ZONDAG 25 MAART 2012

GISTEREN heb ik deelgenomen aan de jaarvergadering van de VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN. Aangezien er tussen Arnhem en Utrecht geen treinverkeer mogelijk was ben ik om 8:58 uur vanuit Nijmegen Dukenburg via 's-Hertogenbosch naar Utrecht gereisd. Om 10:15 uur ben ik in het zalencentrum La Vie gearriveerd. Ik heb daar eerst deelgenomen an de vergadering van de sectie ENGELS. Deze sectie bestat thans uit WILLEMIEN DEN HOLLANDER (voozitter), JAN BAGGEL (secretaris/penningmeester), BETTY MOLT (lid/sectieredacteur) JOKE SCHOKKENBROEK (lid), MARLISE KRUISHOOP (lid) en PATRICIA ROSE als lid en Associate van de INTERNATIONAL ASSOCIATION TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE IATEFL. WILLEMIEN opende de vergadering met het voorlezen van een passage uit een boek met originele brieven van de moeder van KONINGIN ELIZABETH II, de QUEEN MOTHER die op 30 MAART 2002 op 101-jarige leeftijd is overleden tijdens mijn bezoek aan MOSKOU. Na behandeling van de eerste zeven agendapunten heb ik van agendapunt 8 Wvttk gebruik gemaakt om de aanwezigen uit te leggen waarom ik als vreemde eend in de bijt in hun vergadering aanwezig was. Daarbij heb ik hen laten weten dat ik in 1981 van de heer PAUL KARIS de directie heb overgenomen van het INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES en daarna tot 1987 cursussen Engels heb georganiseerd tot het niveau First Certificate en Proficiency van de University of Cambridge. Ook heb ik uitgelegd dat ik naast het handelsmerk Instituto Cervantes in de Be Ne Lux eigenaar ben van de LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES en mijn bevoegdheden voor dit bedrijf in APRIL 1997 heb overgedragen aan DE PRINSES VAN WALES. Daarom heb ik WILLEMIEN DEN HOLLANDER in het bijzonder bedankt voor haar voorlezing uit het boek over THE QUEEN MOTHER en laten weten dat ik mijn brieven aan de prinses heb uitgegeven middels mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES en ik uiteraard zeer benieuwd ben naar de uitgave van HET DAGBOEK VAN PRINSES DIANA. Ook heb ik hen in kennis gesteld van mijn uitnodigingen van 31 JULI 1996 aan de kroonprinsen van NEDERLAND, BELGIË, LUXEMBURG en SPANJE om in het bestuur van de STICHTING CERVANTES BENELUX zitting te nemen. Desgevraagd heb ik laten weten dat de algemene doelstelling van de STICHTING CERVANTES BENELUX neerkomt op het ontwikkelen en uitvoeren van samenwerkingsprojecten tussen Nederlands- en Spaanstalige landen. Tevens heb ik laten weten dat de door mijn zoon MARK geschreven musical LAND OF HOPE AND GLORY de afgelopen week in de Nederlandse theaters in première is gegaan. Ik heb van de pauze gebruik gemaakt om mij te voegen in de vergadering van de sectie SPAANS. Het bestuur van deze sectie bestaat thans uit BLANCA CANO GONZÁLEZ (voorzitter), ANABEL LUMBRERAS (secretaris), JUAN ESPINOLA (penningmeester), OLGA MARCELA VERGARA (externe contacten), CARMEN BEEKWILDER (webdesign) en MARI AGHINA-GONZÁLEZ (lid redactie LTM Levende Talen Magazine). Bij mijn binnekomst waren alle stoelen bezet. Maar ANABEL LUMBRERAS was zo vriendelijk om haar stoel aan mij beschikbaar te stellen en daarna de zaal te verlaten. Ondeer de aanwezige leden bevonden zich HENNY VAN EGMOND, PETER JAN SLAGTER, FREDERIQUE BAUER en EMMA DE RIJK uit ZOETERMEER. BLANCA CANO GONZÁLEZ liet weten dat de geplande studiedag op 14 APRIL 2012 geen doorgang vindt omdat de directie van het SPAANSE INSTITUTO CERVANTES op het DOMPLEIN geen toestemming daartoe heeft gegeven en heeft voorgesteld de geplande studiedag te verschuiven naar september van dit jaar. Ik vind dit een goed voorstel van mijn Spaanse vrienden. Dat geeft immers weer enige onderhandelingsruimte. Ik dien het bedrag van minimaal 160.000 EURO, dat ik vanaf 1987 in de ontwikkeling van deze organisatie heb geïnvesteerd, immers ook weer een keer terug te krijgen.

