FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

KNIJFF MERKENADVISEURS T.a.v. mevrouw Véronique Veerkamp Postbus 5054 1380 GB WEESP Datum: Maandag 19 september 2011
Betreft:
VERNIEUWING EN INSTANDHOUDING HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES Kenmerk : 20110919JHKNIJFF Uw ref: PT/TM6670BX00 Geachte mevrouw Veerkamp, Ik bevestig hiermee mijn emailbericht van 12 september 2011 9:19, dat alsvolgt luidt: Het heeft even geduurd, maar bij deze ontvangt u mijn reactie. Uw reminder van 25 augustus 2011 13:56 heb ik inmiddels ook ontvangen. De reden waarom ik zo laat reageer komt voort uit het feit dat ik op mijn emailadres in Spanje wel berichten kan ontvangen, maar niet versturen. Op 2 september jongstleden ben ik in Nederland aangekomen. In Nijmegen. Ik heb ervoor gekozen om eerst mijn dossier bij te werken. Mijn afwegingen inzake uw aanbod treft u aan op VRIJDAG 12 AUGUSTUS 2011 BRUGGEN SLAAN. Ik verzoek u deze afwegingen op haar juistheid te beoordelen. Zodra het logo van mijn Spaanse collega's aan mijn handelsmerk wordt gekoppeld houdt dat mijns inziens automatisch in dat ik, ofwel de Stichting Cervantes Benelux, volledige jurisdictie krijg over de Spaanse activiteiten in de Benelux. Gezien de jarenlange relatie die ik vanaf 1992 met de heer Paul Thiel heb opgebouwd ga ik ervan uit dat het juridisch allemaal klopt. Tegen deze achtergrond bezien denk ik dat u de procedure thans kunt opstarten. Ik hoop daarbij dan ook nog de bedrijfseconomische steun te krijgen van een aantal bedrijven die belang hebben bij deze activiteit. In dit verband zie ik dat er op dit moment belangstelling is voor mijn BRIEVEN AAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Morgen vindt er in Madrid ook overleg plaats tussen mijn Spaanse collega's. Dus gaat uw gang. Graag ontvang ik vooraf nog een complete gespecificeerde kostenopgave. Bij voorbaat dank en hartelijke groet, Mede aan Paul Thiel. JOHN L. VAN DER HEYDEN. Dit als reactie op: On Aug 11, 2011, at 12:14 PM, Véronique Veerkamp wrote: Geachte heer Van der Heyden, Wij bevestigen hiermee goede ontvangst van uw brief van 3 augustus jl., waarvoor dank. U geeft aan bovengenoemde registratie te willen vernieuwen, en eventueel in een latere fase een adreswijziging aan te willen tekenen. De kosten die met de vernieuwing gepaard gaan, bedragen EUR 610,00 voor een nieuwe periode van 10 jaar. Eventuele kosten voor een adreswijziging bedragen momenteel EUR 95,00. Voor de volledigheid hebben wij het Benelux register geraadpleegd en troffen twee registraties aan, waarvan u in de bijlage een kopie aantreft. Het betreft:
- Benelux registratie
508277 Instituto Cervantes woordmerk met vernieuwingstermijn 25 maart 2012, en
- Benelux registratie
570018 INSTITUTO CERVANTES woordmerk met vernieuwingstermijn 28 februari 2015.
Op het formulier gaf u aan dat het merk (zoals geregistreerd) gewijzigd is en daarom vernemen wij graag hoe het merk nu wordt gebruikt. Op de website kwamen wij een gecombineerd woord/beeldmerk tegen, zie hieronder het logo.

Voor een optimale beschermingsomvang adviseren wij u dit woord/beeldmerk ook te registreren. De kosten voor een nieuwe registratie in 1 klasse in de Benelux bedragen EUR 695,00. Graag verwijzen wij naar bijgevoegd Tarief Benelux merken, waarin u e.e.a. kunt nalezen. U heeft ook aangegeven het merk in bewaking te willen nemen. De kosten hiervan bedragen voor 1 klasse voor 1 jaar in de Benelux EUR 72,00, per jaar. Mocht u voor een 5-jarige bewaking willen opteren, dan bedragen de kosten EUR 57,00, per jaar. U dient zich wel te realiseren dat de kosten van een meerjarig bewakingsabonnement vooraf in 1 keer worden doorbelast. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, en zien graag uw verdere input tegemoet, zodat wij e.e.a. kunnen opstarten. Met vriendelijke groet, Véronique Veerkamp Juridisch assistent / Team Paul Thiel Knijff®Merkenadviseurs.