De MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Mevrouw GUUSJE TER HORST Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 14 februari 2007 Betreft: GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN Kenmerk: 20070214JHBiZa

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen woensdag 14 februari 2007 Geachte Mevrouw Ter Horst, Nog maar kort geleden heb ik van U afscheid genomen als Burgemeester van Nijmegen - als vermeld in mijn BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD met de titel DE GROOTSTE NIJMEGENAAR - en vanaf vandaag hebben wij wederom met elkaar van doen. Ik wens U van harte geluk met Uw benoeming tot MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN. Mijn laatste faxbericht aan een van uw voorgangers, de heer HANS DIJKSTAL dateert alweer van 21 APRIL1998 met de titel DE KROON OP HET WERK. Mijn volledige correspondentie met uw nieuwe departement betreft de brieven en faxberichten Dijkstal 950711, CORRECTIE VAN MIJN FAX VAN 20.59 U TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, UW BRIEF SG95/U179/INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1), UW BRIEF SG95/U179/INSTITUTO CERVANTES BENELUX (2), INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, INSTITUTO CERVANTES BENELUX (2), INSTITUTO CERVANTES BENELUX (3), INSTITUTO CERVANTES BENELUX (4), BRIEF VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, EXPORTBEVORDERING, INSTITUTO CERVANTES BENELUX (5) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, UW KENMERK: SG96/U1 (1), UW KENMERK SG96/U1 (2), BETREFT: ICB/JUSTITIE960229 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, POLITIECAROUSSEL, PAARS BELEID, BEZOEK VAN UW FRANSE AMBTGENOOT en DE KROON OP HET WERK. Ik verzoek u hiermede tot verdere ondersteuning van het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX mede inzake uw verantwoordelijkheid voor KONINKRIJKSRELATIES en er tijdens Uw ambtsperiode op toe te zien dat aan alle verplichtingen wordt voldaan jegens de rechtspersonen die ik vertegenwoordig en deze aangelegenheid op plaats één van uw prioriteitenlijst te plaatsen. Mede in het kader van het persbericht DE VERLOOFDE VAN DIANA in Het Parool van 27 mei 2006 (aangehecht).

Voor de goede orde laat ik u weten dat ik van 21 FEBRUARI tot 15 MAART in SPANJE vertoef. VEEL SUCCES IN DE KOMENDE KABINETSPERIODE JOHN L. VAN DER HEYDEN CC DE MINISTER-PRESIDENT

14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER PIET HEIN DONNER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN