MAANDAG 30 JULI 2007
Acta de inauguración van het 42ste internationale congres van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de vereniging in de UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ Y PELAYO.
 
ERECOMITÉ
Titulatuur in het Spaans
Excmo. Sr. D. José Luís Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno

Excmo. Sr. D. Miguel Angel Revilla Roiz, Presidente del Gobierno de Cantabria
Excmo. Sr. D. César Antonio Molina, Ministro de Cultura
Excmo. Sr. D. Francisco Javier López Marcano, Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gobierno de Cantabria
Excmo. Sra. Dª Leire Patín Iraola, Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional
Excmo. Sr. D. Victor García de la Concha, Director de la Real Academia Española
Excmo. Sr. D. Íñigo Joaquín de la Serna Hernaiz, Alcalde de Santander
Excmo. Sr. D. Salvador Ordoñez Delgado, Rector Magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Excmo. Sr. D. José Manuel Blecua Perdices, Secretario de la Real Academia Española
Ilmo. Sr. D. Modesto Piñeiro García-Lago, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
Ilmo. Sr. Dr. Benito Madariaga de la Campa, Sociedad Menéndez Pelayo
Ilma. Sra. Dª. Virginia Maquieira D'Angelo, Vicerrectora de Extensión Universitaria
Prof. Dr. Ignacio Rodriguez del Bosque, Director General, Fundación Campus Comillas
 

Uitvoerend Comité
Sra. Dª Sara M. Saz, Presidenta de la ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL
Sr. D. Antonio Sainz-Pardo Cueto, Consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Gobierno de Cantabria
Sr. D. Antonio Mazarrasa Mowinekes, Secretario de la Cámara de Comercio de Cantabria
Sra. Dª Lourdes Díiaz Rodríguez, Fundación Campus Comillas
Sra. Dª Rosa Pardueles Peña, Santander Convention Bureau del Ayuntamiento de Santander
 

Vertrek campus Las Llamas per bus om 9:43. Aankomst PALACIO DE LA MAGDALENA 9:47.Ontvangen als
EEN VORST MET ZIJN GEVOLG. De openingsplechtigheid vond echter plaats in het paranimfo van de universiteit LOS CABALLERIZOS. Dus te voet cuesta abajo. Om 10:09 werd het congres geopend door rector magnificus Salvador Ordoñez Delgado.
Nadat locoburgemeester RUIZ van Santander alle congresdeelnemers welkom had geheten en speciale aandacht had geschonken aan bekende schrijvers en dichters uit Santander, zoals BENITO PÉREZ GALDÓS, PEDRO SALINAS, GERARDO DIEGO en JOSÉ HIERRO, werd de openingstoespraak gehouden door de president van de autonome regering van Cantabria, de heer REVILLA. Hij startte zijn verhaal met zijn obsessie die hij heeft aangeduid met EL PROYECTO. Het belangrijkste product van Spanje is naar zijn zeggen DE TAAL. LA LENGUA ESPAÑOLA. De UNIVERSIDAD A DISTANCIA heeft in dit verband een belangrijke functie in Cantabria. Hij heet daarom ook de secretaris van de REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, de heer JOSÉ MANUEL BLECUA, van harte welkom. Bijzondere nadruk legt hij op het ondernemersschap van de Sanderinos en noemt in het bijzonder de voormalige MARQUÉS DE COMILLAS uit de negentiende eeuw. Dat was in die tijd de rijkste man ter wereld naar zijn zeggen. Hij beschikte over meer dan zestig schepen en voerde handel met Zuid-Amerika. Vanzelfsprekend stond hij ook even stil bij de komende BANKENFUSIE. Naar zijn zeggen zijn er door de groei van het Spaans ­ dankzij de inspanningen van het INSTITUTO CERVANTES ­ in de nabije toekomst duizend miljoen, dus een miljard Spaansprekenden in de wereld. Hij benadrukte dat een bezoek aan de Campus Comillas een verplichting is voor alle deelnemers. Van de andere kant kondigde REVILLA aan dat hij vandaag een ontmoeting heeft met de heer CÉSAR ALIERTA, president-directeur van de GRUPO TELEFÓNICA, teneinde tot overeenstemming te komen inzake het project Campus Comillas, dat naar de mening van de president een "staatsproject" is geworden. Ik ben echter van mening dat economische ontwikkeling uitsluitend kan voortkomen uit PRIVATE-PUBLIC PARTNERSHIP en de heer CÉSAR ALIERTA als opvolger van JUAN VILLALONGA nog een zeer belangrijke verantwoordelijkheid draagt inzake de totstandkoming van CERVANTES COMUNICACIONES. Om 10:36 werd het congres officieel geopend verklaard door rector ORDOÑEZ DELGADO.


 
De meest enthousiaste hispanisten van Nederland, LÉONTINE FREEVE-DE VRIJER, MARJOLEIN BEEKMAN, JACQUELINE MÜLLER en MARJO EURLINGS hadden zich inmiddels bij het gezelschap gevoegd. Met uitzondering van de heren
PIET BRAAM uit Groningen en PETER SLAGTER is de volledige vertegenwoording van de BENELUX, waarvan mede-oprichtster CLAUDINE VAN LIER uit België ook deel uitmaakt, present. Na de koffiepauze van 10:44 tot 11:20 werd de openingsplechtigheid voortgezet met een woord van welkom door de vicerector van de universiteit,  mevrouw VIRGINIA MAQUIEIRA D' ANGELO. 11.24 Welkomstwoord door presidente SARA SAZ. 11.43  Conferencia inaugural door DON JOSÉ MANUEL BLECUA PERDICES, secretaris van de REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Hij stond vooral stil bij het ontstaan van het vreemde talenonderwijs. Tot 1530 was er naar zijn zeggen slechts één vreemde taal: het Latijn. Het Engels speelde in zijn optiek in die tijd nog geen enkele rol. De belangrijkste vreemde taal was het Vlaams ofwel Nederlands uiteraard. Zijn toespraak concentreerde zich voornamelijk rond de figuur van DIEGO DE VALDÉS en zijn werk uit 1533 met de titel DIÁLOGO DE LA LENGUA. Het sloot perfect aan bij mijn DISCURSO SOBRE EL ERASMISMO Y CRISTIANISMO NUEVO EN EL DON QUIJOTE DE DON MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA
12:45 Borrel aangeboden door de universiteit. Bij die gelegenheid heb ik even van gedachten kunnen wisselen met MARJO EURLINGS. Onder meer inzake de brief die ik op 14 FEBRUARI 2007 aan onze nieuwe MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN heb gestuurd. Teneinde MARJO de gelegenheid te geven om op mijn berichtgeving te reageren heb ik haar mijn emailadres verstrekt met de mededeling dat er voor CERVANTES.NU ­ voor zover ik kan overzien - nog 249 emailadressen beschikbaar zijn. Om 16:00 begonnen de "sesiones de trabajo". Ik heb een gedeelte gevolgd van de lezing PLAN DE MARKETING DEL CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA door de heer JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CUESTA uit Madrid. Hij sprak over EL GRAN EXPANSIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA. In Brazilië zijn er nu al 200.000 leraren Spaans dankzij het INSTITUTO CERVANTES. Een opmerking die door KIRSTEN SJÖLLING uit Uppsala in Zweden met een knipoog in mijn richting met sympathie werd ontvangen. Ik gun het ze van harte, maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat men in Spanje met een dusdanige expansiedrang aan het werk is dat men hunkert naar de gouden tijden van de zestiende eeuw. Het is uitsluitend SPAANS wat de klok slaat. LOVE is echter A TWO WAY STREET en ik ben en blijf van mening dat alle medewerkers van de vestigingen van het INSTITUTO CERVANTES in BRUSSEL en UTRECHT naast het SPAANS ook volledig NEDERLANDS dienen te spreken. Voorts vond ik het idee om een busreis te organiseren van SAN MILLÁN DE LA GOGOLLA, via SILOS, VALLADOLID, SALAMANCA, en ÁVILA naar ALCALÁ DE HENARES wel een goede vondst om buitenlanders van de ontwikkeling van het SPAANS op de hoogte te brengen. Dat geldt ook voor het idee om fragmenten van de ENTREMESES VAN CERVANTES in de Spaanse paradores in beeld te brengen en aandacht te schenken aan de jaarlijkse uitreiking van de PREMIO CERVANTES. Om 19:30 werd ons door het ayuntamiento van Santander een rondrit door de stad aangeboden. Speciale aandacht hierbij even voor de heer GUILLERMO FERNÁNDEZ van het instituut HOLANDALUCÍA in Sevilla.
 

31 JULI 2007 LA DIRECCIÓN DE ABN SE DECLARA NEUTRAL ENTRE BARCLAYS Y EL CONSORCIO DE SANTANDER