury. En ik denk dat die uiteindelijk zwaarder wegen. Een nog groter wereldwonder was gisteren DE PROLOOG VAN DE TOUR DE FRANCE IN LONDEN. Ik beschouw de keuze van het traject over CONSTITUTIONAL HILL, langs BUCKINGHAM PALACE en St. JAMES'S als een verlaat eerbetoon aan mijn IN HUN HOOFDSTAD OVERLEDEN BRITSE PARTNER.


Vanuit die achtergrond kijk ik naar de statistiek van vandaag. 1415 bezoekers. Maandgemiddelde 1240. Jaartotaal 328.654. De Top 10 van 3008 eerste pagina's. 1. / 2. De fotomontage van ME AND MI LADY bij het standbeeld van EELTJE HALBERTSMA IN GROUW. 3. FC CERVANTES DOSSIER VITESSE 4. De fotomontage van ME AND MI LADY in DE HAVEN VAN MÁLAGA. 5. LONDON REPORT CHRISTMAS 1997 6. NOTICES HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES SUR LES NOBLES ET ANCIENNES MAISONS VAN DER HEYDEN, DITE DE LA BRUYÈRE 7. PRINSES DIANA STADION 8. FC CERVANTES VITESSE 9. VERSLAG ALCALÁ DE HENARES 10. KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ CERVANTES In de Top 100 van 1334 verwijzende pagina's vandaag speciale aandacht voor 6. TERUGBLIK OP 5 SEPTEMBER 2003 8. JAN SNELLENBURG 9. SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 14. LADY IN BLUE AND PURPLE 25. PAARSE PETTEN 27. INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED 29. CERVANTESONLINE.BIZ OVER THE BORDER 40. RITA VOOR MINISTER-PRESIDENT 44. CERVANTESONLINE.BIZ FC CERVANTES DOSSIER VITESSE 66. WEEKLY REPORT 17 TO MY ROYAL HIGHNESS LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - STRATFORD-UPON-AVON AND WARWICK 69. CERVANTESONLINE NEDERLAND REPORT 38 TO EARL CHARLES SPENCER 70. EEN NIEUW BEGIN/A NEW START 77. CERVANTESONLINE INFO EBFORD 80. MANUAL DEL PRÍNCIPE 82. NIEUW LEIDERSCHAP 87. HARRY STARREN 91. JOOST en 96. CERVANTESONLINE NEDERLAND NOTICES HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES SUR LES NOBLES ET ANCIENNES MAISONS VAN DER HEYDEN, DITE DE LA BRUYÈRE De Top 20 van 174 zoekopdrachten 1. princesa diana 2. diana spencer 3. cheque de bbva 4. creditnota 5. de koninklijke vereniging van leden der nederlandse ridderorden 6. diana de gales 7. frances shand kydd 8. prinses diana 9. bankafschrift 10. diana 11. johan buckert 12. martine van loon-labouchere 13. princess diana letters 14. princess diana s- 15. delver - de baan 16. mohammed asha 17. princesa diana 18. 3s rrrl 19. afschrift 20. al fayed house in saint tropez TOELICHTING 19. afschrift is vermeld in 219 documenten, maar ik beperk mij in verband met de actualiteit vandaag tot het gestelde in FC CERVANTES DOSSIER VITESSE Wanneer, zoals overeengekomen, de naam gepresenteerd moet worden, noemt Bisselink, naar eigen zeggen, de naam United Breweries. Volgens de Nuon-onderhandelaars is hier geen sprake van. Het enige wat ze krijgen overhandigd is een kopie van een notarisakte. De tekst:

Zaaknummer 6789HP

Vandaag, zeven en twintig december tweeduizend (negen dagen na mijn brief STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000),

verscheen voor mij, mr. Jules Emile Marie Joseph Prick, notaris te Zevenaar: mevrouw BERENDINA CORNELIA CATHARINA DE VRUGHT, secretaresse, wonende te 6831 KE Arnhem, Schepen Leijdeckerstraat 11, geboren te Nijmegen op acht april negentienhonderdtweeënzeventig, paspoortnummer N42163244, afgegeven te Eindhoven op vier augustus negentienhonderdzevenennegentig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner. De comparante verklaarde dat zij in het bezit is van het origineel van een verklaring met nummer C0310000, welke verklaring is opgemaakt in tweevoud te 's-Hertogenbosch op drie oktober tweeduizend. Op tweeëntwintig december tweeduizend is een kopie van voormelde verklaring aan mij getoond, waarvan ik een kopie gemaakt heb en daarna is deze kopie gehecht aan een akte van depot op twee en twintig december tweeduizend voor mij, notaris, verleden. De originele verklaring heeft de comparante thans vandaag aan mij, notaris, getoond. Van de originele verklaring heb ik een kopie gemaakt, welke aan deze akte is gehecht. De originele verklaring is vervolgens weer door mij, notaris, aan de comparante overhandigd. De comparante heeft verder verzocht de inhoud van deze verklaring woordelijk in deze akte op te nemen met uitzondering van de personalia van partij A welke personalia casu quo partij A is/wordt vervangen door middel van ***. Met inachtneming van het vorenstaande luidt de tekst als volgt:

