BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

WOENSDAG 19 APRIL 2006

 

WAARDE COLLEGAE

Na mijn LAATSTE BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL treft u mij weer aan in de OUDSTE STAD VAN NEDERLAND. Vandaar dat ik van hieruit vandaag start met de nieuwe rubriek BERICHTEN UIT DE KEIZER KAREL STAD. Na mijn terugkeer in Nederland heb ik MIJN GEVOLMACHTIGD DIRECTEUR - waarvan ik niet weet in hoeverre zij van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt - alsvolgt bericht: LA CAMISA NEGRA, SLEUTELINFORMATIE, EMMA SOPHIE LOUISE, RITA VOOR MINISTER-PRESIDENT, REGEREN IS VOORUITZIEN, HET PALEISDAK OP, NAAR SOESTDIJK TERUG, VOLLE KRACHT VOORUIT!, STARTER VAN DE EEUW, DIEU DEFEND LE DROIT, PRETTIGE PAASDAGEN, 1992, ADSL WERKT en CELTIC ANGEL. Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor enkele rechtspersonen hecht ik aan DE WAARHEID. Vanavond heb ik op NEDERLAND 1 de uitzending gezien over AIR HOLLAND. Het doet mij thans deugd dat dat bedrijf niet in CERVANTES AIR is omgedoopt na hetgeen thans aan het licht is gekomen. Geduld is in dit verband een schone zaak gebleken. Een heuglijk feit is de TACHTIGSTE VERJAARDAG VAN KONINGIN ELIZABETH VAN ENGELAND. Deze viert zij op vrijdag 21 april aanstaande. 21 april 1992 - haar 66ste verjaardag - was de laatste dag van mijn eerste huwelijk. Ik mag aannemen dat dat toen bekend was op BUCKINGHAM PALACE en verwacht terzake dan ook een verklaring 'in due course'.

20 APRIL 2006 DOMEINNAMEN CERVANTES.EU EN CERVANTESONLINE.EU