Na de lunchpauze vond van 13:30 tot 16:30 de algemene ledenvergadering plaats onder de voortreffelijke leiding van voorzitter TOON VAN DER VEN. Het bestuur, bestaande uit TOON VAN DER VEN (voorzitter), ERWIN DE VRIES (Vice-voorzitter, tevens voorzitter vaksectie Duits), MARI BROK (penningmeester), JOS CANTON (secretaris) en WILMA VAN DER WESTEN (algemeen bestuurslid), memoreerde bij aanvang van de vergadering middels een korte videoreportage de succesvol verlopen viering van het HONDERDJARIG BESTAAN VAN DE VERENIGING op 27 MEI 2011.

Onder punt 3 van de agenda werd het JAARVERSLAG 2011 behandeld. Hierin lezen wij op pagina 5:

"REAL
In 2011 heeft het hoofdbestuur goedkeuring verleend lid te worden van
REAL. REAL staat voor Red Europea de Asociaciones de profesores de Lenguas, een netwerk van vakverenigingen voor taaldocenten. Juridisch is het een federatie die wanneer nodig namens alle aangesloten vakverenigingen haar stem kan laten horen bij de Europese instanties. Lid kunnen worden vakverenigingen uit de 27 EU landen, kandidaat-landen en Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en Turkije. Met steun van de Europese Commissie wil REAL de stem worden van alle taaldocenten in Europa. Vanaf 2009 is REAL statutair gevestigd in Brussel maar fysiek is de associatie ondergebracht bij het CIEP in Sèvres (F) dat administratieve en logistieke ondersteuning bidet. In November 2011 waren 244 vakverenigingen uit 39 landen bij REAL aangesloten die daarmee ongeveer 50.000 leraren vertegenwoordigt. Overwegingen voor aansluiting door Levende Talen waren: deelname aan een Europese federatie is uiting van Europees denken, er ontstaan mogelijkheden tot uitwisseling van vakinhoudelijke ideeën en praktijken, maar ook tot uitwisseling van ideeën en praktijken hoe met de eigen leden te communiceren; we kunnen elkaar steunen bij het bepalen van onze unique selling points en hoe die over te brengen bij stakeholders (ministerie, gemeente, besturen, VO-raad, etc.). Verder zullen de kleinere secties van Levende Talen hun voordeel kunnen doen met de ervaringen van zusterverenigingen in Europa en kunnen we beter samen lobbyen bij Europese instanties".

Voor mijn interventie terzake werd mij de microfoon ter beschikking gesteld. Ik heb laten weten dat de naam REAL mij bijzonder aanstaat vanwege de Spaanse naam en mijn contacten met de CASA REAL ESPAÑOLA en gememoreerd dat ik lid ben van de SECTIE SPAANS VAN LEVENDE TALEN, de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL en als zodanig ook van de FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL. Ik heb gevraagd hoe de relatie is van deze organisaties met REAL. Mij is in een later stadium medegedeeld dat REAL door een Spanjaard is opgericht met de naam JULIÁN HERRAS SERRANO.

Een feestelijk moment betrof de agendapunten 9 en 10 inzake de oprichting van een sectie PAPIAMENTO.

Tijdens de koffiepauze had ik een kort onderhoud met een uit SNEEK afkomstig lid van de sectie FRIES. Het was hem bekend date en zekere JOHANNES een studie heeft gemaakt van de FAMILIE HALBERTSMA uit FRIESLAND. Onder punt 13 van de agenda werden twee ereleden voorgedragen, t.w. de heer JAN VALKENBURG, als vermeld in ZONDAG 3 APRIL 2011 PETER SLAGTER EN RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP

en bestuurslid ERWIN DE VRIES. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke borrel. Bij deze gelegenheid heb ik MARI AGHINA-GONZÁLEZ voorgesteld PETER JAN SLAGTER volgend jaar namens de sectie Spaans voor te dragen als Erelid vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de verenging en voor het Spaans in het bijzonder. PETER SLAGTER is vermeld in 1978-1990 OPLEIDINGSMANAGEMENT, 14 MEI 1992 DÍA DE LA NUEVA ETAPA, 6 JUNI 1992 EUROHISPANIA GRANADA, 14 DE NOVIEMBRE DE 1992 FUNDACIÓN CERVANTES BENELUX, 27 AUGUST 1997 I WILL UNDERSIGN THE CONTRACT NEXT 28 SEPTEMBER, 27 AUGUSTUS 1997 AFSPRAAK MET PETER SLAGTER, 19 SEPTEMBER 1998 TEATRO CERVANTES TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 19 SEPTEMBER 1998 CERVANTESPROJECT TER ATTENTIE VAN DR P.J. SLAGTER, 16 NOVEMBER 1998 FAITHFUL HOUND, 17 DECEMBER 1998 DESERT FOX, 3 FEBRUARI 1999 BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD, 24 AUGUSTUS 1999 ROYAL TUDOR WARE, 20 SEPTEMBER 1999 DE REIS VAN DE FENIX, 23 OKTOBER 1999 KWARTETTEN TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 26 OKTOBER 1999 BEWEGING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 27 OKTOBER 1999 GESPREK MET DE HEER CASAUBON - DIRECTEUR HOTEL CERVANTES TE TORREMOLINOS, 11 DECEMBER 1999 EDUCATION AND SOCIETY, 29 MEI 2000 GEEN ZEE TE HOOG, 8 JULI 2000 VERTROUWEN TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF, 12 JULI 2000 PROJECT NUMMER ZEVEN, 19 FEBRUARI 2001 NET WERKEN

