Datum: Vrijdag 14 april 2006 Betreft: PRETTIGE PAASDAGEN Kenmerk: 20060414JHLH Dear Elizabeth,

Mijn brief DIEU DEFEND LE DROIT heb ik gisteravond om 18.50 ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. En CONFIRMATION OF RECEIPT aan mijn Britse vrienden om 20.00. De wapenspreuk van de familie Spencer geeft mij eerlijk gezegd niet veel vertrouwen. Als GOD - whatever that may be - het recht verdedigt, wie is dan PERSOONLIJK verantwoordelijk? Het is vandaag 33 jaar geleden dat ik in BEUNINGEN in het huwelijk trad VOOR DE KERK.

Welke kerk? En wie heeft dat allemaal bedacht? Laten WIJ dat probleem maar tot het verleden beschouwen. MENSEN dienen te kunnen bouwen op MENSEN als jij en ik. Met goede ideeën voor de toekomst waaraan zij een HOUVAST hebben. Met het HART op de goede plaats.

En niet meer op de rug. Ze waren er gisteravond absoluut niet bij met hun hoofd. En Vitesse ging tegen AJAX in de laatste minuten onderuit, zoals BAYERN MÜNCHEN tegen MANCHESTER UNITED als beschreven in De Baak eens Verzetten. Ook deze jongens hebben EEN NIEUW RICHTPUNT nodig. Ik heb ze voortdurend gevolgd in het afgelopen jaar en ook de club uit Arnhem. Zondag staan ze weer tegenover elkaar. Ik hoop dat het een dag van verzoening wordt en WIJ ze niet meer kwijtraken. FC CERVANTES blijft een serieuze optie. Ook voor deze voetballers. Het belangrijkste artikel van gisteren in nrc next is getiteld ZIE JE, HET IS EIGENLIJK ONS MILIEU NIET MEER Adel herkent zich niet meer in het hof van Beatrix en Willem-Alexander en luidt Een boek over de adel en de Oranjes verschijnt Dan hebben de vrouwelijke nazaten van Koning Willem III nog steeds een ernstig juridisch probleem. Maar dat lijkt inmiddels opgelost. De Telegraaf van vandaag. Beatrix-tape blijft geheim Ik kan hieruit niet opmaken of de rechter de claim op Barend en Van Dorp heeft toegekend. De Roy dreigt met explosief materiaal Ik stel vast dat de rechter zowel de kool als de geit heeft gespaard. Dit maakt de weg vrij voor de oplossing van het volgende juridische probleem. Mink K.: Hulp bij liquidaties door agenten Deze situatie heeft ertoe geleid dat ik vanaf 1 mei 1993 - toen het internet in gebruik werd genomen - mijn werk niet meer heb kunnen doen als initiatiefnemer van het Instituto Cervantes. Dit soort elementen wil ik beslist niet in mijn organisatie. Politiemensen hebben slechts één verantwoordelijkheid: HET HANDHAVEN VAN DE WET EN DE BEWAKING VAN DE NALEVING DAARVAN. Deze situatie vormt dan ook de grondslag van mijn gerechtvaardigde VORDERING OP DE STAAT DER NEDERLANDEN ten gunste van de STICHTING CERVANTES BENELUX. Vanmorgen had ik in het winkelcentrum een toevallige ontmoeting met de heer Verhoeven uit Molenhoek. De heer Verhoeven is één van mijn docenten Spaans van het eerste uur op de universiteit van Nijmegen. Hij maakte op 13 juni 1977 ook deel uit van het groepje examinatoren dat mij de EERSTE GRAADS LESBEVOEGDHEID heeft toegekend, die thans klaarblijkelijk met de DOCTORAALTITEL is gelijkgesteld. Ik heb hem in grote lijnen mijn levensloop uiteengezet vanaf dat moment tot nu aan toe. Overige examinatoren waren Prof.Dr Oostendorp uit Groningen en Dr. Poulussen uit Nijmegen. Ook de heren Robben en Hallebeek maakten hier deel van uit voor zover ik mij dat kan herinneren, alsmede Prof.Dr Jaime Sánchez Romeralo. Ik werk dus uitsluitend met mijn officiële bevoegdheden. Ik heb hem ook in kennis gesteld van de rechten op mijn handelsmerk en de wensen van de Spanjaarden om een vestiging te openen in het Erasmusgebouw alhier. Zoals ik dat heb besproken met mijn toenmalige promotor Prof.Dr Hugo de Schepper. De heer Verhoeven liet mij weten dat hij zijn complete bibliotheek met 4000 Spaanse boeken te koop aanbiedt. Ik heb hem geadviseerd deze aan het INSTITUTO CERVANTES in het ERASMUSGEBOUW te verkopen. Echter slechts en alleen wanneer dit geschiedt op grond van de door mij persoonlijk opgebouwde rechten in de Benelux. Hierbij kan het VAN DER HEIJDEN INSTITUUT van de RADBOUD UNIVERSITEIT worden betrokken. Dat is bij het COLLEGE VAN BESTUUR bekend. Vandaag werd ik ook gebeld door mevrouw ILONA KEIZER van KPN. Wij hebben samen aan de ADSL-problematiek gewerkt. De computer communiceert nu met het modem en het modem ontvangt ook het ADSL-signaal van KPN. Het probleem zit nu klaarblijkelijk nog in de bekabeling. Ik probeer dat in eerste instantie zelf op te lossen. Maar nu ga ik wel weer een keer naar LUCAYA in OZ.

PRETTIGE PAASDAGEN

15 APRIL 2006 1992 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA