Datum: Zaterdag 8 april 2006 Betreft: HET PALEISDAK OP Kenmerk: 20060408JHLH Dear Elizabeth, Vrijdag 7 april 2006 Mijn brief REGEREN IS VOORUITZIEN heb ik om 18.50 ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. De bijbehorende CD 20060407www.cervantes.nu om 19.15 persoonlijk in de postzak gedeponeerd van de ambtenaar der posterijen, die de brievenbus had geledigd. Ik neem dus aan dat deze zending op zaterdag 8 april bij jou in de brievenbus ligt. Zoals je ziet doe ik er alles aan om er een SUCCES van te maken nu ik even in de LAGE LANDEN verblijf.

Zaterdag 8 april 2006 Of dat weer een permanent verblijf wordt is nog even in de toekomst verscholen. Dat zal ook grotendeels van jou afhangen. Aangezien ik hier nog geen aansluiting op het internet heb heb ik vandaag weer eens een Telegraaf gekocht bij BRUNA. Het bekende prentje zegt LIEFDE IS... ...VASTHOUDEN AAN JE DROOM Die is op 5 januari 1991 tijdens ons gesprek op jouw kamertje op de Parallelboulevard in Noordwijk geboren en hoop ik ook met jou samen te verwezenlijken vanuit onze eigen specifieke deskundigheid. Die keus heb ik toen al gemaakt, maar daarbij heb ik nooit besloten om jou in de steek te laten. Daarom heb ik jou ook altijd bij mijn plannen betrokken. Ik loop de krant even door. Op de eerste plaats aandacht voor Margarita gepijnigd door tv-programma. Ik heb de Nederlandse grootinquisiteurs gisteren ook weer aan het werk gezien. In dit verband ben ik van mening dat de RIJKSVOORLICHTINGSDIENST zich sterker dient te gaan profileren dan de laatste jaren het geval is geweest. Met het huidige TALPA - de etterende zweer op het voorhoofd - gaat het naar mijn mening nu de verkeerde kant op. Zo heb ik ook kennis genomen van de plannen met de naam DE GOUDEN KOOI. Ook een thema uit onze gemeenschappelijke belevingswereld. De wijze waarop JOHN DE MOL invulling tracht te geven aan deze thematiek wijs ik volledig van de hand. Op deze manier heb ik JOHN DE MOL niet meer nodig voor ONS BEDRIJF. Laat hem dat maar weten. Ik ben uitsluitend geïnteresseerd in het maken van PROGRAMMA'S DIE POSITIVITEIT GENEREREN. Zo in de geest van GESCHENKEN VAN EYKIS van WAYNE DYER. Als JOHN daar niet aan wenst mee te werken dienen WIJ onze eigen investeerders aan te trekken - als dat nog niet is gebeurd - waarmee WIJ TALPA uit de markt kunnen stoten. Ik zou het wel betreuren als dat nodig is. Hij kan nog altijd op andere gedachten worden gebracht, ON THE RIGHT TRACK. Is advocaat KEMPER overigens dezelfde man als degene die voor mij samen met GIJS VAN AMSTEL over mijn ontslag bij de Baak heeft onderhandeld als vermeld in de brief van 7 juni 1991 van GIJS? Het valt mij nu pas op dat hij mijn achternaam toen al met een hoofdletter 'V' heeft geschreven, hetgeen in Angelsaksische landen gebruikelijk is. Inzake de opstelling van de heer Kemper jegens het gewraakte televisieprogramma ben ik het volledig met hem eens. De heren lieten in hun programma de bevolking een waardeoordeel uitspreken over triviale aangelegenheden zoals het televisiespotje over Salomon Kalou, waartegen de heer Kalou persoonlijk bezwaar heeft aangetekend. Ook de heren Barend en Van Dorp dienen zich - samen met de alom tegenwoordige voetballer uit Winschoten - aan de wet te houden en de betamelijkheid. Ik begrijp dan ook niet waarom EDWARD VAN CUILENBURG zich voor dit spotje heeft geleend. Van "grootheidswaanzin" is ook in mijn situatie geen sprake omdat ik mijn positie ken ongeacht het feit dat die financieel tot op heden nog niet veel heeft opgeleverd in de persoonlijke sfeer. Jan Peter Balkenende bezoekt Indonesië op dit moment. In dit verband las ik ook het artikel over BRONBEEK door prof.dr. B. SMALHOUT. BRONBEEK is vermeld in WIJ JOHANNES, BROMBEEK, DRIJBER, CEES VAN LEDE, HARTENSTEIN, REÜNIE, VAN INTERN NAAR EXTERN GEHEUGEN, OP DOOD SPOOR?, KERSTKAARTEN, ALEXANDER WEIJTS UIT LATHUM, VREDE VAN NIJMEGEN, DE TOUWTJES AAN ELKAAR, MONNIKENWERK en TERUGBLIK OP 5 SEPTEMBER 2003. Ik vraag mij nu wel af wie de auteursrechten heeft voor deze foto's

de fotograaf, de gefotografeerde perso(o)n(en) of de eigenaar van het fototoestel waarmee de foto's zijn gemaakt. Jurgen Luppes liet mij weten dat er geen bezwaren bestaan tegen het plaatsen van deze ansichtkaart op mijn website.

Op overige artikelen geef ik verder geen commentaar. Maar dat het tijd is voor een COMPLETE MANAGEMENT CHANGE - waarbij het ALGEMEEN BELANG VAN ONZE SAMENLEVING EN DE NEDERLANDSE ECONOMIE als verwoord in MIJN FIRST STATE OF THE UNION VAN 19 SEPTEMBER 1996 en MIJN BELEIDSPLAN centraal komt te staan - is een ding dat zeker is. In dit verband ben ik wel gecharmeerd van het artikel Endemol koppelt digitaal magazine aan programma. Ik maak hieruit op dat WIJ niet meer afhankelijk zijn van JOHN DE MOL en deze activiteit geruisloos in onze holding kan worden ondergebracht. Daarom heb ik deze informatie thans ook bij CERVANTES TELEVISION opgenomen. Hiermee heet ik DICK VAN DER GRAAF van harte welkom in de RAAD VAN BESTUUR van ONS BEDRIJF. Tijdens de paasdagen kunnen we op Paleis Het Loo weer eens het dak op zoals op 28 juli 1999 als beschreven in NICOLA FORMBY.

Deze keer ga ik met KONINGINNENDAG dus weer eens TO THE LOO. Daarom heb ik vandaag ook gebuik gemaakt van het aanbod van BRUNA voor enkele gratis exemplaren van nrc*next. Hierin verwacht ik de berichtgeving inzake het onderzoeksrapport van LORD STEVENS in LONDEN. Van de redactie van het NRC Handelsblad heb ik immers op 26 juni 1997 de beeltenis ontvangen van MY LADY ter voorbereiding van

ONS HUWELIJK.

WITH LOVE AGAIN

JOHN

10 APRIL 2006 NAAR SOESTDIJK TERUG