26 OKTOBER 2001 SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK, 9 JUNI 2002 DAGBOEK 007 INZAKE BENELUX REGISTRATIES 508277 EN 843323 INSTITUTO CERVANTES, 10 JUNI 2002 DAGBOEK 008, 22 JUNI 2002 NIEUWSBRIEF 004 EN 005, 24 JUNI 2002 NIEUWSBRIEF 006 INZAKE DON QUIJOTE EN STUDY TRAVEL, 22 SEPTEMBER 2002 SPAANS OP SCHOOL, 21 MEI 2003 HET JUISTE EFFECT, 17 NOVEMBER 2003 ECHELON, 11 JULI 2004 REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 13 NOVEMBER 2004 ACHT JAAR NIEUWE ECONOMIE, 7 MEI 2005 KINGDOM OF HEAVEN, 30 JULI 2005 UITWISSELING VAN UITGANGSPUNTEN VAN BELEID MET DON CÉSAR ANTONIO MOLINA TUSSEN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX EN HET INSTITUTO CERVANTES DE ESPAÑA, 7 APRIL 2006 REGEREN IS VOORUITZIEN, 11 JUNI 2007 BALMORAL EN JUAN VILLALONGA, 30 JULI 2007 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ Y PELAYO, 24 SEPTEMBER 2007 KEUZEPROCES, 27 SEPTEMBER 2007 LOTTE MAARTJE ELISABETH EN DE OPENING VAN HET CONGRES DOOR PROF. DR. WALTER BERNECKER EN ONTMOETING MET OUDE BEKENDEN, 28 SEPTEMBER 2007 HERNIEUWD BEZOEK AAN HET ALHAMBRA, 30 SEPTEMBER 2007 SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL EN GRANADA, 22 JANUARI 2008 BIJ HET 25-JARIG BESTAAN VAN DE VSOS/VDSN, BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL D.D. 21 JULI 2008 HET STAMCAFÉ, 2 OKTOBER 2008 NIEUWE STATISTIEKEN OKTOBER 2008, 16 MAART 2009 BUSINESS MODEL TER ATTENTIE VAN DRS JAN BLOEM, 31 OKTOBER 2009 UTRECHT 1 JUNI 1997 TOT EN MET 31 JANUARI 1999 EN BURGEMEESTER OPSTELTEN, 20 FEBRUARI 2010 HAKDAG IN DE TRÊVESZAAL, DINSDAG 26 OKTOBER 2010 DE REGERINGSVERKLARING VAN MARK RUTTE EN HET BELEIDSPLAN CERVANTES BENELUX EN VERENIGD KONINKRIJK, WOENSDAG 28 JULI 2010 EXCURSIE NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA, DONDERDAG 29 JULI 2010 WORKSHOPS EN PRESENTATIE VAN UITGEVERIJEN, ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2010 VEERTIEN JAAR 9/11, VRIJDAG 12 NOVEMBER 2010 ONDERWIJSDEBAT IN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, ZATERDAG 20 NOVEMBER 2010 DE KLOOF, 27 NOVEMBER 2010 CONTROLE ADRESSENBESTAND LEVENDE TALEN, MAANDAG 6 DECEMBER 2010 DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 2010, ZATERDAG 2 APRIL 2011 ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN TE UTRECHT, ZONDAG 3 APRIL 2011 PETER SLAGTER EN RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP, MAANDAG 4 APRIL 2011 RIDDERS EN JONKVROUWEN, DONDERDAG 7 APRIL 2011 WATER, WOENSDAG 1 MEI 2011 BEZOEK AAN JOSÉ GABRIEL FRÍAS RANDO EN ROSALÍA ROMERO ANDRÉS, MAANDAG 6 JUNI 2011 SANTA FE, WOENSDAG 6 JULI 2011 VAN DER HEYDEN, SPENCER, DONNER EN OPSTELTEN, DINSDAG 2 AUGUSTUS 2011 OPNIEUW JAMES HEWITT, ZATERDAG 27 AUGUSTUS 2011 HET EERSTE CONTRACT VOOR CERVANTES SPAANS IN SPANJE EN LATIJNS AMERIKA, ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2011 JEROEN SNEL IN BUENOS AIRES, DINSDAG 13 SEPTEMBER 2011 REMATAR, MAANDAG 19 SEPTEMBER 2011 NIEUW ELAN, ALTHORP PALACE EN MIJN EERSTE "STATE OF THE UNION", ZATERDAG 8 OKTOBER 2011 DIRECTORES DEL INSTITUTO CERVANTES, DONDERDAG 29 DECEMBER 2011 ELLECOM EN SJAAK VAN GEMERDEN, DONDERDAG 26 JANUARI 2012 DARE TO SHARE, VRIJDAG 17 FEBRUARI 2012 JAMES WHITAKER EN GERRIT YBEMA OVERLEDEN EN NIEUW LICHT OP DON CESAR ANTONIO MOLINA, DONDERDAG 15 MAART 2012 DE MAATSCHAPPIJ, VRIJDAG 23 MAART 2012 VALENTIJN EN SNEEK en ZATERDAG 24 MAART 2012 JAARVERGADERING VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN TE UTRECHT.