VERKLARING
C03100

Dinsdag 3 oktober 2000
Partijen
A. ***, handelend,voorzich in privé, hierna te noemen ***,
B. De heer Karel Aalbers, wonende te Eerbeek, Loenenseweg 125, 6961 HK, handelend voor zich in privé, hierna te noemen Aalbers;
Overwegende dat:
1. *** bereid is een bedrag van Hfl. 100.000.000,00 (zegge honderd miljoen gulden) ter beschikking te stellen aan Aalbers, voor de overname van de bestaande lening van Nuon gesteld aan Vitesse Arnhem
2. De voornoemde bestaande lening verstrekt door Nuon aan Vitesse Arnhem ad Hfl. 60.000.000,00 (zegge zestig miljoen gulden) zal Aalbers trachten over te nemen van Nuon met alle rechten en plichten welke uit de voornoemde bestaande lening voortvloeien
3. Het voornoemde bedrag van ad Hfl. 100.000.000,00 (zegge honderd miljoen gulden) ter beschikking gesteld door*** zal enkel en alleen worden gebruikt voor de overname van de voornoemde bestaande lening ad Hfl. 60.000.000,00 (zegge zestig miljoen gulden) gesteld door Nuon en respectievelijk door het storten van een bedrag groot Hfl. 40.000.000,00 (zegge veertig miljoen gulden) in Vitesse tor versterking van de liquiditeitspositie van de voetbalclub Vitesse Arnhem.

Opgemaakt in tweevoud te 's-Hertogenbosch 3 oktober 2000
(einde aangehaalde tekst)

De aanhechting van genoemde kopie van het aan mij, notaris, getoonde origineel geschiedt ten bewijze van het bestaan van dit origineel in ieder geval per vandaag. De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparante is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. Waarvan akte is verleden te Zevenaar op de datum in het hoofd van deze akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heer mr Hendrik Hasperhoven, wonende te 6903 VP Zevenaar, Collenkamp 6, geboren te Borne op een en twintig augustus negentienhonderd zes en vijftig, gehuwd, als getuige. De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante en volledige voorlezing is deze akte door de comparante, de getuige en mij, notaris, ondertekend om zeven uur vijftien. Volgt ondertekening) UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT Vandaag, 27 december 2000.

In dit verband toonde de vijftigjarige PETER uit GIESBEEK - een enthousiaste Vitessesupporter - afgelopen vrijdag bijzondere belangstelling voor mijn vermogenspositie. "Hoeveel geld heb je, John?" was zijn vraag, waarop ik hem heb geantwoord "Daar heb je niets mee te maken". Toen ROB zich nadien in verband met het bovenstaande in het gesprek mengde kreeg het onderhoud een iets serieuzer karakter. Ik heb daarop laten weten dat de rechten op mijn handelsmerk en de domeinnamen een aanzienlijk vermogen vertegenwoordigen, maar dat dat dient te worden vastgesteld door een ACCOUNTANT als vermeld in TOP LABEL DOMEINNAAM en THE END OF A DREAM, THE BEGINNING OF A NEW ONE. ROB voegde daar nog aan toe: "En de erfenis van DIANA". Ik zie dus met belangstelling uit naar de uitkomst van de bemiddeling door HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II. Ik ben absoluut niet geïnteresseerd in koopjes. Nooit geweest. Als ik iets niet kan betalen koop ik het gewoonweg niet. Er is op deze zondag overigens ook geen enkel warenhuis geopend in de KEIZER KARELSTAD. Ik hecht wel veel waarde aan het gesprek dat ik AFGELOPEN WOENSDAG heb gevoerd met een voormalige medewerker van het MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN. Hij heeft er nog gewerkt toen HANS DIJKSTAL verantwoordelijk was voor DAT DEPARTEMENT. Ik heb hem van mijn voorgenomen bezoek aan HET SPAANSE HOF in kennis gesteld en laten weten dat WIJ niet met lege handen kunnen aankomen bij DE KONING VAN SPANJE en IETS te bieden moeten hebben. Ik hoop nu dus op de volledige medewerking te kunnen rekenen van DE REGERING VAN NEDERLAND en mijn collega's van DE BAAK. 23:15 Ik zag de samenvatting van de tweede etappe van de Tour de France van LONDEN naar CANTERBURY. Ik heb de indruk dat we samen weer aardig op HET JUISTE SPOOR zitten. En morgen naar Gent. Het lijkt thans meer op een TOUR DE LA BRUYÈRE. Dank hiervoor aan alle betrokkenen.

MERCI MONSIEUR PREUDHOMME!

9 JULI 2007 TOUR DE LA BRUYÈRE