Datum: Donderdag 13 april 2006 Betreft: DIEU DEFEND LE DROIT Kenmerk: 20060413JHLH Dear Elizabeth, Mijn brief STARTER VAN DE EEUW heb ik gisteravond samen met de CD 20060412www.cervantes.nu om 18.00 ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. De voetbalwedstrijd was geen bijster succes. Noch van de zijde van het in ontbinding verkerende elftal als onze meest gerenommeerde scheidsrechter, die een complete off day bleek te hebben. Ik heb kopieën van de brieven HET PALEISDAK OP en NAAR SOESTDIJK TERUG

verstrekt aan de heer VAN SPIERENBURG. Om 15.15 heb ik twee aangetekende brieven verzonden aan

Mevrouw Boukje Bügel-Gabreëls Directeur Marketing & Sales Het Net en

De President-Directeur van KPN Telecom BV

Uit Althorp ontving ik aangehechte reactie op mijn brief aan EARL CHARLES SPENCER van vorige week woensdag.

DearJohn Thank you for your letter and CD recently sent to Earl Spencer. As I am sure you will understand Earl Spencer does receive a lot of post on a daily basis and is therefore unable to respond to you personally. However I shall pass on your kind thoughts and comments. Unfortunately we do not have any vacancies at Althorp during the Summer but thank you for your kind offer and we shall keep your details on file for the future. Yours sincerely Caroline Dwyert Personal Assistant to Earl Spencer.

Mijn eerstvolgende reis naar het VERENIGD KONINKRIJK laat dus nog even op zich wachten, maar ik ben wel gelukkig met deze reactie. CHARLES beschikt nu immers over DE JUISTE INFORMATIE waarmee hij aan het werk kan. Vandaag heb ik ook weer de Telegraaf gekocht en het begint mij steeds duidelijker te worden waarom HARRY STARREN mij indertijd heeft verzocht een half jaar uit Noordwijk weg te blijven. Gelet op het nieuws op de voorpagina. Het nieuws over het afzwaaien van Prins Harry van zijn opleiding aan Sandhurst vind ik zeer genoeglijk. Hij is thans als legerofficier van de Household Cavalry één van mijn collega's geworden. Opmerkelijk op deze foto is zijn gelijkenis met zijn grootvader H.R.H. Prince Philip die ik op 21 december 1996 nog een brief heb gezonden over EDUCATION. Ik hoop dat hiermee het juridische probleem rond DIANA'S TESTAMENT VAN DECEMBER 1996 zo snel mogelijk tot een goed einde kan worden gebracht. Eén van de laatste wapenfeiten van HERMAN WIJFFELS bij de SER betreft de bekostigingsmogelijkheden voor onze opleidingsactiviteiten. Het doet mij deugd dat HERMAN WIJFFELS nog steeds op onze lijn zit. Met name inzake de verdwenen cassette met het gesprek tussen MARGARITA en DE KONINGIN waarover zij thans - terecht - haar spijt heeft betuigd. Zodra aan mijn juridisch gerechtvaardigde eisen is voldaan als vermeld in mijn laatste brief aan HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE OF WALES kan ik ook iets terugdoen jegens mijn collega's. Maar uitsluitend als zij zuiver zijn. Uiteindelijk is het WITTE DONDERDAG vandaag. LIEFDE IS... ...DE JUISTE PLEK WETEN

LE SACRÉ COEUR

P.S. Peter-Vincent Schuld belde vanuit Estepona. Hij gaat morgen naar Málaga.

14 APRIL 2006 PRETTIGE PAASDAGEN