Ook heb ik MARI AGHINA-GONZÁLEZ onthuld dat ik heb voorgesteld de administraties van de STICHTING CERVANTES BENELUX, het INSTITUTO CERVANTES BENELUX, het SPAANSE INSTITUTO CERVANTES in de Benelux en CERVANTES HOLDING onder te brengen in PALEIS SOESTDIJK. In dit verband attendeer ik ook nog op mijn brief ARREGLO AMISTOSO d.d. 21 MEI 2002 aan EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA. Rond 18:00 uur ben ik per trein naar de KEIZER KARELSTAD teruggekeerd en had onderweg tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch een aardig onderhoud met een in Utrecht afgestudeerde docenten Spaans en een Neerlandicus uit VELDHOVEN. Om 19:30 uur ben ik in NIJMEGEN DUKENBURG teruggekeerd en heb daarnamijn collega LIESBETH HALBERTSMA het volgende bericht doen toekomen: "Subject: ALS DE DAG VAN TOEN Date: March 24, 2012 8:50:34 PM GMT+01:00. Terug uit Utrecht. In aansluIting op ZATERDAG 31 DECEMBER 2011 UITWAAIEN vestig ik THANS jouw aandacht op REINHARD MEY ­ ALS DE DAG VAN TOEN. JOHN". Vanuit deze achtergrond kijk ik naar DE STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 1915 bezoeken. Nieuw in de Top 30 van 16907 URLs 8.

10.

13.

Nieuw in de Top 100 van 8466 verwijzende pagina's 12. 7 APRIL 2008 THE VERDICT 38. 24 MAART 2009 DILEMMA'S TE LIJF TER ATTENTIE VAN DRS J.G. BLOEM met bijzondere verwijzingen naar 18 MEI 1998 GRAAF FLORIS, 18 JUNI 1998 ITALIA, ITALIA, 17 JULI 1998 LADY JANE, 31 SEPTEMBER 1998 CLOUD 9, 29 OKTOBER 1998 DAVIES, 1 DECEMBER 1998 SINT NICOLAAS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 10 DECEMBER 1998 DE HOOFDPRIJS , 12 APRIL 1999 LEUN OP MIJ..., 19 MEI 1999 EL MUNDO DE HOY en 21 SEPTEMBER 1998 FINANCIËLE TRANSACTIES 50. 1967-2009 ONDERWIJS EN SPANJE 69. 5 JANUARI 2005 EEN BELANGRIJK SIGNAAL en 91. 8 OKTOBER 2006 ALUMNIDAG RADBOUD UNIVERSITEIT 2006. De Top 20 van 73 zoekopdrachten wordt THANS op plaats 1 aangevoerd door MIEKE BLANKENSTEIN en op plaats 6 treffen wij HANS GERLAGH aan. Ik had gisteren na afloop van de jaarvergadering van de VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN een toevallige ontmoeting met hem op de Utrechtse VREEBURG. Op zijn uitdrukkelijk verzoek heb ik zijn naam, alsmede de namen van andere medeleden van de LIONSCLUB MAARN-MAARSBERGEN op 3 JUNI 2005 van mijn website verwijderd. Het eerste depot van MIJN HANDELSMERK is THANS tien jaar verlengd, als vermeld in VEREISTE PAPIEREN INSTITUTO CERVANTES BENELUX, ENGELAND EN WALES.

MAANDAG 26 MAART 2012 SPAANS IN SPANJE EN CERVANTES HOLDING