HONDERD VIJF EN ZEVENTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

WOENSDAG 4 JULI 2007

WAARDE COLLEGAE

Dinsdag 3 juli 2007 stond in het teken van de diploma-uitreiking op de TU EINDHOVEN aan mijn jongste zoon IR. RAIMUNDUS JOHANNES VAN DER HEIJDEN door de hierboven afgebeelde PROF.IR. RENÉ VAN ZUUK. Vandaag heb ik een bezoek gebracht aan de jaarlijkse ledenvergadering van de KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN in ROTTERDAM. Tijdens de opening van de vergadering meldde voorzitter MR. H.E. KONING dat het bestuur een email heeft verzonden aan HARE MAJESTEIT DE KONINGIN met de volgende woorden:

AAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN: DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN IN VERGADERING BIJEEN TE ROTTERDAM BETUIGEN UWE MAJESTEIT HUN GEVOELENS VAN GROTE AANHANKELIJKHEID.

Tot mijn grote genoegen deelde de voorzitter tevens mede dat het bestuur heeft besloten de vergadering van 2008 te laten plaatsvinden in NIJMEGEN of ARNHEM. Hierover ontstond nog enige discussie inzake de parkeermogelijkheden. Ik denk echter dat het huidige GELREDOME over voldoende parkeerplaatsen beschikt. Opmerkelijk was dat een van de leden voortdurend de term STICHTING hanteerde voor de VERENIGING. Dat schijnt vaker voor te komen in koninklijke kringen. Althans bij onze ZUIDERBUREN.

Tijdens de lunch heb ik onder meer kennisgemaakt met MR. E.A. BERGER uit Ottersum, lid van de Raad van Toezicht. Tot deze Raad van Toezicht is vorig jaar in Groningen de heer DRS. B. WOELDERINK toegetreden. De heer WOELDERINK is vermeld in UW BRIEF 95/1438/M-95-4, PROMOTIE, FRANS-SPAANS INSTITUUT, IN DE ZEVENDE HEMEL, RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR III, WIR HERREN VON HEYDEN, VERTROUWEN, SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, ROYALTIES, HET ELFDE GEBOD, BEZOEK AAN HET KONINKLIJK HUISARCHIEF, KINGSTONE "BEY" REED VICE-PRESIDENT AND CHIEF FINANCIAL OFFICER, LILLIBET, CORRECTIES T.A.V. MARIA DELORME IN HARLINGEN, FELICIDADES, HER ROYAL MAJESTY THE QUEEN, SOLDAAT VAN ORANJE II, APRIL 2003, MAAND VAN DE WAARHEID, THE YOUNG TCHAIKOWSKY, TWAALF RONDE TAFELS, BLAUW BLOED, VAN DE ZEVENDE NAAR DE ACHTSTE HEMEL en WILLEM-ALEXANDER 39 JAAR.

Vanaf 14:00 hebben WIJ met een kleine groep een interessante rondrit door ROTTERDAM gemaakt met een historische ROTTERDAMSE tram. Vanzelfsprekend is het boek over DE PUINHOPEN VAN PAARS vandaag ook ter sprake gekomen. Wij passeerden ook het huidige STADHUIS OPSTELTEN aan de Koolsingel. De tramchauffeur tracteerde ons zelfs op twee rondjes langs dit befaamde stadhuis. Bij het centraal station ben ik uitgestapt en vervolgens om 18:00 in DEN DUKENBURCHT te NIJMEGEN teruggekeerd. De statistiek. 1209 bezoekers. De Top 10 van 2182 eerste pagina's.

3.

4. FC CERVANTES DOSSIER VITESSE 5. NOTICES HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES SUR LES NOBLES ET ANCIENNES MAISONS VAN DER HEYDEN, DITE DE LA BRUYÈRE 6. LONDON REPORT CHRISTMAS 1997 7. AUDIENCIA A LA ATENCIÓN DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 8. PRINSES DIANA STADION 10. FC CERVANTES VITESSE In de Top 100 van 721 verwijzende pagina's vandaag speciale aandacht voor 21. THE WORK CONTINUES 73. CERVANTES ENTERPRISES 75. KONINGINNENDAG IN NOORDWIJK 86. HERMANDAD 87. HAKKELAAR PROCES 94. DE PAARSE VLINDER EN HET BLAUWE LICHT en 100. HET KOMPAS VAN FRIGILIANA. DE Top 20 van 106 zoekopdrachten 1. princesa diana 2. diana spencer 3. cheque de bbva 4. frances shand kydd 5. prinses diana 6. diana de gales 7. martine van loon-labouchere 8. princess diana letters 9. princesa diana 10. ambassadeur van heemstra 11 bodegom 12. cheque bbva 13. diana 14. diana frances 15. diana frances spencer 16. dianas coffin 17. earl charles spencer 18. fotografi- 19. hayden pannetier 20. linda sannum Volgens de boulevardpers was laatstgenoemde dame een vriendin van EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS en maakt dus ook deel uit van onze CERVANTESKRING. Ik heb mijn persoonlijke beslissingen altijd zorgvuldig afgewogen op basis van de informatie waarover ik heb beschikt op het moment van elk besluit. Die informatie is thans iets ruimer dan voorheen. Maar desalniettemin blijft mij geen andere keus over dan in het midden te blijven staan.

5 JULI 2007 AMBASSADEUR VAN HEEMSTRA